PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Zavazujeme se ke snadné přístupnosti pro všechny

DW je pro všechny. Proto usilovně pracujeme na tom, aby naše webová stránka brala v úvahu potřeby všech uživatelů. Maximálně se snažíme vylepšovat přístupnost a použitelnost naší webové stránky, abychom zajistili poskytování nejlepšího uživatelského zážitku všem uživatelům bez ohledu na schopnosti.
V rámci našeho příslibu přístupnosti a použitelnosti usilujeme o splnění všech relevantních požadavků norem pro přístupnost (nyní WCAG 2.1 AA) a pravidelně provádíme uživatelské testy k zajištění kompatibility naší webové stránky s nejnovějšími verzemi oblíbených asistenčních technologií. Máte-li otázky ohledně naší práce v oblasti přístupnosti, zaznamenáte-li problémy s naší webovou stránkou, nebo chcete-li požádat o jakékoli informace v alternativních formátech, kontaktujte nás.

© 2022 Daniel Wellington AB