ZÁRUKY
Hodinky
ZÁRUKY
Hodinky
MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI DANIEL WELLINGTON

Následující omezená záruka společnosti Daniel Wellington („záruka DW“) se vztahuje na originální hodinky Daniel Wellington zakoupené v originálním označeném obalu a prodávané nebo nabízené k záručnímu servisu v jakékoli zemi („hodinky DW“).

1. NA CO SE ZÁRUKA DW VZTAHUJE A PO JAKOU DOBU

V rámci této záruky DW společnost Daniel Wellington poskytuje záruku na své hodinky DW na výrobní vady a vady materiálů po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data původního maloobchodního nákupu („záruční doba“). Záruka DW se vztahuje pouze na hodinky zakoupené na oficiálních webových stránkách společnosti Daniel Wellington, na prodejně Daniel Wellington nebo u autorizovaného prodejce. Společnost Daniel Wellington zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu vašich hodinek DW či dílu v souladu s podmínkami záruky DW. Vezměte na vědomí, že práva udělená zárukou DW doplňují práva a řešení poskytovaná zákony a předpisy na ochranu spotřebitelů ve vaší příslušné jurisdikci. Záruka DW a její výhody jako takové doplňují (a tedy nenahrazují) práva poskytovaná příslušným zákonem o ochraně spotřebitelů.

2. OMEZENÍ ZÁRUKY DW (NA CO SE NEVZTAHUJE)

Záruka DW se nevztahuje na: (a) hodinky jiné značky než DW; (b) baterie, řemínky, řetízkové náramky nebo sklo; (c) běžnou údržbu a čištění; (d) poškození jakéhokoli druhu, pokud existují důkazy, že poškození bylo způsobeno nehodou, nesprávným použitím nebo nesprávným zacházením se kteroukoli částí hodinek, manipulací, která není v souladu s pokyny dodanými s vašimi hodinkami DW, nedostatkem péče nebo nesprávnou údržbou, neoprávněnou manipulací, zneužitím, opotřebením nebo jakýmkoli jiným faktorem, než je vada ve výrobě či v materiálech hodinek DW; (e) pronikání vody způsobené používáním v rozporu se značkou ATM (Atmospheres) hodinek DW; (f) škody vzniklé v důsledku opravy, servisu nebo úpravy provedené kýmkoli jiným než autorizovaným prodejcem či poskytovatelem služeb Daniel Wellington. Kromě toho záruka DW pozbývá platnosti, pokud sériové číslo vyryté na pouzdru hodinek chybí nebo bylo vymazáno, pozměněno, zfalšováno, nahrazeno či znehodnoceno nebo je nečitelné.

3. CO BUDEME DĚLAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE PODLE ZÁRUKY DW

Pokud během záruční doby odešlete reklamaci v rámci této záruky DW, společnost Daniel Wellington dle vlastního uvážení: (a) opraví hodinky DW pomocí nových a/nebo dříve použitých dílů, které jsou z hlediska výkonu a spolehlivosti srovnatelné s novými; nebo (b) vymění hodinky DW za stejný model (nebo s vaším souhlasem za produkt s podobnými funkcemi) vytvořený z nových a/nebo dříve používaných dílů, které je z hlediska výkonu a spolehlivosti srovnatelný s novým. V případě reklamace podané v jiné zemi, než je země, ve které byly hodinky DW zakoupeny, může společnost Daniel Wellington hodinky DW a/nebo díly opravit nebo vyměnit za srovnatelné hodinky DW a/nebo díly, které splňují místní normy. Oprava nebo výměna vám nebude v rámci této záruky DW účtována, pokud vaše reklamace spadá do rozsahu této záruky DW. Kromě toho společnost Daniel Wellington uhradí náklady na zpáteční dopravu a vyřízení záruky DW. Pokud záruka DW není použitelná, je neplatná nebo byla zamítnuta, společnost Daniel Wellington vás o tom informuje a vy se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat opravou či výměnou, nebo zda si přejete hodinky vrátit. Pokud se rozhodnete pokračovat, bude vám naúčtována část ceny nebo celá cena za jakoukoli opravu či výměnu, včetně nákladů na zpáteční dopravu a vyřízení.

4. JAK ZÍSKAT NÁŠ SERVIS

Chcete-li získat opravu nebo výměnu svých hodinek DW v rámci této záruky DW, obraťte se na místní zákaznickou podporu společnosti Daniel Wellington na následující adrese: www.danielwellington.com/contact-us/, jednu z autorizovaných prodejen Daniel Wellington nebo prodejce Daniel Wellington. Budou vám moci poskytnout informace týkající se našeho záručního servisu v rámci této záruky DW. Kromě toho, aby bylo možné získat opravu nebo výměnu v rámci této záruky DW, musí být k vraceným hodinkám DW přiložen doklad o koupi (tj. účtenka nebo originální záruční list/certifikát Daniel Wellington, který byl součástí hodinek DW v originálním obalu v době nákupu, řádně vyplněný, datovaný, orazítkovaný a podepsaný autorizovanou prodejnou nebo prodejcem Daniel Wellington). Pokud a když posíláte hodinky DW k opravě nebo výměně, musíte zajistit jejich pečlivé zabalení, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

S výjimkou případů uvedených v této záruce DW a v maximálním rozsahu povoleném zákonem není společnost Daniel Wellington odpovědná za žádné přímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vyplývající z jakéhokoli porušení záruky či podmínky nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, mimo jiné včetně nemožnosti používat, ztráty příjmů, ztráty skutečných nebo předpokládaných zisků (včetně ušlého zisku ze smluv), ztráty podnikání, ztráty příležitosti, ztráty dobrého jména. V souladu s platnými zákony a předpisy nepřesáhne maximální odpovědnost společnosti Daniel Wellington za porušení jakékoli písemné nebo předpokládané záruky s ohledem na hodinky DW maloobchodní prodejní hodnotu hodinek DW.

This warranty was last updated 24 Juni 2020

© 2022 Daniel Wellington AB