Obchodní podmínky


ÚVOD

Vaše nákupy uskutečněné na webových stránkách www.danielwellington.com/ a používání těchto stránek se řídí těmito obchodními podmínkami, jež představují smluvní dohodu mezi vámi a švédskou společností Daniel Wellington AB s identifikačním číslem společnosti 556875-5937 a adresou Vasagatan 12, 111 20 Stockholm, Švédsko (dále jen „společnost Daniel Wellington“). Uskutečněním jakéhokoliv nákupu na těchto webových stránkách a jejich používáním s těmito obchodními podmínkami souhlasíte. Ujistěte se, že jste si před použitím našich stránek tyto obchodní podmínky přečetli a porozuměli jim.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Jakmile obdržíme vaši objednávku, zašleme vám na vaši e-mailovou adresu elektronickou fakturu jako potvrzení vaší objednávky. Je důležité, abyste při zadávání objednávky uvedli správnou e-mailovou adresu. Doporučujeme vám, abyste si tuto e-mailovou zprávu uložili v zájmu usnadnění případného budoucího jednání se zákaznickým servisem. Potvrzení objednávky (stvrzenka) slouží také jako doklad o zakoupení zboží.

PLATBA

Platbu můžete provést kreditní či debetní kartou. Všechny naše bankovní transakce jsou zajišťovány bankovními službami poskytovanými společností Adyen. Společnost Daniel Wellington si neukládá žádná čísla kreditních karet.

PLATBA PLATEBNÍ KARTOU

Bezpečnou platbu na internetu můžete provést platebními kartami Visa, AMEX a MasterCard. Zpracování platby zajišťuje společnost Adyen za podmínek zabezpečeného šifrování a za uplatnění přísných bankovních standardů. Údaje o vaší platební kartě jsou odesílány přímo do vaší banky a nikdo jiný kromě ní je nemůže zjistit ani k nim získat přístup. Za platby platební kartou nejsou účtovány žádné další poplatky, pokud zákazníkovi neúčtuje poplatky jeho banka. Při platbách kreditní / debetní kartou platí výchozí podmínky, jakmile dojde ke schválení transakce platební kartou. V případě, že po odeslání vaší objednávky nebyla přijata žádná platba, může společnost Daniel Wellington vaši objednávku automaticky zrušit.

PROMO KÓDY

Promo kódy můžete uplatnit pouze jejich zadáním v průběhu platby. Jakýkoliv pokus jejich uplatnění po provedení platby bude neúspěšný.

DANĚ A POPLATKY

Všechny ceny uvedené na webových stránkách www.danielwellington.com společnosti Daniel Wellington obsahují podle platných právních předpisů DPH. Upozorňujeme, že v případě zasílání zboží na doručovací adresu mimo EU bude příslušná částka DPH nejpozději během platby odečtena, a to v závislosti na zemi doručení.

Upozorňujeme také, že v případě zasílání zboží na doručovací adresu mimo EU se na vás mohou vztahovat dovozní cla a poplatky, které jsou splatné při doručení zásilky na vaši doručovací adresu. Povinnost úhrady těchto dovozních cel a poplatků je na vaší straně. Je třeba připomenout, že společnost Daniel Wellington nemá na tyto poplatky žádný vliv. Tyto poplatky se v jednotlivých zemích liší a společnost Daniel Wellington nemůže jejich výši předvídat. Společnost Daniel Wellington vám doporučuje, abyste se pro získání dalších informací obrátili na místní celní úřad.

OBJEDNÁVKY

Objednávky provedené na jméno jiné osoby podané bez jejího souhlasu budou nahlášeny úřadům. Společnost Daniel Wellington si vyhrazuje právo měnit ceny a upravovat jejich nesprávnou výši u všech objednávek a také u zboží ve výprodeji. Jestliže je některá cena nesprávná, může být společnost Daniel Wellington nucena nákup zrušit, pak bude uhrazenou částku co nejvhodněji kompenzovat. K této situaci může dojít kdykoli.

Zákazník má právo vrátit objednané zboží do 30 dnů od jeho obdržení. Toto právo platí pouze v případě, že bude výrobek i jeho původní obal vrácen ve stejném stavu, v jakém je zákazník obdržel. Pokud chce zákazník své právo na vrácení objednaného zboží uplatnit, musí se obrátit na společnost Daniel Wellington a požádat o adresu určenou k zaslání daného zboží. Poštovné za odeslání vráceného zboží hradí společnost Daniel Wellington. Žijete-li v zeměpisné oblasti, kde vnitrostátní poštovní služby neposkytují zpětné zasílání, může být povinen náklady na odeslání zpětné zásilky hradit zákazník. Dojde-li během přepravy k poškození zboží, obraťte se do 30 dnů na společnost Daniel Wellington a vyžádejte si informace ohledně kompenzace.

