ZÁRUKY
pouzdro na chytré hodinky
ZÁRUKY
pouzdro na chytré hodinky
MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI DANIEL WELLINGTON

Následující omezená záruka společnosti Daniel Wellington („záruka DW“) se vztahuje na originální pouzdro na chytré hodinky Daniel Wellington zakoupené v originálním označeném obalu a prodávané nebo nabízené k záručnímu servisu ve kterékoli zemi („pouzdro na chytré hodinky DW“).

1. NA CO SE ZÁRUKA DW VZTAHUJE A PO JAKOU DOBU

Společnost Daniel Wellington zaručuje, že pouzdro na chytré hodinky DW je bez vad výroby a materiálu po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data původního maloobchodního nákupu (dále jen „záruční doba“). Záruka DW se vztahuje pouze na pouzdra na chytré hodinky zakoupená na oficiálních webových stránkách společnosti Daniel Wellington, na prodejně Daniel Wellington nebo u autorizovaného prodejce.

Vezměte na vědomí, že práva udělená zárukou DW doplňují práva a řešení poskytovaná zákony a předpisy na ochranu spotřebitelů ve vaší příslušné jurisdikci. Záruka DW a její výhody jako takové doplňují (a tedy nenahrazují) práva poskytovaná příslušným zákonem o ochraně spotřebitelů.

Záruka DW se však vztahuje pouze na pouzdro na chytré hodinky DW. Záruka DW se nevztahuje na zařízení chytrých hodinek, které se rozhodnete používat společně s pouzdrem na chytré hodinky DW. Jste povinni dodržovat pokyny pro správné používání pouzdra na chytré hodinky DW, abyste zabránili poškození zařízení chytrých hodinek. V případě reklamace související s vaším zařízením chytrých hodinek se obracejte na výrobce zařízení.

2. OMEZENÍ ZÁRUKY DW (NA CO SE NEVZTAHUJE)

Záruka DW na pouzdro na chytré hodinky DW se nevztahuje na:

• vady a škody způsobené ztrátou, krádeží, požárem, vodou nebo přírodní katastrofou, • poruchy nebo poškození způsobené nesprávným použitím, nedbalostí (klepnutí, promáčknutí, škrábance, rozdrcení, poškozený řemínek atd.) nebo nehodami, • ztracené nebo zlomené šroubky, • poruchy nebo poškození způsobené neoprávněnou opravou nebo úpravou, • estetické změny, vady a poškození v důsledku běžného opotřebení a stárnutí (např. drobné škrábance, odlupování pokovení atd.) nebo v důsledku nesprávného používání (např. změna barvy v důsledku nadměrného vystavení látkám, jako je chlór), • jakékoli poškození zařízení chytrých hodinek používaného společně s pouzdrem na chytré hodinky DW.

3. CO BUDEME DĚLAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE PODLE ZÁRUKY DW

Pokud během záruční doby odešlete reklamaci v rámci této záruky DW, společnost Daniel Wellington dle vlastního uvážení: (a) opraví pouzdro na chytré hodinky DW; nebo (b) vymění pouzdro na chytré hodinky DW za stejný model (nebo s vaším souhlasem za podobný produkt).

Oprava nebo výměna vám nebude v rámci této záruky DW účtována, pokud vaše reklamace spadá do rozsahu této záruky DW. Kromě toho společnost Daniel Wellington uhradí náklady na zpáteční dopravu a vyřízení záruky DW. Pokud záruka DW není použitelná, je neplatná nebo byla zamítnuta, společnost Daniel Wellington vás o tom informuje a vy se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat opravou či výměnou, nebo zda si přejete šperk vrátit. Pokud se rozhodnete pokračovat, bude vám naúčtována část ceny nebo celá cena za jakoukoli opravu či výměnu, včetně nákladů na zpáteční dopravu a vyřízení.

4. JAK ZÍSKAT NÁŠ SERVIS

Chcete-li získat opravu nebo výměnu svého pouzdra na chytré hodinky DW v rámci této záruky DW, obraťte se na místní zákaznickou podporu společnosti Daniel Wellington na následující adrese: www.danielwellington.com/contact-us/, jednu z autorizovaných prodejen Daniel Wellington nebo prodejce Daniel Wellington. Budou vám moci poskytnout informace týkající se našeho záručního servisu v rámci této záruky DW. Kromě toho, aby bylo možné získat opravu nebo výměnu v rámci této záruky DW, musí být k vracenému pouzdru na chytré hodinky DW přiložen doklad o koupi (tj. účtenka nebo originální záruční list/certifikát Daniel Wellington, který byl součástí pouzdra na chytré hodinky DW v originálním obalu v době nákupu, řádně vyplněný, datovaný, orazítkovaný a podepsaný autorizovanou prodejnou nebo prodejcem Daniel Wellington). Pokud a když posíláte pouzdro na chytré hodinky DW k opravě nebo výměně, musíte zajistit jeho pečlivé zabalení, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

S výjimkou případů uvedených v této záruce DW a v maximálním rozsahu povoleném zákonem není společnost Daniel Wellington odpovědná za žádné přímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vyplývající z jakéhokoli porušení záruky nebo podmínky nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, mimo jiné včetně nemožnosti používat, ztráty příjmů, ztráty skutečných nebo předpokládaných zisků (včetně ušlého zisku ze smluv), ztráty podnikání, ztráty příležitosti, ztráty dobrého jména. V souladu s platnými zákony a předpisy nepřesáhne maximální odpovědnost společnosti Daniel Wellington za porušení jakékoli písemné nebo předpokládané záruky s ohledem na pouzdro na chytré hodinky DW maloobchodní prodejní hodnotu pouzdra na chytré hodinky DW.

This warranty was last updated 15 December 2021

© 2022 Daniel Wellington AB