undefined Items in cart
Fortrolighedspolitik

Daniel Wellington AB, reg. nr. 556875-5937 (“Daniel Wellington,” “vi,” “os” eller “vores”) behandler dine personlige oplysninger, når du besøger os, bruger de tjenester, som DanielWellington.com leverer eller køber produkter i vores butikker. Vi bestræber os på at være åbne omkring alt, hvad vi foretager os med besøgendes og kunders personlige oplysninger og har derfor indført denne fortrolighedspolitik. Nedenfor finder du informationer om, hvilke typer personlige oplysninger vi behandler, hvorfor vi gør det, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi eventuelt deler dem. Daniel Wellington er dataansvarlig for enhver behandling af dine personlige oplysninger.

Hvilke personlige oplysninger behandler vi?

Vi indsamler personlige oplysninger, når du (i) køber ure, tilbehør, urremme eller andre varer, (ii) tilmelder dig nyhedsbreve, invitationer og tilbud, (iii) beder om support og (iv) besøger vores hjemmeside. Sådanne personlige oplysninger omfatter navn, e-mailadresse, telefonnummer, leveringsadresse, detaljer om betaling, IP-adresse, adfærd på hjemmesiden og andre oplysninger, som du efter eget valg giver os.

Formål, lovmæssigt grundlag og opbevaringsperiode

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til de formål og på de lovmæssige grundlag, der er anført nedenfor. Vi bruger ikke dine personlige oplysninger til noget formål, der er i strid med nedenstående formål. Dertil kommer, at vi kun bruger dine personlige oplysninger i den periode, der er anført under "Opbevaringsperiode", hvorefter dine personlige oplysninger vil blive slettet.

Køb

Formål med behandling : Når du køber ure, tilbehør, urremme eller andre varer på vores hjemmeside, behandler vi dine personlige oplysninger for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelse over for dig (se Købsbetingelser). Vores købsformular klarlægger, hvilke oplysninger du skal give os, for at vi kan færdiggøre dit køb.

Lovmæssigt grundlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for vores opfyldelse af kontrakten med dig (dvs. Købsbetingelser).

Opbevaringsperiode : Vi behandler dine personlige oplysninger i kontraktens løbetid (inklusive den toårige garantiperiode), hvorefter vi sletter dine personlige oplysninger. Opbevaringsperioden gælder også for ethvert mislykket køb, der skyldes manglende midler på din konto.

Direkte markedsføring

Formål med behandling : Når du tilmelder dig nyhedsbreve, invitationer og tilbud (direkte markedsføring), behandler vi dine personlige oplysninger for at levere dig de tjenester, du har bedt om. Vores direkte markedsføring er baseret på profilering, hvilket betyder, at vi vil skræddersy de informationer, du modtager fra os, på grundlag af visse faktorer. Vi bruger følgende typer personlige oplysninger til at sammensætte en profil: dit køn, din placering, dine tidligere køb, din adfærd på vores hjemmeside og/eller din tidligere adfærd, når du modtager direkte markedsføring fra os.

Lovmæssigt grundlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at opretholde et godt kundeforhold.

Opbevaringsperiode : Hvis du fravælger eller afmelder dig fra vores markedsføring (inklusive profilering), behandler vi ikke længere dine personlige oplysninger med dette formål. Vi vil også slette dine personlige oplysninger, medmindre der er en anden lovmæssig årsag til at opbevare dine oplysninger (såsom en gyldig købekontrakt).

Support

Formål med behandling : Når du beder om support via vores live chat eller andre supportkanaler, behandler vi dine personlige oplysninger for at kunne hjælpe dig med den pågældende sag.

Lovmæssigt grundlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for vores opfyldelse af kontrakten med dig (dvs. Købsbetingelser).

Opbevaringsperiode : Vi sletter dine oplysninger inden for seks måneder efter, at den pågældende sag er endelig løst.

Påmindelse ved kassen

Formål med behandling : Hvis du har igangsat et køb på vores hjemmeside, og hvis du samtidig har oplyst din e-mailadresse, men ikke har færdiggjort købets afsluttende trin, sender vi dig en e-mail med et link til din indkøbskurv med det formål at minde dig om dit uafsluttede køb.

Lovmæssigt grundlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for vores og din legitime interesse i at minde dig om dit uafsluttede køb.

Opbevaringsperiode : Vi sletter dine oplysninger inden for en måned efter påmindelse ved kassen, medmindre der er en anden lovmæssig årsag til at opbevare dine oplysninger (såsom en gyldig købskontrakt). Fravalg er mulig ved at kontakte dataprotection@danielwellington.com.

Visning

Formål med behandling : Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi dine personlige oplysninger for at forbedre vores hjemmeside og med henblik på markedsføring.

