GARANTIES
Smartwatch Case
GARANTIES
Smartwatch Case
DANIEL WELLINGTON INTERNATIONALE GARANTIE

De volgende Daniel Wellington beperkte garantie ("DW-garantie") is van toepassing op originele Daniel Wellington smartwatch-kasten die zijn gekocht in de originele gelabelde verpakking en verkocht of aangeboden voor garantieservice in elk land (de "DW Smartwatch Case").

1. WAT DE DW-GARANTIE DEKT EN GEDURENDE WELKE PERIODE

Daniel Wellington garandeert dat de DW Smartwatch Case vrij is van fabricage- en materiaalfouten gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (de "Garantieperiode"). De DW-garantie is alleen van toepassing op smartwatch-kasten die zijn gekocht op de officiële Daniel Wellington-webpagina, in een Daniel Wellington-winkel of bij een geautoriseerde wederverkoper.

Houd er rekening mee dat de rechten die worden verleend door de DW-garantie een aanvulling zijn op de rechten en rechtsmiddelen die worden geboden door consumentenwetten en -regelgeving in uw toepasselijke rechtsgebied. Als zodanig zijn de DW-garantie en de voordelen ervan een aanvulling op, en komen ze niet in plaats van, de rechten die worden geboden door de toepasselijke consumentenwetgeving.

Houd er ook rekening mee dat de DW-garantie alleen de DW Smartwatch Case dekt. De DW-garantie dekt niet het smartwatch dat u kunt gebruiken in combinatie met de DW Smartwatch Case. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u de instructies voor het juiste gebruik van de DW Smartwatch Case opvolgt om schade aan uw smartwatch te voorkomen. Voor claims met betrekking tot uw smartwatch verwijzen we u naar de fabrikant van het apparaat.

2. BEPERKINGEN VAN DE DW-GARANTIE (WAT NIET WORDT GEDEKT)

De DW-garantie voor DW Smartwatch Case dekt niet

• Defecten en schade door verlies, diefstal, brand, water of een natuurramp • Defecten of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, onvoorzichtigheid (stoten, deuken, krassen, beknelling, kapotte bandjes, enz.) of ongevallen • Verloren of gebroken schroeven • Storing of schade veroorzaakt door ongerechtvaardigde reparatie of wijziging • Esthetische veranderingen, defecten en beschadigingen door normale slijtage en veroudering (bijv. kleine krasjes, afbladderen van de beplating, etc.) of door oneigenlijk gebruik (bijv. verkleuring door overmatige blootstelling aan stoffen zoals chloor) • Schade van welke aard dan ook op de smartwatch die wordt gebruikt in combinatie met de DW Smartwatch Case

3. WAT WE DOEN IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM ONDER DE DW-GARANTIE

Als u tijdens de garantieperiode een claim indient onder deze DW-garantie, zal Daniel Wellington naar eigen goeddunken: (a) de DW Smartwatch Case repareren; of (b) de DW Smartwatch Case vervangen door hetzelfde model (of met uw toestemming door een vergelijkbaar product).

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de reparatie of vervanging onder deze DW-garantie als uw garantieclaim binnen het bereik van deze DW-garantie valt. Bovendien is Daniel Wellington verantwoordelijk voor de kosten van retourzending en administratie voor DW-garantie. Als de DW-garantie niet van toepassing, ongeldig of afgewezen is, zal Daniel Wellington u hiervan op de hoogte stellen en kunt u beslissen of u doorgaat met de reparatie of vervanging, of dat u uw sieraad wilt retourneren. Als u besluit door te gaan, worden alle kosten of een deel daarvan voor de reparatie of vervanging in rekening gebracht, inclusief de kosten van retourzending en administratie.

4. HOE ONZE REPARATIESERVICE TE VERKRIJGEN?

Neem voor reparatie of vervanging van uw DW Smartwatch Case onder deze DW-garantie contact op met uw lokale Daniel Wellington-klantenondersteuning via het volgende adres: www.danielwellington.com/contact-us/, een van de geautoriseerde Daniel Wellington-winkels of Daniel Wellington-retailers. Zij kunnen informatie verstrekken over onze garantieservice onder deze DW-garantie. Bovendien moet de geretourneerde DW Smartwatch Case, om reparatie of vervanging onder deze DW-garantie te verkrijgen, vergezeld zijn van een aankoopbewijs (d.w.z. een ontvangstbewijs of de originele Daniel Wellington-garantiekaart/certificaat die was meegeleverd met de DW Smartwatch Case in de originele verpakking op het moment van aankoop, naar behoren ingevuld, gedateerd, gestempeld en ondertekend door een geautoriseerde Daniel Wellington-winkel of detailhandelaar). Als en wanneer u uw DW Smartwatch Case opstuurt voor reparatie of vervanging, dient u ervoor te zorgen dat deze zorgvuldig wordt verpakt om schade tijdens het transport te voorkomen.

5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Behalve zoals bepaald in deze DW-garantie en voor zover maximaal toegestaan door de wet, is Daniel Wellington niet verantwoordelijk voor enige directe, speciale, incidentele of gevolgschade als gevolg van een schending van de garantie of voorwaarde, of onder enige andere juridische theorie, inclusief maar niet beperkt tot gebruiksverlies; verlies van inkomsten; verlies van werkelijke of verwachte winst (inclusief winstderving op contracten); verlies van zaken; verlies van kans; verlies van goodwill. Met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, zal de maximale aansprakelijkheid van Daniel Wellington voor het schenden van enige schriftelijke of impliciete garantie met betrekking tot de DW Smartwatch Case de winkelaankoopwaarde van de DW Smartwatch Case niet overschrijden.

This warranty was last updated 15 December 2021

© 2022 Daniel Wellington AB