undefined Items in cart
undefined Items in cart
Oznámení o ochraně osobních údajů

Daniel Wellington AB, identifikační č. 556875-5937 („Daniel Wellington“, „my“, „nás“ nebo „náš“) budeme zpracovávat vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky www.danielwellington.com a využijete služby, které tam poskytujeme. Snažíme se, abychom v otázce nakládání s osobními údaji návštěvníků a zákazníků byli transparentní, a z tohoto důvodu jsme přijali tyto zásady ochrany osobních údajů. Níže najdete informace o tom, jaké typy osobních údajů zpracováváme, proč je zpracováváme, k čemu je používáme a jak je můžeme sdílet. Daniel Wellington je správcem údajů pro jakékoli zpracování vašich osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, když (i) kupujete hodinky, doplňky, řemínky na hodinky či jiné zboží na našich webových stránkách, (ii) se přihlašujete k odběru novinek, pozvánek a nabídek, (iii) žádáte o podporu a (iv) prohlížíte si naše webové stránky. K těmto osobním údajům může patřit vaše jméno, e-mailová adresa, telefon, dodací adresa, platební údaje, IP adresa, chování na webových stránkách a další informace, které nám dobrovolně poskytnete.

Účel, právní základ a doba uchovávání

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely a na základě právních důvodů, které uvádíme dále. Vaše osobní údaje nepoužijeme pro žádný účel, který není s níže uvedenými účely v souladu. Dále vaše osobní údaje budeme používat pouze během období uvedeného pod nadpisem „Doba uchovávání“. Po uplynutí tohoto období budou vaše osobní údaje vymazány.

Nákupy

Účel zpracovávání: Nakupujete-li hodinky, doplňky, řemínky na hodinky nebo jiné zboží na našich webových stránkách, budeme vaše osobní údaje zpracovávat proto, abychom dostáli svým smluvním závazkům vůči vám (viz Podmínky používání). V našem formuláři pro nákup je uvedeno, které informace nám musíte poskytnout, abychom mohli váš nákup uskutečnit.

Právní základ pro zpracovávání: Zpracovávání údajů je nezbytné pro to, abychom mohli plnit smlouvu uzavřenou s vámi (tj. Podmínky používání).

Doba uchovávání: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání naší smlouvy (která zahrnuje i dvouletou záruku). Potom vaše osobní údaje vymažeme.

Přímý marketing

Účel zpracovávání: Když se přihlásíte k odběru novinek, pozvánek nebo nabídek (přímý marketing), budeme vaše osobní údaje zpracovávat proto, abychom vám poskytli služby, které požadujete. Náš přímý marketing je založen na profilování, což znamená, že informace, které od nás obdržíte, jsou přizpůsobené na základě určitých faktorů. K sestavení profilu používáme tyto typy osobních údajů: vaše pohlaví, poloha, předchozí nákupy, chování na našich webových stránkách anebo vaše chování potom, co jste od nás obdrželi předchozí přímý marketing.

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování je nezbytné kvůli našemu oprávněnému zájmu zachovat dobré vztahy se zákazníky.

Doba uchovávání: Rozhodnete-li se pro zrušení odběru našeho marketingu (včetně profilování), nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel dál zpracovávat. Vaše osobní údaje také odstraníme, pokud nebude jiný zákonný důvod pro jejich další uchovávání (například platná kupní smlouva).

Podpora

Účel zpracovávání: Požádáte-li o podporu prostřednictvím našeho živého chatu nebo jiných kanálů pro podporu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat proto, abychom vám mohli pomoci v příslušné záležitosti

Právní základ pro zpracovávání: Zpracovávání údajů je nezbytné pro to, abychom mohli plnit smlouvu uzavřenou s vámi (tj. Podmínky používání).

Doba uchovávání: Vaše osobní údaje odstraníme do šesti měsíců potom, co byla příslušná záležitost s konečnou platností vyřešena.

Připomenutí pokračování k pokladně

Účel zpracovávání: Jestliže jste na našich webových stránkách zahájili nákup a jestliže jste nám v souvislosti s tím poskytli svou e-mailovou adresu, ale neprovedli jste poslední krok k dokončení nákupu, zašleme vám mail s odkazem na váš nákupní košík, abychom vám nedokončený nákup připomněli.

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování je nutné v našem i vašem oprávněném zájmu, abychom vám připomněli váš nedokončený nákup.

Doba uchovávání: Vaše osobní údaje odstraníme do jednoho měsíce od zaslání připomenutí, pokud nebude jiný zákonný důvod pro jejich další uchovávání (například platná kupní smlouva). Výjimku je možné učinit kontaktováním dataprotection@danielwellington.com

Prohlížení

Účel zpracovávání: Když si prohlížíte naše webové stránky, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zlepšení našich stránek a pro účely marketingu.

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování je nezbytné kvůli našemu oprávněnému zájmu zlepšit naše webové stránky a za účelem jejich nového zacílení. Další informace najdete v části „Soubory cookie.“

Doba uchovávání: Další informace najdete v části „Soubory cookie.“

Předcházení podvodům

Účel zpracovávání: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem provádění analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik.

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování je nezbytné kvůli našemu oprávněnému zájmu předcházet podvodům a řešit rizika.

Doba uchovávání: Osobní údaje používané za tímto účelem budeme odstraňovat každých šest měsíců, pokud nebude jiný oprávněný zájem pro jejich uchování.

VIDEO SLEDOVÁNÍ

Účel zpracovávání: Když navštívíte některou z našich prodejen, můžeme provádět sledování videokamerou (je-li tomu tak, v prodejně jsou umístěné symboly upozorňující na sledování) a zpracovávat videozáznam s vaší osobou, pořízený prostřednictvím našich videokamer za účelem (i) předcházení trestným činům nebo jejich vyšetřování, ať už majetkovým nebo vůči zaměstnancům, a k (ii) požární prevenci.

