GARANTIES
Zonnebrillen
GARANTIES
Zonnebrillen
DANIEL WELLINGTON INTERNATIONALE GARANTIE

De volgende Daniel Wellington beperkte garantie ("DW-garantie") is van toepassing op originele Daniel Wellington-zonnebrillen die zijn gekocht in de originele gelabelde verpakking en verkocht of aangeboden voor garantieservice in elk land

1. WAT DEKT DE DW-GARANTIE EN GEDURENDE WELKE PERIODE

Onder deze DW-garantie, garandeert Daniel Wellington zijn zonnebrillen tegen defecten in fabricage en materiaal voor een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van aankoop (de "Garantieperiode"). De DW-garantie is alleen van toepassing op zonnebrillen die zijn gekocht bij jouw lokale officiële Daniel Wellington-webpagina, bij een Daniel Wellington-winkel of bij een geautoriseerde wederverkoper. Als je een fabricage- of materiaalfout bij jouw zonnebril ontdekt, zal Daniel Wellington, naar eigen goeddunken en onder de hierin uiteengezette voorwaarden, zorgen voor reparatie of vervanging van jouw zonnebril of een deel daarvan. De reparatie of vervanging zal kosteloos worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn nadat je jouw zonnebril aan ons hebt geretourneerd. De DW-garantie biedt rechten die los staan van de rechten die worden verleend door de wetgeving inzake consumentenbescherming in jouw toepasselijke jurisdictie, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot niet-conforme goederen, beperkingen op hoe lang een impliciete garantie duurt en beperking van de aansprakelijkheid van Daniel Wellington jegens jou. Als zodanig zijn de DW-garantie en de voordelen ervan een aanvulling op, en niet in plaats van, de rechten die worden geboden door de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming.

2. BEPERKINGEN VAN DE DW-GARANTIE (WAT NIET WORDT GEDEKT)

De DW-garantie dekt niet:

  • Normale slijtage (zoals, maar niet beperkt tot, krassen of putjes op de glazen en/of het montuur),

  • Aantoonbare schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verwaarlozing, onjuist gebruik of opslag van de zonnebril of behandeling van de zonnebril die anderszins niet in overeenstemming is met de instructies of richtlijnen die bij jouw zonnebril zijn geleverd,

  • Schade veroorzaakt door het gebruik van chemicaliën (zoals, maar niet beperkt tot, haarlak, eau de cologne, alcohol),

  • Schade als gevolg van reparatie, service of wijziging door iemand anders dan een geautoriseerde Daniel Wellington-wederverkoper of serviceprovider.

Verder komt de DW-garantie te vervallen als het serienummer dat op de zonnebrillen is gegraveerd ontbreekt of is gewist, gewijzigd, vervalst, beschadigd of onleesbaar gemaakt.

3. WAT WE DOEN IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM ONDER DE DW-GARANTIE

Als je tijdens de garantieperiode een claim indient via deze DW-garantie, zal Daniel Wellington naar eigen goeddunken:

(a) De Daniel Wellington-zonnebril repareren met nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuw,

(b) De Daniel Wellington-zonnebril vervangen door hetzelfde model en dezelfde maat, gevormd uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die qua prestatie en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuw.

Voor service die is aangevraagd in een ander land dan het land van aankoop voor de Daniel Wellington-zonnebrillen, kan Daniel Wellington de zonnebrillen en/of onderdelen daarvan repareren of vervangen door vergelijkbare zonnebrillen en onderdelen die voldoen aan de lokale standaarden. Op voorwaarde dat de DW-garantie van toepassing is op jouw garantieclaim, worden er geen kosten in rekening gebracht voor de reparatie of vervanging onder deze DW-garantie.

Verder neemt Daniel Wellington de kosten van retourzending en administratie voor zijn rekening. Als de DW-garantie niet van toepassing is of anderszins ongeldig is, zal Daniel Wellington je hiervan op de hoogte stellen.

4. HOE ONZE REPARATIESERVICE TE VERKRIJGEN?

Neem voor reparatie of vervanging van jouw zonnebril onder deze DW-garantie contact op met uw lokale Daniel Wellington-klantenondersteuning via het volgende adres: www.danielwellington.com/contact-us/, jouw lokale Daniel Wellington-winkel of een Daniel Wellington geautoriseerde wederverkoper. Jouw verzoek moet altijd vergezeld gaan van een aankoopbewijs (dat wil zeggen een ontvangstbewijs of de originele Daniel Wellington-garantiekaart/certificaat die bij de zonnebril in de originele verpakking was meegeleverd op het moment van aankoop, naar behoren ingevuld, gedateerd, gestempeld en ondertekend door een geautoriseerde Daniel Wellington-winkel of detailhandelaar).

5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Daniel Wellington wijst elke aansprakelijkheid af voor enige gevolg- of incidentele schade en in geen geval zal de aansprakelijkheid van Daniel Wellington de winkelwaarde van de zonnebril overschrijden voor schending van enige schriftelijke of impliciete garantie met betrekking tot de zonnebril.

Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op 28 februari 2022

© 2022 Daniel Wellington AB