Takuut
Aurinkolasit
Takuut
Aurinkolasit
DANIEL WELLINGTONIN KANSAINVÄLINEN TAKUU

Rajoitettu Daniel Wellington -takuu ("DW-takuu") koskee Daniel Wellington -aurinkolaseja, jotka on ostettu alkuperäisetiketillä varustetussa pakkauksessa ja jotka myydään tai toimitetaan takuun perusteella huollettaviksi missä tahansa maassa.

1. DW-TAKUUN LAAJUUS JA VOIMASSAOLOAIKA

Tämän DW-takuun perusteella Daniel Wellington antaa aurinkolaseilleen valmistus- ja materiaalivirheiden varalta kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden takuun ostopäivästä lukien ("takuuaika"). DW-takuu koskee vain aurinkolaseja, jotka on ostettu paikalliselta viralliselta Daniel Wellington -verkkosivulta, Daniel Wellington-liikkeestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Jos havaitset aurinkolaseissasi valmistus- tai materiaalivirheen, Daniel Wellington huolehtii oman harkintansa mukaan ja tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti aurinkolasiesi tai niiden osan korjauksesta tai vaihdosta. Korjaus tai vaihto suoritetaan maksutta kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun olet palauttanut aurinkolasit meille. DW-takuu tarjoaa oikeuksia, jotka ovat erillisiä sovellettavan lainkäyttöalueen kuluttajansuojalakien mukaisista oikeuksista, muun muassa oikeuksia, jotka liittyvät ei-vaatimustenmukaisiin tuotteisiin, rajoituksiin viitteellisen takuun kestoajalle ja rajoitukseen Daniel Wellingtonin vastuulle sinua kohtaan. Sellaisenaan DW-takuu ja sen edut täydentävät sovellettavien kuluttajansuojalakien mukaisia oikeuksia eivätkä korvaa niitä.

2. DW TAKUUN RAJOITUKSET (MITÄ SE EI KOSKE)

DW-takuu ei kata seuraavia:

– Normaali kuluminen (kuten naarmut tai painaumat linssissä ja/tai kehyksessä)

– Mitä tahansa vahinkoja, jos on näyttöä siitä, että vahinko on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, aurinkolasien väärästä käytöstä tai säilytyksestä tai aurinkolasien käsittelystä, joka on muutoin aurinkolasien mukana toimitettujen ohjeiden vastaista

– Mitkä tahansa vahingot, jotka aiheutuvat kemikaalien käytöstä (kuten hiuslakka, kölninvesi ja alkoholi)

– Vahinko, joka johtuu jonkun muun kuin valtuutetun Daniel Wellington -jälleenmyyjän tai -palveluntarjoajan tekemästä korjauksesta, huollosta tai muutoksista

Lisäksi DW-takuu raukeaa, jos aurinkolaseihin kaiverrettu sarjanumero puuttuu tai se on poistettu, muutettu, väärennetty, vaihdettu, turmeltunut tai tehty lukukelvottomaksi.

3. DW TAKUUN MUKAISEN TAKUUVAATIMUKSEN PERUSTEELLA ANTAMAMME PALVELUT

Jos esität takuuaikana tähän DW-takuuseen perustuvan vaatimuksen, Daniel Wellington harkintansa mukaan

(a) korjaa Daniel Wellington -aurinkolasit käyttämällä uusia ja/tai aiemmin käytettyjä osia, jotka vastaavat uusia suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan

(b) vaihtaa Daniel Wellington -aurinkolasit samaan malliin ja kokoon, joka on rakennettu uusista ja/tai aiemmin käytetyistä, suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan uusia vastaavista osista.

Muissa maissa kuin Daniel Wellington -aurinkolasien ostomaassa pyydetyn palvelun perusteella Daniel Wellington voi korjata tai vaihtaa aurinkolasit ja/tai sen osat vastaaviin aurinkolaseihin ja/tai osiin, jotka ovat paikallisten standardien mukaisia. Jos DW-takuun todetaan koskevan takuuvaatimustasi, sinua ei veloiteta tämän DW-takuun mukaisesta korjauksesta tai vaihdosta.

Lisäksi Daniel Wellington vastaa palautuksen toimitus- ja käsittelykuluista. Jos DW-takuuta ei voi soveltaa tai se on muuten mitätön, Daniel Wellington ilmoittaa sinulle asiasta.

4. KORJAUSPALVELUMME HANKKIMINEN

Jos haluat saada aurinkolasisi korjatuksi tai vaihdetuksi tämän DW-takuun perusteella, ota yhteyttä paikalliseen Daniel Wellington -asiakastukeen osoitteessa www.danielwellington.com/contact-us/, paikalliseen Daniel Wellington -liikkeeseen tai valtuutettuun Daniel Wellington -jälleenmyyjään. Pyyntöön on aina liitettävä ostotosite (eli kuitti tai alkuperäinen Daniel Wellington -takuukortti/-todistus, joka oli aurinkolasien mukana alkuperäisessä pakkauksessa ostohetkellä, asianmukaisesti täytettynä, päivättynä, leimattuna ja valtuutetun Daniel Wellington-liikkeen tai -jälleenmyyjän allekirjoittamana).

5. VASTUUN RAJOITUS

Daniel Wellington ei ole vastuussa mistään välillisistä tai satunnaisista vahingoista, eikä Daniel Wellingtonin vastuu missään tapauksessa ylitä aurinkolasien vähittäismyyntiarvoa minkään aurinkolaseja koskevan kirjallisen tai viitteellisen takuun rikkomisesta.

Tämä takuu on päivitetty viimeksi 28.2.2022

© 2022 Daniel Wellington AB