Oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost Daniel Wellington AB, reg.no 556875-5937 („Daniel Wellington“, „my“ nebo „náš“ v příslušných tvarech) bude vaše osobní údaje zpracovávat, jestliže navštívíte naše webové stránky DanielWellington.com a využijete na nich nabízené služby nebo jestliže nakoupíte produkty v našich obchodech. O způsobu nakládání s osobními údaji svých návštěvníků a zákazníků se snažíme informovat transparentně, a proto jsme také přijali tyto zásady ochrany osobních údajů. Níže naleznete informace o tom, jaké typy osobních údajů zpracováváme, proč je zpracováváme, k čemu je používáme a jakým způsobem je můžeme sdílet. Není-li v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, správcem údajů je v souvislosti s jakýmkoli zpracováváním vašich osobních údajů společnost Daniel Wellington.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje shromažďujeme, když (i) kupujete hodinky, doplňky, řemínky na hodinky, dárkové karty či jiné související zboží a/nebo služby, (ii) se přihlašujete k odběru novinek, pozvánek a nabídek, (iii) žádáte o podporu a (iv) procházíte naše webové stránky. K osobním údajům, jež shromažďujeme, patří vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, dodací adresa, platební údaje, IP adresa, chování na webových stránkách a další informace, které nám dobrovolně poskytnete. Pokud vám doručujeme dárkovou kartu (nebo jiný produkt), který zakoupil někdo jiný než vy, zpracováváme vaše kontaktní údaje, jež nám sdělí kupující.

Účel, právní základ a doba uchovávání

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely a na základě právních důvodů, které jsou uvedeny níže. Budeme je používat pouze po dobu stanovenou v části „Doba uchovávání“. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje vymazány.

Nákupy

Účel zpracovávání: Při nákupu hodinek, doplňků, řemínků na hodinky, dárkových karet nebo jiného zboží a/nebo služeb budeme vaše osobní údaje zpracovávat, abychom splnili své smluvní závazky vůči vám (viz Podmínky použití).

Kategorie osobních údajů: Údaje týkající se totožnosti (křestní jméno a příjmení), dodací adresa / fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o objednávce, platební údaje, historie plateb, údaje o kreditní kartě a referenční číslo platby.

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování údajů je nezbytné, abychom mohli plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli (tzn. Podmínky použití).

Doba uchovávání: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli (včetně zákonné záruční doby v délce tří let), a potom je vymažeme. Doba uchovávání platí také pro neúspěšné nákupy, které se neuskuteční z důvodu nedostatku finančních prostředků na vašem účtu. Vaše osobní údaje uchováváme rovněž z důvodu právních požadavků (právní předpisy v oblasti účetnictví), a to po dobu 7 let.

DÁRKOVÉ KARTY

Pokud dárkovou kartu kupujete, vaše osobní údaje zpracováváme způsobem popsaným v části „Nákupy“ výše. Pokud jste příjemcem dárkové karty (nebo jiného produktu), kterou zakoupil někdo jiný, vaše osobní údaje zpracováváme tak, jak je popsáno níže.

Účel zpracovávání: Pokud jste příjemcem dárkové karty, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, abychom splnili své smluvní závazky vůči kupujícímu, který dárkovou kartu zakoupil, a abychom vám mohli umožnit použití dárkové karty k nákupu našich produktů.

Kategorie osobních údajů: E-mailová adresa (pouze u elektronických dárkových karet), dodací adresa a telefonní číslo (pouze u fyzických dárkových karet), jméno a příjmení (tyto údaje kupující může a nemusí uvést) a osobní pozdrav (ten kupující může a nemusí uvést).

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování údajů je nezbytné s ohledem na (i) náš oprávněný zájem splnit závazky vůči kupujícímu, který dárkovou kartu zakoupil, a na (ii) náš a váš oprávněný zájem umožnit vám nakupování s použitím dárkové karty.

Doba uchovávání: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu platnosti dárkové karty, potom je vymažeme. Doba platnosti dárkových karet se různí. Informace o době platnosti své dárkové karty naleznete přímo na kartě.

