ZÁRUKY
Sluneční brýle
ZÁRUKY
Sluneční brýle
MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI DANIEL WELLINGTON

Následující omezená záruka společnosti Daniel Wellington („záruka DW“) se vztahuje na sluneční brýle Daniel Wellington zakoupené v originálním označeném obalu a prodávané nebo nabízené k záručnímu servisu v jakékoli zemi

1. NA CO SE ZÁRUKA DW VZTAHUJE A PO JAKOU DOBU

V rámci této záruky DW společnost Daniel Wellington poskytuje svým slunečním brýlím záruku na výrobní vady a vady materiálu po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data nákupu (dále jen „Záruční doba“). Záruka DW se vztahuje pouze na sluneční brýle zakoupené na vaší místní oficiální webové stránce společnosti Daniel Wellington, v obchodě Daniel Wellington nebo u autorizovaného prodejce. Pokud zjistíte vadu ve výrobě nebo materiálech vašich slunečních brýlí, společnost Daniel Wellington na základě vlastního uvážení a za podmínek zde uvedených zajistí opravu nebo výměnu vašich slunečních brýlí nebo jejich části. Oprava nebo výměna bude provedena zdarma v přiměřené době poté, co nám své sluneční brýle vrátíte. Záruka DW poskytuje práva oddělená od práv poskytovaných zákony na ochranu spotřebitele ve vaší příslušné jurisdikci, včetně, ale bez omezení na ta, která se týkají nevyhovujícího zboží, omezení doby trvání předpokládané záruky a omezení odpovědnosti společnosti Daniel Wellington vůči vám. Záruka DW a její výhody jako takové doplňují, a nikoli nahrazují, práva stanovená platnými zákony na ochranu spotřebitele.

2. OMEZENÍ ZÁRUKY DW (NA CO SE NEVZTAHUJE)

Záruka DW se nevztahuje na:

  • běžné opotřebení (jako jsou mimo jiné škrábance nebo důlky na čočce a/nebo rámu),

  • jakékoli poškození způsobené nehodou, pokud o tom existuje důkaz, zneužitím, zanedbáním, nesprávným použitím nebo skladováním slunečních brýlí nebo manipulací se slunečními brýlemi, která je jinak v rozporu s instrukcemi nebo pokyny přiloženými k vašim slunečním brýlím,

  • jakákoli poškození způsobená použitím chemikálií (jako jsou, ale nejen, lak na vlasy, kolínská voda, alkohol),

  • poškození způsobené opravou, servisem nebo změnou, kterou provedl kdokoli jiný než autorizovaný prodejce nebo poskytovatel služeb společnosti Daniel Wellington.

Záruka DW také pozbývá platnosti, pokud sériové číslo vyryté na slunečních brýlích chybí nebo bylo vymazáno, pozměněno, falšováno, nahrazeno, znehodnoceno nebo je nečitelné.

3. CO BUDEME DĚLAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE PODLE ZÁRUKY DW

Pokud během záruční doby odešlete reklamaci prostřednictvím této záruky DW, společnost Daniel Wellington dle svého uvážení:

(a) opraví sluneční brýle Daniel Wellington pomocí nových a/nebo dříve použitých dílů, které jsou z hlediska funkčnosti a spolehlivosti ekvivalentní novým,

(b) vymění sluneční brýle Daniel Wellington za stejný model a velikost vytvořený z nových a/nebo dříve použitých dílů, které jsou z hlediska funkčnosti a spolehlivosti ekvivalentní novým.

Pro servis požadovaný v jiné zemi, než je země nákupu slunečních brýlí Daniel Wellington, může společnosti Daniel Wellington opravit nebo vyměnit sluneční brýle a/nebo jejich části za srovnatelné sluneční brýle a díly, které splňují místní normy. Za předpokladu, že je záruka DW vyhodnocena jako platná pro váš záruční nárok, nebude vám účtována oprava nebo výměna podle této záruky DW.

Kromě toho bude společnost Daniel Wellington zodpovídat za náklady na zpáteční dopravu a manipulaci. Pokud nebude záruka DW vyhodnocena jako platná nebo bude z jiného důvodu neplatná, společnost Daniel Wellington vás na to upozorní.

4. JAK ZÍSKAT NÁŠ SERVIS

Chcete-li získat opravu nebo výměnu svých slunečních brýlí v rámci záruky DW, kontaktujte prosím místní zákaznickou podporu společnosti Daniel Wellington na následující adrese: www.danielwellington.com/contact-us/, místní obchod společnosti Daniel Wellington nebo autorizovaného prodejce společnosti Daniel Wellington. K vaší žádosti musíte vždy přiložit doklad o koupi (tj. účtenka nebo originální záruční list/certifikát společnosti Daniel Wellington, který byl ke slunečním brýlím přiložen v originálním balení v době nákupu, musí být řádně vyplněný, datovaný, orazítkovaný a podepsaný oprávněným obchodem nebo prodejcem společnosti Daniel Wellington).

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Daniel Wellington se zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoli následné poškození nebo poškození vzniklé při nehodě a v žádném případě odpovědnost společnosti Daniel Wellington nepřekročí maloobchodní hodnotu slunečních brýlí za porušení jakékoli písemné nebo předpokládané záruky týkající se slunečních brýlí.

Tato záruka byla naposledy aktualizována 28. února 2022

© 2022 Daniel Wellington AB