Klasický design je
udržitelný design

Klasický design je

udržitelný design

Cílem společnosti Daniel Wellington je vytvářet kvalitní a udržitelné doplňky, které projdou zkouškou času. Máme vysoké cíle a ambice – budovat udržitelnou budoucnost značky a zároveň se zodpovědně rozvíjet a spolupracovat s našimi partnery na vytváření pozitivního dopadu na společnost.

Od našeho založení v roce 2011 jsme podnikli významné kroky k pochopení našeho dopadu na společnost a životní prostředí. Naše strategie udržitelnosti zahrnuje čtyři dlouhodobé cíle, o nichž jsme přesvědčeni, že k nim můžeme nejvíce přispět. Tyto cíle jsou velmi ambiciózní, ale věříme, že je to jediná cesta, jak dosáhnout změny potřebné k tomu, abychom se v roce 2030 dostali tam, kde chceme být.

Přečtěte si více o našich plánech a úspěších v každé z níže uvedených oblastí strategie.

Odpovědné
Materiály
Odpovědné
Materiály
Naše ambice pro rok 2030

Všechny naše materiály by měly být obnovitelné nebo recyklovatelné a měly by pocházet z odpovědných zdrojů.

Čeho jsme zatím dosáhli

• Usilovně pracujeme na snížení dopadu všech materiálů použitých v našich výrobcích. Mezi naše opatření patří:

• Používání papíru a lepenky s certifikací FSC pro všechny naše dárkové krabice.

• Používání certifikovaných koželuhů (nižší dopad na životní prostředí ve srovnání s tradičními koželužnami) z organizace Leather Working Group pro všechny kožené výrobky.

• Od dubna 2020 se všechny naše řemínky NATO vyrábějí z recyklovaného polyesteru. Recyklovaná vlákna vyžadují při výrobě méně energie, ale splňují stejně přísné standardy kvality.

• Proces, který zajišťuje, že zlato použité v našich produktech pochází z bezkonfliktních dolů.

VYNIKAJÍCÍ
VÝROBKY
VYNIKAJÍCÍ
VÝROBKY
Naše ambice pro rok 2030

Nabízet nejlepší poměr kvality a ceny v tomto odvětví a podporovat naše spotřebitele v prodlužování životnosti výrobku.

Čeho jsme zatím dosáhli

I nadále navrhujeme vysoce kvalitní výrobky v nadčasovém stylu, které mohou naši zákazníci používat po mnoho let. Mezi naše opatření patří:

• Všechny nové výrobky a materiály procházejí kontrolou udržitelnosti, která hodnotí jejich bezpečnost a dopad.

• Na našich trzích dodržujeme nejpřísnější právní předpisy (např. REACH, RoHS a návrh 65). Během vývoje a výroby procházejí naše výrobky rozsáhlými testy, které zajišťují dodržování našich standardů kvality a bezpečnosti.

• V roce 2020 jsme našim zákazníkům pomohli vyměnit více než 34 000 baterií.

• Pracujeme na tom, aby byly služby oprav snadno dostupné pro všechny naše zákazníky. Od roku 2021 jsou naše řešení pro opravy dostupná 75 % našich zákazníků.

Podporujeme spravedlivé
pracovní příležitosti
Podporujeme spravedlivé
pracovní příležitosti
Naše ambice pro rok 2030

Zajistit spravedlivé pracovní podmínky v celém hodnotovém řetězci, od těžby surovin až po naše přímé dodavatele.

Čeho jsme zatím dosáhli

Snažíme se být zodpovědným partnerem. Naši dodavatelé jsou pečlivě vybíráni a očekává se od nich, že budou dodržovat poctivé pracovní standardy. Mezi naše opatření patří:

• Jsme členy organizace SEDEX, jedné z předních světových platforem pro společnosti, které řídí a zlepšují pracovní podmínky v dodavatelském řetězci.

• Pro řízení rizik našeho dodavatelského řetězce máme zaveden pětistupňový program udržitelnosti. Všichni naši dodavatelé podepisují Kodex chování dodavatele a naši asijští dodavatelé jsou každoročně auditováni. Postupně zvyšujeme počet auditů dále v dodavatelském řetězci (u dodavatelů našich dodavatelů).

• Od roku 2019 průběžně vzděláváme pracovníky továren o jejich právech a povinnostech. Během roku 2020 bylo proškoleno více než 3 000 pracovníků.

pozitivní vliv na planetu
pozitivní vliv na planetu
Naše ambice pro rok 2030

Stát se klimaticky neutrální s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Čeho jsme zatím dosáhli

Snažíme se snižovat dopad našich výrobků a činností na životní prostředí. Mezi naše opatření patří:

• Plně kompenzujeme naši uhlíkovou stopu. V roce 2020 jsme kompenzovali 7 000 tun CO2e investicemi do pečlivě vybraných projektů Gold Standard.

• Za uhlíkově neutrální se však budeme označovat až poté, co se nám podaří výrazně snížit naše vlastní celkové emise. Dosud jsme je snížili o více než 50 % ve srovnání s rokem 2017. Naším cílem je dosáhnout 60% snížení v roce 2023 a alespoň 85% snížení v roce 2030 (ve srovnání s rokem 2017).

• Veškerá elektřina spotřebovávaná v našich kancelářích, skladech a maloobchodních prodejnách DW pochází z obnovitelných zdrojů, jako je větrná a solární energie.

Jsme signatáři iniciativy Global Compact, která je pod záštitou OSN.

Endorser-Logo solid blue RGB

Naše každoroční zpráva o udržitelnosti zdůrazňuje naše minulé úspěchy a náš závazek k hledání udržitelných řešení pro budoucnost.
© 2022 Daniel Wellington AB