Přímý marketing

Účel zpracovávání: Když se přihlásíte k odběru novinek, pozvánek a nabídek (přímý marketing), vaše osobní údaje budeme zpracovávat, abychom vám mohli poskytovat služby, které jste si vyžádali. Náš přímý marketing může být založen na profilování, což znamená, že informace, které vám zasíláme, přizpůsobujeme na základě určitých faktorů. K sestavení profilu používáme následující typy osobních údajů: pohlaví, geografická poloha, předchozí nákupy, chování na našich webových stránkách a/nebo předchozí reakce na náš přímý marketing.

Kategorie osobních údajů: Veškerá data shromážděná v souvislosti s nákupem (viz část „Nákup“ výše), e-mailová adresa, geografická poloha (podle fyzického obchodu nebo webových stránek Daniel Wellington, které jste použili k přihlášení odběru marketingových sdělení), veškerá sdělení, která vám byla zaslána, historie objednávek, e-maily, na které jste kliknuli, a vaše interakce s naší webovou stránkou, pokud jste kliknuli na odkaz v některém z e-mailů, které jsme vám zaslali.

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování údajů je nezbytné s ohledem na naše oprávněné zájmy udržovat dobré vztahy se zákazníky.

Doba uchovávání: Pokud odmítnete další zasílání našich marketingových sdělení (včetně profilování) nebo zrušíte jejich odběr, zpracovávání vašich osobních údajů pro tento účel ukončíme. Pokud pro uchovávání vašich údajů nebude existovat jiný právní základ (například platná kupní smlouva), vaše osobní údaje vymažeme také v případě, že po dobu třiceti (30) měsíců aktivně nezareagujete na žádné naše sdělení v rámci přímého marketingu.

SOUTĚŽE A AKCE

Účel zpracovávání: Pokud se účastníte soutěže, loterie nebo akce, kterou pořádáme, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, abychom s vámi mohli komunikovat (i) před účastí v soutěži, loterii nebo akci nebo po této účasti, (ii) pro účely zjištění totožnosti a ověření věku nebo (iii) pro účely zvolení vítěze a předání příslušné výhody nebo ceny.

Kategorie osobních údajů: V závislosti na typu soutěže, loterie nebo akce, které se účastníte, můžeme pro účely předání příslušné výhody či ceny shromažďovat vaše jméno, e-mailovou adresu, místo a datum narození a dodací adresu. Podrobnější informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, budou k dispozici v souvislosti s konkrétní soutěží, loterií nebo akcí.

Právní základ pro zpracovávání: Osobní údaje vyžadujeme s ohledem na náš oprávněný zájem administrativně zpracovat vaši účast v souvislosti se soutěžemi, loteriemi nebo akcemi.

Doba uchovávání: Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu soutěže, loterie nebo akce (včetně jejich případného vyhodnocení).

Podpora

Účel zpracovávání: Jestliže prostřednictvím našeho živého chatu nebo jiných kanálů pro podporu požádáte o podporu, vaše osobní údaje budeme zpracovávat, abychom vám v příslušné záležitosti mohli pomoci.

Kategorie osobních údajů: Vaše jméno, e-mailová adresa a další kontaktní údaje, podrobnosti o objednávce, částka nákupu, historie nákupu, místo nákupu, faktura, způsob platby, naše korespondence s vámi, technické údaje o použitých zařízeních a operačním systému. Z vašeho podnětu můžeme zpracovávat také osobní údaje, jako je číslo průkazu totožnosti, údaje o bankovním účtu, místo práce, telefonní číslo, údaje o zdravotním stavu (například informace o alergických reakcích nebo jiné údaje o zdravotním stavu, které nám poskytnete), vámi přiložené obrázky nebo informace o společenském postavení, pokud je při komunikaci s námi zmíníte.

Právní základ pro zpracovávání: Pokud službu poskytujeme na základě dohody s vámi, považujeme zpracování vašich osobních údajů za nezbytné, abychom mohli plnit smlouvu, jejíž jste smluvní stranou. V ostatních případech považujeme zpracování vašich osobních údajů ve výše uvedeném kontextu za zpracování údajů na základě našeho oprávněného zájmu poskytnout vám co nejlepší zákaznický servis.

