Klasický design je
udržitelný design
Klasický design je
udržitelný design
„U Daniel Wellington je našim cílem vytvořit udržitelné a kvalitní doplňky, které obstojí ve zkoušce s časem. Naše ambice jsou vysoké: Chceme se stát udržitelnou společností, chceme růst zodpovědně a skutečně věříme tomu, že společně s našimi partnery můžeme dosáhnout potřebné změny k vytvoření pozitivního dopadu na společnost a na více udržitelnou budoucnost.“
CO JSME DOSUD UDĚLALI

Vykročili jsme na cestu směrem k udržitelnosti a od roku 2011, kdy byla založena naše společnost, jsme podnikli významné kroky k pochopení dopadů naší činnosti na společnost a životní prostředí. Víme, že před sebou máme ještě mnoho práce, ale zde je několik věcí, které už jsme udělali.


OBNOVITELNÁ ENERGIE V PROVOZECH

99 % globální spotřeby elektřiny v našich kancelářích, skladech a maloobchodních prodejnách DW pochází z obnovitelných zdrojů, jako jsou větrná a sluneční energie.


PAPÍR A LEPENKA S CERTIFIKÁTEM FSC

Od konce roku 2019 pochází 100 % materiálu použitého na naše dárkové krabičky z lesů s certifikátem FSC.


POSILOVÁNÍ POSTAVENÍ DÍKY VZDĚLÁVÁNÍ

Pro všechny naše přímé dodavatele jsme zavedli e-výukový nástroj, který pomáhá vzdělávat tovární dělníky a management v oblasti práv a odpovědností pracovníků. Prozatím se školení zúčastnilo už více než 70 % pracovníků.

KAM CHCEME SMĚŘOVAT
A JAK DOSPĚJEME K CÍLI

Naše strategie pro udržitelnost má čtyři dlouhodobé cíle v oblastech, kde si myslíme, že se můžeme nejvíce podílet na zlepšení. Tyto cíle jsou velmi ambiciózní, ale věříme, že je to jediná cesta, jak dosáhnout změny, které je třeba, aby nás do roku 2030 dovedla tam, kam chceme dospět.


ODPOVĚDNÉ MATERIÁLY

Cílem je, aby všechny naše materiály byly obnovitelné nebo recyklovatelné.


FÉROVÁ PRÁCE

Zajištění férových pracovních podmínek napříč celým naším dodavatelským řetězcem.


MIMOŘÁDNÉ VÝROBKY

Nabízení nejlepšího poměru ceny a výkonu v našem průmyslu.


OHLED NA PLANETU

Mít čistý pozitivní dopad na životní prostředí.


Naše každoroční Zpráva o udržitelnosti je jak závazkem, tak i cestou ke zvýšení našeho úsilí k nabízení udržitelných řešení našim zákazníkům.

© 2021 Daniel Wellington AB