GARANTIER
Smartwatch Case
GARANTIER
Smartwatch Case
DANIEL WELLINGTON – INTERNATIONAL GARANTI

Følgende begrænsede Daniel Wellington-garanti ("DW-garanti") gælder for originale Daniel Wellington Smartwatch Cases købt i den mærkede originalemballage og solgt eller leveret til garantiservice i et hvilket som helst land ("DW Smartwatch Case").

1. DW-GARANTIENS DÆKNINGSOMFANG OG -PERIODE

Daniel Wellington garanterer, at din DW Smartwatch Case er fri for defekter i fremstilling og materialer i en periode på fireogtyve (24) måneder fra datoen for det oprindelige detailkøb ("Garantiperioden"). DW-garantien gælder kun for Smartwatch Cases købt på den officielle Daniel Wellington-webside, i en Daniel Wellington-butik eller hos en autoriseret forhandler.

Bemærk, at rettighederne i henhold til DW-garantien er et supplement til de rettigheder og retsmidler, der er fastsat i forbrugerlove og -regler i din gældende jurisdiktion. DW-garantien og dens fordele er med andre ord et supplement til, og ikke en erstatning for, rettigheder, der er fastsat i den gældende forbrugerlovgivning.

Bemærk også, at DW-garantien kun dækker DW Smartwatch Case. DW-garantien dækker ikke den smartwatch-enhed, du kan vælge at bruge sammen med DW Smartwatch Case. Du er ansvarlig for at sikre, at du følger instruktionerne for, hvordan du bruger din DW Smartwatch Case korrekt for at undgå skader på din smartwatch-enhed. Hvis du har krav relateret til din smartwatch-enhed, henviser vi til producenten af enheden.

2. BEGRÆNSNINGER FOR DW-GARANTIEN (HVAD DEN IKKE DÆKKER)

DW-garantien for DW Smartwatch Case dækker ikke

• Fejl og skader som følge af tab, tyveri, brand, vand eller en naturkatastrofe • Fejl eller skade forårsaget af forkert brug, skødesløshed (slag, buler, ridser, knusning, ødelagte remme osv.) eller ulykker • Tabte eller ødelagte skruer • Fejl eller skade forårsaget af uberettiget reparation eller tilretning • Æstetiske ændringer, defekter og skader på grund af normal slitage og ældning (f.eks. mindre ridser, afskalning af belægningen osv.) eller på grund af forkert brug (f.eks. misfarvning som følge af overeksponering for stoffer som klor) • Enhver skade på den smartwatch-enhed, der er brugt sammen med din DW Smartwatch Case

3. HVAD GØR VI I TILFÆLDE AF ET GARANTIKRAV I HENHOLD TIL DW-GARANTIEN

Hvis du i løbet af garantiperioden indgiver et krav i henhold til denne DW-garanti, vil Daniel Wellington efter eget skøn: (a) reparere din DW Smartwatch Case; eller (b) udskifte din DW Smartwatch Case med den samme model (eller med dit samtykke: et produkt, der ligner).

Du vil ikke blive opkrævet for reparationen eller udskiftningen under denne DW-garanti, hvis dit garantikrav er inden for rammerne af denne DW-garanti. Ydermere vil Daniel Wellington være ansvarlig for omkostningerne ved returnering og håndtering i forbindelse med DW-garantien. Hvis DW-garantien ikke er gældende, er ugyldig eller afvises, vil Daniel Wellington give dig besked herom, og du kan beslutte, om du vil fortsætte med reparationen eller udskiftningen, eller om du ønsker at få dit smykke returneret. Hvis du beslutter dig for at fortsætte, vil du blive opkrævet for en del af eller hele reparationen eller udskiftningen, inklusive omkostninger til returnering og håndtering.

4. SÅDAN KAN DU GØRE BRUG AF VORES REPARATIONSSERVICE

For at opnå reparation eller udskiftning af din DW Smartwatch Case under denne DW-garanti skal du kontakte din lokale Daniel Wellington-kundesupport ved at bruge følgende adresse: www.danielwellington.com/contact-us/ eller en af de autoriserede Daniel Wellington-butikker eller Daniel Wellington-forhandlere. De vil kunne orientere om vores garantiservice under denne DW-garanti. For at opnå reparation eller udskiftning under denne DW-garanti skal den returnerede DW Smartwatch Case desuden være ledsaget af et købsbevis i form af enten købskvitteringen eller det originale Daniel Wellington-garantikort/-certifikat, der fulgte med DW Smartwatch Case i originalemballagen på købstidspunktet. Garantikortet/-certifikatet skal være behørigt udfyldt, dateret, stemplet og underskrevet af en autoriseret Daniel Wellington-butik eller -forhandler. Når du sender din DW Smartwatch Case til reparation eller udskiftning, skal du sørge for, at den er pakket omhyggeligt ind for at undgå skader under forsendelsen.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Bortset fra som angivet i denne DW-garanti og i det maksimale tilladte omfang loven tillader, er Daniel Wellington ikke ansvarlig for nogen direkte, specielle eller utilsigtede skader eller følgeskader som følge af brud på garantien eller betingelsen eller under nogen anden juridisk teori, inklusive men ikke begrænset til, tab af brug, tab af indtægter, tab af faktisk eller forventet fortjeneste (herunder tab af fortjeneste på kontrakter), tab af forretning, tab af muligheder, tab af goodwill. I henhold til gældende love og regler kan Daniel Wellingtons maksimale ansvar for brud på enhver skriftlig eller stiltiende garanti med hensyn til din DW Smartwatch Case ikke overstige detailkøbsværdien af den pågældende DW Smartwatch Case.

This warranty was last updated 15 December 2021

© 2022 Daniel Wellington AB