Doba uchovávání: Vaše údaje vymažeme do tří let potom, co je příslušná záležitost s konečnou platností vyřešena. Výjimkou jsou citlivé údaje (například číslo průkazu totožnosti, údaje o bankovním účtu, údaje o zdravotním stavu (například informace o alergických reakcích nebo jiné údaje o zdravotním stavu, které nám poskytnete), vámi přiložené obrázky, informace o společenském postavení, pokud je při komunikaci s námi zmíníte), které vymažeme okamžitě po vyřešení vašeho případu.

PRŮZKUMY SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Účel zpracovávání: Pokud jste u nás nakoupili, rádi bychom znali Váš názor na naše webové stránky, produkt, služby nebo jiné zkušenosti při jednání s námi. Proto od nás můžete dostat e-mail, ve kterém Vás požádáme o zodpovězení několika otázek a poskytnutí zpětné vazby. Můžete si také vybrat, zda chcete, abychom Vás v souvislosti s poskytnutou zpětnou vazbou kontaktovali. Účast v tomto průzkumu je dobrovolná.

Kategorie osobních údajů: e-mailová adresa, číslo objednávky, zakoupené produkty, pohlaví (volitelně) a věk (volitelně).

Právní základ pro zpracovávání: Průzkumy jsou součástí našeho zákaznického servisu a snahy o zajištění co nejlepšího zákaznického zážitku. Z tohoto důvodu máme za to, že máme oprávněný zájem na tomto zpracování Vašich osobních údajů. Pokud budeme poskytovat další služby na základě Vaší zpětné vazby k zakoupeným produktům, bude to provedeno na základě kupní smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.

Doba uchovávání: Vaše údaje vymažeme do dvanácti měsíců poté, co jste se zúčastnili průzkumu, pokud neexistuje jiný právní základ pro jejich uchování (například platná kupní smlouva nebo neuzavřený případ zákaznického servisu, viz informace v části Podpora výše). Zasílání pozvánek k průzkumu můžete zrušit prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce nebo kontaktováním dataprotection@danielwellington.com.


SLUŽBA OPRAVY

Účel zpracovávání: Jestliže využijete naši službu opravy, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, abychom splnili své smluvní závazky vůči vám (viz Smluvní podmínky služby opravy).

Kategorie osobních údajů: Údaje týkající se totožnosti (křestní jméno a příjmení), e-mailová adresa, dodací adresa, veškeré informace o objednávce týkající se původního nákupu zboží, údaje o kreditní kartě, referenční číslo platby a fotografie produktu, který se má opravit (pokud si je vyžádáme za účelem zhodnocení, zda bude oprava možná).

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování údajů je nezbytné, abychom mohli plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli (tzn. Smluvní podmínky služby opravy).

Doba uchovávání: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli (včetně zákonné záruční doby v délce tří let), a potom je vymažeme.


Připomenutí pokračování k pokladně.

Účel zpracovávání: Jestliže jste na našich webových stránkách zahájili nákup a jestliže jste nám v souvislosti s ním poskytli svou e-mailovou adresu, ale neprovedli jste poslední krok k dokončení nákupu, zašleme vám e-mail s odkazem na váš nákupní košík, abychom vám nedokončený nákup připomněli.

Kategorie osobních údajů: Veškeré údaje, které jste v souvislosti s nedokončeným nákupem zadali v nákupním košíku (podrobnější informace o tom, jaké údaje v souvislosti se všemi nákupy shromažďujeme, naleznete v části „Nákupy“ výše).

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování údajů je nezbytné s ohledem na náš a váš oprávněný zájem připomenout vám nedokončený nákup.

Doba uchovávání: Pokud pro uchovávání vašich údajů nebude existovat jiný právní základ (například platná kupní smlouva), vaše údaje vymažeme do jednoho měsíce od zaslání připomenutí pokračování k pokladně. Odmítnout můžete na adrese dataprotection@danielwellington.com.

