Všeobecné podmínky

Svou odpovědí #YesDW souhlasíte s následujícími podmínkami:

Společnosti Daniel Wellington AB („DW“) a jejím přidruženým společnostem udělujete trvalou celosvětovou neodvolatelnou licenci typu royalty-free, která opravňuje k úpravě a použití vašeho obsahu (fotografie/video/titulek/text atd.) publikovaného s hashtagem #YesDW („Obsah“) pro všechny marketingové a reklamní účely, včetně mimo jiné marketingu a reklamy na síti Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr, WeHeartit, LinkedIn, Polyvore, danielwellington.com a v dalších digitálních médiích a tištěných médiích. DW a její přidružené společnosti mohou tuto licenci také převést na spolupracovníky třetích stran pro účely propagace výrobků pod značkou Daniel Wellington. Tato licence rovněž zahrnuje právo, nikoli však povinnost, uvést odkaz na tvůrce Obsahu a na účet na sociálních sítích, kde byl Obsah nahrán. Potvrzujete, že máte ve vlastnictví či pod svou kontrolou práva na obsah. Pokud vám ještě nebylo 18 let, zaručujete se, že máte souhlas svých rodičů s udělením této licence. Dále potvrzujete, že Obsah, který jste zaslal(a), neporušuje práva třetích stran ani žádný právní předpis. Tyto všeobecné podmínky se řídí švédským právním řádem.

© 2021 Daniel Wellington AB