ZÁRUKA

Na naše produkty nabízíme globální záruku. Podrobnosti naleznete na naší stránce záruky. U některých produktů je záruční list vložen také do vnitřní krabice produktu, ve které zakoupený produkt dorazil.

Naše globální záruka se vztahuje pouze na produkty zakoupené z této webové stránky, na prodejně Daniel Wellington nebo od autorizovaného prodejce.

Pokud u svého zakoupeného produktu zjistíte vadu materiálu nebo výrobní vadu, a přejete si tedy získat opravu nebo výměnu svého produktu, obraťte se na naši zákaznickou podporu.

OSOBNÍ ÚDAJE

Během provádění nákupu u společnosti Daniel Wellington, ukládáme některé vaše osobní údaje za účelem uskutečnění nákupu. Společnost Daniel Wellington nakládá s vašimi osobními údaji důvěrně. Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, a pokud zjistíte nesrovnalosti, můžete požádat o nápravu či odstranění těchto údajů. Společnost Daniel Wellington může rovněž používat soubory cookie, a to například za účelem zkvalitnění používání těchto webových stránek. Více informací o tom, jak používáme osobní údaje a soubory cookie, zjistíte zde: www.danielwellington.com/privacy-policy/

INFORMACE O VÝROBKU

Daniel Wellington má právo upravovat ceny, vyžadovat dodatečné náklady, měnit sortiment výrobků a související informace bez předchozího upozornění. Obrázky a informační texty, poskytnuté společností Daniel Wellington, slouží k co nejvýstižnějšímu popisu zboží. Přestože se snažíme, aby byl veškerý obsah na této webové stránce přesný, mohou se vyskytnout chyby. Daniel Wellington nemůže zaručit, že veškeré obrázky výrobků přesně vystihují skutečný vzhled výrobků. Všechny obrázky výrobků je třeba považovat za ilustrativní. Obrázky výrobků se mohou lišit podle nastavení barev na vašem počítači.

DORUČENÍ A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Společnost Daniel Wellington doručuje své výrobky po celém světě. Doručování probíhá ve spolupráci s poštovními službami a jejich partnery. Máte právo do 30 dnů od obdržení zboží nákup zrušit a doručené zboží vrátit prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Daniel Wellington nebo použitím kontaktního formuláře uvedeným na webových stránkách (www.danielwellington.com/contacts) za předpokladu, že zboží je nerozbalené a ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi. Odpovědnost za rizika vznikající během přepravy vráceného zboží na adresu společnosti Daniel Wellington však nese zákazník.

Pokud se jako zákazník domníváte, že při doručování zboží došlo k takovému opoždění, kdy si již nepřejete objednané zboží přijmout, musíte objednávku zrušit. V případě, že již byla objednávka odeslána, je zákazník povinen zboží přijmout. Zrušení objednávky je platné pouze na základě jeho potvrzení zákazníkem prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané společnosti Daniel Wellington či telefonicky. Pokud již není výrobek dostupný, má společnost Daniel Wellington právo uhrazenou objednávku zrušit a zaplacenou částku zákazníkovi vrátit. Společnost Daniel Wellington zákazníka upozorní na podobný či jiný odpovídající výrobek, pokud je dostupný.

PODMÍNKY REKLAMACE

Zákazník je povinen obdržený výrobek při převzetí zásilky důkladně prohlédnout a ověřit správnost a neporušenost zboží. Pokud došlo během přepravy k poškození výrobku, pak musíte tuto skutečnost co nejdříve nahlásit přepravci, a to bez ohledu na to, zda je toto poškození viditelné nebo skryté. Pokud po obdržení zboží zjistíte, že je poškozeno nebo neodpovídá objednávce, obraťte se na nás nejpozději do 30 dnů od jeho doručení.