Prohlížení

Účel zpracovávání: Z důvodu vylepšování našich webových stránek a pro marketingové účely budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud budete prohlížet naše webové stránky.

Kategorie osobních údajů: IP adresa, uživatelem generovaná data ze souborů cookie (např. kliknutí, zobrazené stránky, návštěvy stránek, strávený čas, zobrazené produkty a produkty, na něž kliknete, objednávky, průměrná hodnota objednávky).

Právní základ pro zpracovávání: Údaje budeme zpracovávat na základě souhlasu, který nám poskytnete, jestliže přijmete naše soubory cookie pro zvýšení výkonu a cílené soubory cookie (viz část „Soubory cookie“ níže). V souvislosti s naprosto nezbytnými soubory cookie je zpracovávání údajů nezbytné s ohledem na náš oprávněný zájem, abychom vám při návštěvě webových stránek DanielWellington.com a využívání na nich nabízených služeb byli schopni poskytovat fungující webové stránky. Další informace naleznete v části „Soubory cookie“.

Doba uchovávání: Dobu uchovávání jednotlivých typů souborů cookie naleznete v oddíle .


Předcházení podvodům

Účel zpracovávání: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem provádění analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik.

Kategorie osobních údajů: Údaje týkající se totožnosti (křestní jméno a příjmení), dodací adresa / fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, historie objednávek, historie plateb, data generovaná při nákupu a uživatelem (kliknutí a historie uživatele), informace o způsobu využívání našich digitálních služeb.

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování údajů je nezbytné s ohledem na naše oprávněné zájmy předcházet podvodům a řešit rizika.

Doba uchovávání: Veškeré osobní údaje používané za tímto účelem budeme mazat každých šest měsíců, pokud pro jejich uchovávání nebude existovat jiný právní základ. V případě nákupů zrušených z důvodu předcházení podvodům vaše osobní údaje vymažeme dva roky po neúspěšném nákupu.

VIDEO SLEDOVÁNÍ

Účel zpracovávání: V naší prodejně, kterou navštívíte, můžeme provádět sledování videokamerou (je-li tomu tak, v prodejně jsou umístěny značky, které na sledování upozorňují), a tudíž můžeme zpracovávat videozáznam s vaší osobou pořízený našimi videokamerami, a to za účelem (i) předcházení trestným činům, ať už majetkovým, nebo proti zaměstnancům, a jejich vyšetřování a (ii) požární prevence.

Kategorie osobních údajů: Snímky a videozáznamy týkající se návštěvníků našich prodejen a data, časy a místa jejich pořízení.

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování údajů je nezbytné s ohledem na naše oprávněné zájmy chránit svůj majetek a zajišťovat pro svoje zaměstnance bezpečnost na pracovišti.

Doba uchovávání: Pokud zákony či nařízení nebudou vyžadovat, abychom vaše osobní údaje zpracovávali déle, budeme je zpracovávat po dobu 72 hodin. Potom je vymažeme.


Analýza dat

Účel zpracovávání: Vaše osobní údaje budeme analyzovat s cílem získat souhrnná data sledování (mimo jiné za účelem analýzy využívání našich stránek uživateli díky sledování údajů, jako jsou zobrazení stránek, tok přenášených dat, vyhledávané pojmy a prokliknutí), abychom mohli neustále zkvalitňovat fungování našich webových stránek.

Kategorie osobních údajů: IP adresa, uživatelem generovaná data ze souborů cookie (např. kliknutí, zobrazené stránky, návštěvy stránek, strávený čas, zobrazené produkty a produkty, na něž kliknete, objednávky, průměrná hodnota objednávky), geografická poloha (pouze země), korespondence a zpětná vazba týkající se našich produktů a služeb, technické údaje (např. jazyk, IP adresa, typ zařízení, nastavení prohlížeče, časové pásmo, operační systém, platforma), informace o způsobu vaší interakce s námi, tzn. o způsobu využívání našich služeb, dobách odezvy, chybách stránek, o způsobu přechodu na webové stránky a odchodu z nich atd.

