GARANTIES
Horloges
GARANTIES
Horloges
DANIEL WELLINGTON INTERNATIONALE GARANTIE

De volgende Daniel Wellington beperkte garantie ("DW-garantie") is van toepassing op originele Daniel Wellington horloges die zijn gekocht in de originele gelabelde verpakking en verkocht of aangeboden voor garantieservice in elk land (de "DW-horloge").

1. WAT DE DW-GARANTIE DEKT EN GEDURENDE WELKE PERIODE

Onder deze DW-garantie garandeert Daniel Wellington zijn DW-horloges tegen defecten in fabricage en materiaal voor een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (de "Garantieperiode"). De DW-garantie is alleen van toepassing op horloges die zijn gekocht op de officiële Daniel Wellington-webpagina, in een Daniel Wellington-winkel of bij een geautoriseerde wederverkoper. Daniel Wellington zorgt voor kosteloze reparatie of vervanging van uw DW-horloge of onderdeel volgens de voorwaarden van de DWGarantie. Houd er rekening mee dat de rechten die worden verleend door de DW-garantie een aanvulling zijn op de rechten en rechtsmiddelen die worden geboden door consumentenwetten en -regelgeving in uw toepasselijke rechtsgebied. Als zodanig zijn de DW-garantie en de voordelen ervan een aanvulling op, en komen ze niet in plaats van, de rechten die worden geboden door de toepasselijke consumentenwetgeving.

2. BEPERKINGEN VAN DE DW-GARANTIE (WAT NIET WORDT GEDEKT)

De DW-garantie dekt niet: (a) Niet-DW-horloges. (b) Batterijen, banden, schakelarmbanden of glas. (c) Preventief onderhoud en reiniging. (d) Schade van welke aard dan ook als er bewijs is dat de schade is veroorzaakt door een ongeval, oneigenlijk gebruik of verkeerde behandeling van een onderdeel van het horloge, behandeling die niet in overeenstemming is met de instructies of richtlijnen die bij uw DW-horloge zijn geleverd, gebrek aan zorg of onjuist onderhoud, geknoei, misbruik, slijtage of enige andere factor dan een defect in de productie of materialen van het DW-horloge. (e) Binnendringen van water veroorzaakt door gebruik in strijd met het ATM (Atmospheres)-teken van het DW-horloge. (f) Schade als gevolg van reparatie, service of wijziging door iemand anders dan een geautoriseerde Daniel Wellington-dealer of serviceprovider. Verder vervalt de DW-garantie als het serienummer dat op de kast van het horloge is gegraveerd, ontbreekt of is gewist, gewijzigd, vervalst, vervangen, doorgehaald of onleesbaar gemaakt.

3. WAT WE DOEN IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM ONDER DE DW-GARANTIE

Als u tijdens de garantieperiode een claim indient onder deze DW-garantie, zal Daniel Wellington, naar eigen goeddunken: (a) het DW-horloge repareren met nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuw; of (b) het DW-horloge vervangen door hetzelfde model (of met uw toestemming door een product met vergelijkbare functionaliteit) dat is gevormd uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuw. Voor garantieclaims die zijn ingediend in een ander land dan het land van aankoop van het DW-horloge, kan Daniel Wellington het DW-horloge en/of onderdelen ervan repareren of vervangen door vergelijkbare DW-horloges en/of onderdelen die voldoen aan de lokale normen. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de reparatie of vervanging onder deze DW-garantie als uw garantieclaim binnen het bereik van deze DW-garantie valt. Bovendien is Daniel Wellington verantwoordelijk voor de kosten van retourzending en administratie voor DW-garantie. Als de DW-garantie niet van toepassing, ongeldig of afgewezen is, zal Daniel Wellington u hiervan op de hoogte stellen en kunt u beslissen of u doorgaat met de reparatie of vervanging, of dat u uw horloge wilt retourneren. Als u besluit door te gaan, worden alle kosten of een deel ervan voor de reparatie of vervanging in rekening gebracht, inclusief de kosten van retourzending en administratie.

4. HOE ONZE REPARATIESERVICE TE VERKRIJGEN?

Neem voor reparatie of vervanging van uw DW-horloge onder deze DW-garantie contact op met uw lokale Daniel Wellington-klantenondersteuning via het volgende adres: www.danielwellington.com/contact-us/, een van de geautoriseerde Daniel Wellington-winkels of Daniel Wellington-retailers. Zij kunnen informatie verstrekken over onze garantieservice onder deze DW-garantie. Bovendien moet het geretourneerde DW-horloge, om reparatie of vervanging onder deze DW-garantie te verkrijgen, vergezeld zijn van een aankoopbewijs (d.w.z. een ontvangstbewijs of de originele Daniel Wellington-garantiekaart/certificaat die was meegeleverd met het DW-horloge in de originele verpakking op het moment van aankoop, naar behoren ingevuld, gedateerd, gestempeld en ondertekend door een geautoriseerde Daniel Wellington-winkel of detailhandelaar). Als en wanneer u uw DW-horloge opstuurt voor reparatie of vervanging, dient u ervoor te zorgen dat deze zorgvuldig wordt verpakt om schade tijdens het transport te voorkomen.

5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Behalve zoals bepaald in deze DW-garantie en voor zover maximaal toegestaan door de wet, is Daniel Wellington niet verantwoordelijk voor enige directe, speciale, incidentele of gevolgschade als gevolg van een schending van de garantie of voorwaarde, of onder enige andere juridische theorie, inclusief maar niet beperkt tot gebruiksverlies; verlies van inkomsten; verlies van werkelijke of verwachte winst (inclusief winstderving op contracten); verlies van zaken; verlies van kans; verlies van goodwill. Met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, zal de maximale aansprakelijkheid van Daniel Wellington voor het schenden van enige schriftelijke of impliciete garantie met betrekking tot het DW-horloge de winkelaankoopwaarde van het DW-horloge niet overschrijden.

This warranty was last updated 24 Juni 2020

© 2022 Daniel Wellington AB