vodič za sastavljanje
kućišta za pametne satove
vodič za sastavljanje
kućišta za pametne satove
Kućište DW Smartwatch Case dostupno je u tri boje: ružičasto-zlatnoj, srebrnoj ili mat crnoj. Kompatibilno je sa satovima Apple Watch series 4, 5, 6 i SE. Uživajte u funkcijama Appleovog sata bez mijenjanja vlastitog stila. Slijedite naše detaljne upute o pričvršćivanju kućišta za pametni sat navedene u nastavku.
KAKO SKINUTI I PRIČVRSTITI KUĆIŠTE ZA PAMETNI SAT

1. OTVORITE STRAŽNJU STRANU SATA

Da biste otvorili stražnju stranu sata, uklonite četiri vijka pomoću priloženog odvijača.

2. ISKLJUČITE PAMETNI SAT

3. PAMETNI SAT STAVITE U SILIKONSKI POKLOPAC

Pametni sat umetnite u silikonski poklopac. Pazite da poravnate sve otvore s gumbom i krunicom sata.

4. PAMETNI SAT SA SILIKONSKIM POKLOPCEM STAVITE U KUĆIŠTE ZA SAT.

Provjerite jesu li gumb i krunica poravnati s kućištem za sat.

5. PORAVNAJTE GUMB I KRUNICU SA STRAŽNJOM STRANOM SATA

Provjerite jesu li gumb i krunica poravnati sa stražnjom stranom sata. Vijci na stražnjoj strani sata moraju biti poprečno pričvršćeni, kao X. Počnite od gornje lijeve strane, zatim prijeđite na donju desnu, pa gornju desnu i na kraju donju lijevu.

6. UKLJUČITE PAMETNI SAT
© 2022 Daniel Wellington AB