S jakoukoliv reklamací se obraťte na náš zákaznický servis prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na stránce s kontaktními údaji. Sdělte nám prosím číslo objednávky a důvod reklamace. Ozveme se vám co nejdříve. Totéž platí pro vrácení zboží. S vadnými výrobky, které vracíte společnosti Daniel Wellington, zacházejte jako s bezvadnými výrobky. Je velice důležité, abyste veškeré zboží určené k vrácení zabalili tak, aby nemohlo při přepravě dojít k jeho poškození. Společnost Daniel Wellington má právo vyměnit vadné zboží za stejný model. Pokud již není daný výrobek dostupný, obdrží zákazník náhradu v plné výši. V případě, že vrácený výrobek nemá žádné chyby či vady, pošle společnost Daniel Wellington výrobek zpět zákazníkovi.

ODPOVĚDNOST

Odpovědnost společnosti Daniel Wellington za chyby v souvislosti s doručením se vztahuje na stávající podmínky prodeje. Společnost Daniel Wellington nenese přímou či nepřímou odpovědnost mimo jiné například za nekompatibilitu, zpoždění při doručování, prostoje, ztrátu dat, práci navíc či jiné hospodářské škody.

VYŠŠÍ MOC

Společnost Daniel Wellington nenese žádnou odpovědnost za škody a další sankce spojené s neplněním smlouvy, překážkami či opožděním při jejím plnění, pokud takovouto situaci nemůže ovlivnit. Za zprošťující důvod lze považovat státní zásah, nové / pozměněné právní předpisy, stav nedostatku, válka, požár, povodeň, narušení výroby, zákazy, omezení, sabotáž, nedostatky při dopravě, špatné povětrnostní podmínky či nedoručení ze strany dodavatelů, a pokud je společnost vystavena trestné činnosti, která ovlivňuje její provoz.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Všechna práva k duševnímu vlastnictví, jako jsou například ochranné známky a autorská práva, jež se vztahují na webové stránky a materiál, který je na nich zveřejněn, jsou vlastnictvím společnosti Daniel Wellington nebo jejích dceřiných společností či poskytovatelů licence. Jakékoliv použití webových stránek nebo jejich obsahu, včetně kopírování nebo ukládání takového obsahu jako celku nebo jeho části, jiné než pro osobní, nekomerční použití, je bez souhlasu společnosti Daniel Wellington zakázáno.

OBSAH VYTVOŘENÝ UŽIVATELEM

Webové stránky www.danielwellington.com/ mohou obsahovat materiál vytvořený uživateli, například aplikace sociálních sítí. Společnost Daniel Wellington si nečiní nárok na vlastnictví práv k takovému obsahu (obrázky, fotografie, videa atd.) a nepřebírá za ně právní odpovědnost. V případě, že máte podezření na porušení autorských práv nebo jakýchkoli jiných práv nebo se domníváte, že je takový obsah jinak poškozen, obraťte se prosím na zákaznický servis.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Všechny výrobky zůstávají ve vlastnictví společnosti Daniel Wellington, dokud nedojde k úplné úhradě jejich ceny.

PODVODNÉ JEDNÁNÍ

Veškeré podvody budou oznámeny příslušným úřadům a společnost Daniel Wellington si vyhrazuje právo nákup zrušit v případě vzniku jakéhokoli podezření z podvodu.

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto obchodní podmínky a používání webových stránek www.danielwellington.com/ se řídí švédským právním řádem. V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z plnění těchto obchodních podmínek a používání těchto webových stránek mají v rámci zákonného rozsahu výlučnou příslušnost švédské soudy. Společnosti Daniel Wellington má právo stíhat uživatele v místě jeho bydliště.

ZRUŠENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU A ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU

Společnost Daniel Wellington si na základě svého uvážení vyhrazuje právo zrušit zákaznický účet a/nebo zamezit přístupu na webové stránky www.danielwellington.com/. Může k tomu dojít v případě, že společnost Daniel Wellington dospěje k podezření na porušení těchto obchodních podmínek. Tento krok může být učiněn bez předchozího upozornění.

VYHRAZENÍ ZMĚN

Společnost Daniel Wellington může kdykoliv provést změnu těchto obchodních podmínek. Vždy, když si od nás objednáte určitý výrobek, se na smlouvu mezi vámi a společností Daniel Wellington budou vztahovat aktuálně platné všeobecné obchodní podmínky. Proto pravidelně tyto stránky navštěvujte a seznamujte se s aktuálními obchodními podmínkami, jež jsou pro vás závazné.

Poslední aktualizace těchto obchodních podmínek byla provedena k datu 10. 7. 2017

© 2022 Daniel Wellington AB