Právní základ pro zpracovávání: Údaje budeme zpracovávat na základě souhlasu, který nám poskytnete, jestliže přijmete naše soubory cookie pro zvýšení výkonu (viz část „Soubory cookie“ níže). Další informace naleznete v části „Soubory cookie“.

Doba uchovávání: Dobu uchovávání jednotlivých souborů cookie pro zvýšení výkonu naleznete v oddíle .


CÍLENÉ ZPRÁVY NA REKLAMNÍCH PLATFORMÁCH TŘETÍCH STRAN

Účel zpracovávání: Prostřednictvím reklamních platforem třetích stran, jako je Facebook, Google, YouTube, Instagram atd., vám zasíláme zprávy cílené přímo na vás na základě vašeho chování a způsobu prohlížení stránek, v konkrétní časy a na konkrétních místech těchto platforem, a to abychom zvýšili účinnost našich reklamních kampaní. Vaše osobní údaje se sdílejí s reklamními platformami třetích stran a ty se váš profil pokusí přiřadit k položce ve své databázi a podle tohoto přiřazení určit optimální čas a místo (prohlíženou stránku) pro zobrazení reklamy společnosti Daniel Wellington. Nezbytné údaje potřebujeme analyzovat také proto, abychom porozuměli působení naší reklamy. Pokud sledování svých údajů pro tento účel nepřijmete, mohou se vám reklamy společnosti Daniel Wellington na jiných platformách i přesto náhodně zobrazovat.

Bližší informace o tom, jak nám naši reklamní partneři pomáhají při plnění tohoto účelu, naleznete na jejich webových stránkách (příslušné odkazy jsou uvedeny v oddíle Nastavení souborů cookie (viz odkaz v části „Soubory cookie“ níže)).

Kategorie osobních údajů: IP adresa, uživatelem generovaná data ze souborů cookie (např. kliknutí, zobrazené stránky, návštěvy stránek, strávený čas, zobrazené produkty a produkty, na něž kliknete, objednávky, průměrná hodnota objednávky), geografická poloha (pouze země).

Právní základ pro zpracovávání: Údaje budeme zpracovávat na základě souhlasu, který nám poskytnete, jestliže přijmete naše cílené soubory cookie (viz část „Soubory cookie“ níže).

Doba uchovávání: Dobu uchovávání jednotlivých cílených souborů cookie naleznete v oddíle Nastavení souborů cookie.

Upozorňujeme, že výše uvedené doby uchovávání neplatí, pokud je společnost Daniel Wellington povinna vaše osobní údaje uchovávat (zčásti nebo úplně) podle platných závazných zákonů (např. zákonů v oblasti účetnictví). .


S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Přístup k vašim osobním údajům mají pouze osoby, které osobní údaje musí zpracovávat pro výše uvedené účely. Může být nutné, abychom vaše osobní údaje sdíleli se společnostmi naší skupiny. Dále může být nezbytné, abychom přístup k vašim osobním údajům umožnili dodavatelům, kteří naším jménem poskytují služby, zejména při zajišťování podpory a údržby systémů IT, skladovacích služeb a marketingu. Předávání údajů mimo EU/EHP probíhá v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Mezinárodní předávání osobních údajů (včetně předávání společnostem naší skupiny a našim dodavatelům mimo EU/EHP) provádíme na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Standardní smluvní doložky jsou k dispozici zde.

Vaše osobní údaje sdílíme také s jinými správci osobních údajů. Těmito správci mohou být státní orgány (policie, daňový orgán nebo jiné orgány), pokud jsme údaje povinni zpřístupnit podle zákona nebo z důvodu podezření na trestnou činnost, a přepravní společnosti, které údaje potřebují, aby mohly vyřídit a doručit vaši objednávku. Pokud vaše osobní údaje sdílíme s jinými správci údajů, odpovědnost za tyto údaje nesou oni a my podrobné informace o jejich způsobu zpracovávání vašich osobních údajů získáváme od nich.


Vaše práva

Na základě platných právních předpisů vám přísluší tato práva:

  • Právo na přístup: kdykoli můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům. Na vyžádání vám poskytneme kopii vašich osobních údajů v běžné používané elektronické formě.