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování je nezbytné z oprávněných důvodů k ochraně našeho majetku a zajištění bezpečnosti na pracovišti pro naše zaměstnance.

Doba uchovávání: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu 30 dnů, pokud nám zákonná ustanovení nenařizují uchovávat je déle. Poté jsou osobní údaje smazány.

Analýza dat

Účel zpracovávání: Vaše osobní údaje budeme analyzovat s cílem sestavit agregovaná data sledování (včetně analýzy toho, jak návštěvníci využívají naše stránky, sledováním takových informací, jako je zobrazení stránek, tok přenášených dat, vyhledávání pojmů a prokliknutí).

Právní základ pro zpracovávání: Zpracování je nezbytné kvůli našemu oprávněnému zájmu vytvářet statistiky v čase.

Doba uchovávání: Bude-li to technicky možné, všechna data sledování anonymizujeme. Až budou vaše osobní údaje anonymizovány, nebudou už na základě platných právních předpisů o ochraně osobních údajů za osobní údaje považovány. Výjimku je možné učinit na základě kontaktování dataprotection@danielwellington.com

Upozorňujeme, že výše uvedené doby uchovávání se nevztahují na to, v jakém rozsahu je společnost Daniel Wellington nucena uchovávat vaše osobní údaje (částečně nebo zcela) na základě platných závazných právních předpisů (např. zákonů o účetnictví).

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Přístup k vašim osobním údajům mají pouze osoby, které musí osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené výše. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit společnostem naší skupiny. Dále může být nutné, abychom přístup k vašim osobním údajům umožnili našim dodavatelům, když v našem zájmu vykonávají služby, zejména při zajištění podpory a údržby systémů IT, skladovacích služeb a marketingu. Předání dat mimo EU/EHP probíhá v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Naše mezinárodní předávání osobních údajů (včetně jejich předání do společností naší skupiny a dodavatelům mimo EU/EHP) jsou založena na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Standardní smluvní doložky najdete zde. Mimoto při předání osobních údajů některým našim dodavatelům v USA má jejich příjemce certifikát v rámci štítu na ochranu soukromí EU-US vydávaném odborem pro mezinárodní obchod ministerstva obchodu USA (najdete zde www.privacyshield.gov).

Vaše práva

Na základě platných právních předpisů vám přísluší tato práva:

  • Právo na přístup: kdykoli můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům. Na vyžádání vám poskytneme kopii vašich osobních údajů v běžné používané elektronické formě.

  • Právo na opravu: máte právo na to, abychom opravili nepřesné osobní údaje a abychom vaše neúplné osobní údaje doplnili

  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“): za určitých okolností (včetně zpracovávání na základě vašeho souhlasu) nás můžete požádat o výmaz svých uživatelských údajů. Upozorňujeme však, že toto právo není bezvýhradné. Může se tedy stát, že snaha o uplatnění tohoto práva nepovede z naší strany k příslušným krokům.

  • Právo vznést námitku: proti určitým činnostem, které provádíme v souvislosti ze zpracováváním vašich osobních údajů, například naše zpracovávání vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. Právo vznést námitku se vztahuje také na zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

  • Právo na omezení zpracovávání: za určitých okolností nás můžete požádat, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů. Upozorňujeme však, že toto právo není bezvýhradné. Může se tedy stát, že snaha o uplatnění tohoto práva nepovede z naší strany k příslušným krokům.

  • Právo na přenositelnost údajů: máte právo získat své osobní údaje (nebo nechat své osobní údaje přímo převést jinému správci údajů) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

V neposlední řadě máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve Švédsku dozorový orgán Integritetsskyddsmyndigheten (v současné době Datainspektionen).

Soubory cookie

V rámci našeho přístupu poskytovat na našich webových stránkách personalizované služby používáme soubory cookie k ukládání a někdy také ke sledování informací o vás. Cookie je malý datový soubor odeslaný do vašeho prohlížeče z webového serveru a uložený na vašem pevném disku, což umožňuje snazší přístup v případě další návštěvy téže stránky. Soubor cookie se například odešle, když se přihlásíte ke stažení výrobků nebo informací na našich webových stránkách. Pokud nechcete, aby soubory cookie ukládaly vaše osobní informace, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil v případě, že je nějaký soubor cookie přijat. Tímto způsobem se můžete pokaždé rozhodnout, zda soubory cookie přijmete či nikoli. Používání souborů cookie však může být nezbytné k zajištění určitých funkcí. Zvolíte-li si odmítnutí souborů cookie, může se snížit funkčnost našich webových stránek. Váš prohlížeč by měl obsahovat přesné instrukce k tomu, jak přijímání souborů cookie regulovat.

Zabezpečení údajů

Za účelem ochrany osobních údajů před ztrátou a přístupem neoprávněných osob používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. K příslušným bezpečnostním opatřením, která jsme učinili, patří zavedení zabezpečených soukromých připojení, sledovatelnost, obnova po havárii a omezení přístupu. Naše zásady a postupy zabezpečení pravidelně revidujeme, abychom zajistili, že naše systémy jsou bezpečné a chráněné.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se toho, jak zacházíme s vašimi osobními údaji nebo jak používáme soubory cookie, nebo pokud chcete uplatnit některé ze svých práv vyplývajících z platných právních předpisů, obraťte se na nás na adrese: dataprotection@danielwellington.com

Změny zásad ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách

Změníme-li způsob nakládání s vašimi osobními údaji nebo způsob používání souborů cookie, neprodleně aktualizujeme toto oznámení o ochraně osobních údajů a na těchto webových stránkách je zveřejníme.

Poslední aktualizace: 15. května 2018

© 2020 Daniel Wellington AB