Lovmæssigt grundlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og til målretning. Læs mere herom under “Cookies.”

Opbevaringsperiode : Læs mere herom under “Cookies.”

Forebyggelse af svindel

Formål med behandling : Vi behandler dine personlige oplysninger med det formål af gennemføre risikoanalyse, forebyggelse af svindel og risikohåndtering.

Lovmæssigt grundlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at forhindre svindel og håndtere risici.

Opbevaringsperiode : Vi sletter alle personlige oplysninger, der er brugt til dette formål, efter seks måneder, medmindre vi har en anden legitim interesse i at opbevare dine oplysninger. Ved et køb, der er blevet annulleret grundet forebyggelse af svindel, sletter vi dine personlige oplysninger to år efter det mislykkede køb.

VIDEOOVERVÅGNING

Formål med behandling : Når du besøger en af vores butikker, kan der forekomme kameraovervågning (hvor skilte i butikken informerer om overvågningen), hvormed vi behandler levende billeder af dig indsamlet via vores overvågningskameraer med det formål at (i) forhindre og undersøge ulovligheder begået mod ejendom eller medarbejdere og (ii) sikring mod brand.

Lovmæssigt grundlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at beskytte vores ejendom og sikre en tryg arbejdsplads for vores medarbejdere.

Opbevaringsperiode : Vi behandler dine personlige data i 30 dage, medmindre love og regulativer forpligter os til at fortsætte behandlingen. Herefter slettes de personlige data.

Dataanalyse

Formål med behandling : Vi analyserer dine personlige oplysninger med henblik på at kompilere indsamlede sporingsdata (herunder for at analysere besøgendes brug af vores hjemmeside ved at spore informationer som læste sider, trafikstrøm, søgetermer og videreklik).

Lovmæssigt grundlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at oprette statistikker med tiden.

Opbevaringsperiode : Vi anonymiserer alle sporingsdata, hvor det er teknisk muligt. Når dine personlige oplysninger er anonymiseret, anses de ikke længere for at være personlige oplysninger, der er omfattet af databeskyttelseslovgivningen. Fravalg er muligt ved kontakt til dataprotection@danielwellington.com.

Bemærk, at ovennævnte opbevaringsperioder ikke er gældende i den udstrækning, Daniel Wellington er pålagt at bibeholde dine personlige oplysninger (helt eller delvist) i overensstemmelse med obligatorisk lovgivning (f.eks. regnskabsloven).

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Det er kun de personer, der har brug for at behandle personlige oplysninger med ovennævnte formål, der har adgang til dine personlige oplysninger. Vi kan have brug for at dele dine personlige oplysninger med virksomheder i vores koncern. Vi kan også have brug for at give leverandører adgang til dine personlige oplysninger, når de udfører tjenester på vegne af os, primært for at levere support og vedligeholdelse af it-systemer, lagerservice og markedsføring. Alle overførsler af data uden for EU/EØS sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovene. Vores internationale overførsler af personlige oplysninger (inklusive overførsler til vores koncernselskaber og leverandører uden for EU/EØS) er baseret på Europa-Kommissionens 'standard contractual clauses'. Standard contractual clauses kan findes her For overførsler til nogle af vores leverandører i USA gælder desuden, at modtageren er certificeret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield, der administreres af U.S. Department of Commerce's International Trade Administration (kan findes her www.privacyshield.gov).

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i overensstemmelse med gældende love:

 • Retten til adgang : Du har til enhver tid ret til at få adgang til dine personlige oplysninger. Hvis du beder om det, vil vi levere kopi af dine personlige oplysninger i en almindeligt brugt elektronisk form.

 • Retten til udbedring : Du er berettiget til at få ændret ukorrekte personlige oplysninger og til at få mangelfulde personlige oplysninger udbedret.

 • Retten til sletning (“retten til at blive glemt”) : I visse forbindelser (inklusive behandling på grundlag af dit samtykke) kan du bede os om at slette dine brugerdata. Bemærk, at denne ret ikke er ubetinget. Et forsøg på at påberåbe sig denne ret kan derfor medføre manglende reaktion fra os.

 • Retten til at gøre indsigelse : mod visse former for behandling af dine personlige oplysninger udført af os, såsom vores behandling af dine personlige oplysninger baseret på vores legitime interesser. Retten til at gøre indsigelse gælder også behandlingen af dine personlige oplysninger til brug for direkte markedsføring.

 • Retten til begrænsning af behandling : Du kan under visse omstændigheder bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger. Bemærk, at denne ret ikke er ubetinget. Et forsøg på at påberåbe sig denne ret kan derfor medføre manglende reaktion fra os.

