GARANTIES
Sieraden
GARANTIES
Sieraden
DANIEL WELLINGTON INTERNATIONALE GARANTIE

De volgende Daniel Wellington beperkte garantie ("DW-garantie") is van toepassing op originele Daniel Wellington sieraden die zijn gekocht in de originele gelabelde verpakking en verkocht of aangeboden voor garantieservice in elk land (het "DW-sieraad").

1. WAT DE DW-GARANTIE DEKT EN GEDURENDE WELKE PERIODE

Daniel Wellington garandeert dat de DW-sieraden vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (de "Garantieperiode"). De DW-garantie is alleen van toepassing op sieraden die zijn gekocht op de officiële Daniel Wellington-webpagina, in een Daniel Wellington-winkel of bij een geautoriseerde wederverkoper.

Houd er rekening mee dat de rechten die worden verleend door de DW-garantie een aanvulling zijn op de rechten en rechtsmiddelen die worden geboden door consumentenwetten en -regelgeving in uw toepasselijke rechtsgebied. Als zodanig zijn de DW-garantie en de voordelen ervan een aanvulling op, en komen ze niet in plaats van, de rechten die worden geboden door de toepasselijke consumentenwetgeving.

2. BEPERKINGEN VAN DE DW-GARANTIE (WAT NIET WORDT GEDEKT)

De DW-garantie voor DW-sieraden dekt niet

• Defecten en schade door verlies, diefstal, brand, water of een natuurramp • Defecten of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, onvoorzichtigheid (stoten, deuken, krassen, beknelling, enz.) of ongevallen • Storing of schade veroorzaakt door ongerechtvaardigde reparatie of wijziging • Esthetische veranderingen, defecten en beschadigingen als gevolg van normale slijtage en veroudering (bijv. kleine krasjes, afbladderen van de platering, enz.)

3. WAT WE DOEN IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM ONDER DE DW-GARANTIE

Als u tijdens de garantieperiode een claim indient onder deze DW-garantie, zal Daniel Wellington naar eigen goeddunken: (a) de DW-sieraden repareren; of (b) de DW-sieraden vervangen door hetzelfde model (of met uw toestemming door een vergelijkbaar product).

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de reparatie of vervanging onder deze DW-garantie als uw garantieclaim binnen het bereik van deze DW-garantie valt. Bovendien is Daniel Wellington verantwoordelijk voor de kosten van retourzending en administratie voor DW-garantie. Als de DW-garantie niet van toepassing, ongeldig of afgewezen is, zal Daniel Wellington u hiervan op de hoogte stellen en kunt u beslissen of u doorgaat met de reparatie of vervanging, of dat u uw sieraad wilt retourneren. Als u besluit door te gaan, worden alle kosten of een deel daarvan voor de reparatie of vervanging in rekening gebracht, inclusief de kosten van retourzending en administratie.

4. HOE ONZE REPARATIESERVICE TE VERKRIJGEN?

Neem voor reparatie of vervanging van uw DW-sieraad onder deze DW-garantie contact op met uw lokale Daniel Wellington-klantenondersteuning via het volgende adres: www.danielwellington.com/contact-us/, een van de geautoriseerde Daniel Wellington-winkels of Daniel Wellington-retailers. Zij kunnen informatie verstrekken over onze garantieservice onder deze DW-garantie. Bovendien moet het geretourneerde DW-sieraad, om reparatie of vervanging onder deze DW-garantie te verkrijgen, vergezeld zijn van een aankoopbewijs (d.w.z. een ontvangstbewijs of de originele Daniel Wellington-garantiekaart/certificaat die was meegeleverd met het DW-sieraad in de originele verpakking op het moment van aankoop, naar behoren ingevuld, gedateerd, gestempeld en ondertekend door een geautoriseerde Daniel Wellington-winkel of detailhandelaar). Als en wanneer u uw DW-sieraad opstuurt voor reparatie of vervanging, dient u ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig wordt verpakt om schade tijdens het transport te voorkomen.

5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Behalve zoals bepaald in deze DW-garantie en voor zover maximaal toegestaan door de wet, is Daniel Wellington niet verantwoordelijk voor enige directe, speciale, incidentele of gevolgschade als gevolg van een schending van de garantie of voorwaarde, of onder enige andere juridische theorie, inclusief maar niet beperkt tot gebruiksverlies; verlies van inkomsten; verlies van werkelijke of verwachte winst (inclusief winstderving op contracten); verlies van zaken; verlies van kans; verlies van goodwill. Met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, zal de maximale aansprakelijkheid van Daniel Wellington voor het schenden van enige schriftelijke of impliciete garantie met betrekking tot het DW-sieraad de winkelaankoopwaarde van het DW-sieraad niet overschrijden.

This warranty was last updated 15 December 2021

© 2022 Daniel Wellington AB