  • Právo na opravu: máte právo na to, abychom opravili nepřesné osobní údaje a abychom vaše neúplné osobní údaje doplnili

  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“): za určitých okolností (včetně zpracovávání na základě vašeho souhlasu) nás můžete požádat o výmaz svých uživatelských údajů. svých osobních údajů Upozorňujeme však, že toto právo není bezvýhradné. Může se tedy stát, že snaha o uplatnění tohoto práva nepovede z naší strany k příslušným krokům.

  • Právo vznést námitku: proti určitým činnostem, které provádíme v souvislosti ze zpracováváním vašich osobních údajů, například naše zpracovávání vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. Právo vznést námitku se vztahuje také na zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

  • Právo na omezení zpracovávání: za určitých okolností nás můžete požádat, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů. Upozorňujeme však, že toto právo není bezvýhradné. Může se tedy stát, že snaha o uplatnění tohoto práva nepovede z naší strany k příslušným krokům.

  • Právo na přenositelnost údajů: máte právo získat své osobní údaje (nebo nechat své osobní údaje přímo převést jinému správci údajů) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

V neposlední řadě máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu ve Švédsku, jímž je v současné době úřad Datainspektionen, novým názvem Integritetsskyddsmyndigheten.

Soubory cookie

V rámci našeho přístupu poskytovat na našich webových stránkách personalizované služby používáme soubory cookie k ukládání a někdy také ke sledování informací o vás. Cookie je malý datový soubor odeslaný do vašeho prohlížeče z webového serveru a uložený na vašem pevném disku, což umožňuje snazší přístup v případě další návštěvy téže stránky. Soubor cookie se například odešle, když se přihlásíte ke stažení výrobků nebo informací na našich webových stránkách. Pokud nechcete, aby soubory cookie ukládaly vaše osobní informace, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil v případě, že je nějaký soubor cookie přijat. Tímto způsobem se můžete pokaždé rozhodnout, zda soubory cookie přijmete či nikoli. Používání souborů cookie však může být nezbytné k zajištění určitých funkcí. Zvolíte-li si odmítnutí souborů cookie, může se snížit funkčnost našich webových stránek. Váš prohlížeč by měl obsahovat přesné instrukce k tomu, jak přijímání souborů cookie regulovat.

V zájmu transparentnosti níže shrnujeme, jaké soubory cookie na svých webových stránkách používáme.

Kliknutím na tlačítko „Nastavení souborů cookie“ níže přejdete k podrobnému seznamu souborů cookie, které se na našich webových stránkách používají. Své webové stránky pravidelně kontrolujeme s použitím nástroje pro kontrolu souborů cookie, abychom mohli zajistit, že je tento seznam maximálně přesný. Soubory cookie dělíme do následujících kategorií:

• naprosto nezbytné soubory cookie, • soubory cookie pro zvýšení výkonu, • cílené soubory cookie, • soubory cookie pro lepší funkčnost, • soubory cookie sociálních sítí.

Všechny kategorie souborů cookie (s výjimkou naprosto nezbytných souborů cookie) můžete odmítnout v oddíle .


Zabezpečení údajů

Za účelem ochrany osobních údajů před ztrátou a přístupem neoprávněných osob používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. K příslušným bezpečnostním opatřením, která jsme učinili, patří zavedení zabezpečených soukromých připojení, sledovatelnost, obnova po havárii a omezení přístupu. Naše zásady a postupy zabezpečení pravidelně revidujeme, abychom zajistili, že naše systémy jsou bezpečné a chráněné.


Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se toho, jak zacházíme s vašimi osobními údaji nebo jak používáme soubory cookie, nebo pokud chcete uplatnit některé ze svých práv vyplývajících z platných právních předpisů, obraťte se na nás na adrese: dataprotection@danielwellington.com

Změny zásad ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách

Změníme-li způsob nakládání s vašimi osobními údaji nebo způsob používání souborů cookie, neprodleně aktualizujeme toto oznámení o ochraně osobních údajů a na těchto webových stránkách je zveřejníme.

Poslední aktualizace: 2020-10-05

© 2022 Daniel Wellington AB