 • Retten til dataportabilitet : Du har ret til at modtage dine personlige oplysninger (eller til at få dine personlige oplysninger overført til en anden dataansvarlig) i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format.

Slutteligt har du retten til at indgive en klage til de tilsynsførende myndigheder, som i Danmark varetages af Datatilsynet.

COOKIES

Som led i vores bestræbelser på at levere skræddersyet service på vores hjemmeside bruger vi cookies til at opbevare og somme tider spore informationer om dig. En cookie er en lille datafil, der bliver sendt til din browser fra en webserver, som opbevares på din harddisk og giver nemmere adgang, næste gang den samme hjemmeside besøges. Der sendes f.eks. en cookie, når du beder om download af produkter eller informationer på vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker dine personlige oplysninger opbevaret af cookies, kan du konfigurere din browser til at give dig besked, hver gang en cookie modtages. På den måde kan du beslutte hver gang, om du accepterer cookies eller ej. Brugen af cookies kan imidlertid være nødvendig for visse funktioner, og hvis du vælger at afvise cookies, kan det reducere vores hjemmesides funktionalitet. Din browser bør indeholde præcise instruktioner om, hvordan accepten af cookies kontrolleres.

Vi ønsker at være åbne omkring alt, og har derfor sammenfattet de cookies, der bruges på vores hjemmeside, nedenfor.

Leverandør: Daniel Wellington
 • Cookietype: Permanent

 • Formål: Cookiemeddelelse, om du har accepteret vores fortroligheds- og cookiepolitik

 • Opbevaringstid: Permanent

 • Gemt data: Sand/Falsk

 • Deling: Ingen

  Leverandør: Daniel Wellington
 • Cookietype: Førsteparts

 • Formål: Session- og indkøbsidentifikation

 • Opbevaringstid: Session

 • Gemt data: Session- og indkøbsidentifikationsdata

 • Deling: Ingen

  Leverandør: Daniel Wellington
 • Cookietype: Session

 • Formål: Session- og indkøbsidentifikation

 • Opbevaringstid: Midlertidig sessionscookie

 • Gemt data: Session-ID

 • Deling: Ingen

  Leverandør: Google
 • Cookietype: Tredjepart

 • Formål: Ydeevne og statistik

 • Opbevaringstid: Permanent

 • Gemt data: Session-ID, anonymiseret IP, sidestatistik

 • Deling: Ja

  Leverandør: AppNexus
 • Cookietype: Tredjepart

 • Formål: Marketing

 • Opbevaringstid: 90 dage

 • Gemt data: Session- og indkøbsidentifikationsdata

 • Deling: Ja

  Leverandør: DoubleClick
 • Cookietype: Tredjepart

 • Formål: Marketing

 • Opbevaringstid: Permanent

 • Gemt data: Session-ID, sidestatistik

 • Deling: Ja

  Leverandør: Facebook
 • Cookietype: Tredjepart

 • Formål: Marketing

 • Opbevaringstid: Permanent

 • Gemt data: Session-ID, sidestatistik

 • Deling: Ja

  Leverandør: FLX1
 • Cookietype: Tredjepart

 • Formål: Marketing

 • Opbevaringstid: 2 år

 • Gemt data: Session- og indkøbsidentifikationsdata

 • Deling: Ja

  Leverandør: VE Interactive
 • Cookietype: Tredjepart

 • Formål: Marketing

 • Opbevaringstid: 90 dage

 • Gemt data: Session- og indkøbsidentifikationsdata

 • Deling: Ja

  Leverandør: Zendesk
 • Cookietype: Tredjepart

 • Formål: Kundesupport

 • Opbevaringstid: 2 år

 • Gemt data: Session-ID, analyse

 • Deling: Ja

  Datasikkerhed

  Vi anvender hensigtsmæssige tekniske og organisationsmæssige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personlige oplysninger mod tab og uautoriseret adgang. De hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, vi har gennemført, omfatter sikre private tilslutninger, sporbarhed, systemgendannelse og adgangsbegrænsning. VI gennemgår med jævne mellemrum vores sikkerhedspolitik og -procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede.

  Kontaktoplysninger

  Hvis du har spørgsmål i relation til vores behandling af dine personlige oplysninger eller vores brug af cookies, eller hvis du vil gøre brug af nogen af dine rettigheder i overensstemmelse med gældende persondataforordning, bedes du kontakte os på: dataprotection@danielwellington.com.

  Ændringer i hjemmesides fortrolighedspolitik

  Hvis vi gennemfører ændringer af, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger eller hvordan vi bruger cookies, vil vi straks opdatere denne fortrolighedspolitik og offentliggøre ændringerne på hjemmesiden.

Senest opdateret: den 12. juni 2018

© 2020 Daniel Wellington AB