JAMSTVA
Nakit
JAMSTVA
Nakit
MEĐUNARODNO JAMSTVO TVRTKE DANIEL WELLINGTON

Ograničeno jamstvo tvrtke Daniel Wellington („Jamstvo DW”) primjenjuje se na originalan nakit Daniel Wellington (odnosno narukvice, naušnice, prstenje i ogrlice) koji je kupljen u originalnoj ambalaži sa svim oznakama i zaštitnim naljepnicama i koji je prodan kao takav ili je prijavljen jamstvenom servisu u bilo kojoj zemlji (u nastavku: „Nakit DW”).

1. ŠTO JAMSTVO DW POKRIVA I NA KOLIKO DUGO

Daniel Wellington jamči da u razdoblju od dvadeset i četiri (24) mjeseca od datuma prvotne kupnje na maloprodajnom mjestu („Jamstveno razdoblje”) ne bi trebalo biti greške u proizvodnji ili na materijalima koji čine Nakit DW. Jamstvo DW odnosi se samo na nakit koji je kupljen na službenim web-stranicama tvrtke Daniel Wellington, u trgovinama Daniel Wellington ili na ovlaštenim prodajnim mjestima.

Imajte na umu da su prava koja su dodijeljena Jamstvom DW dodatak pravima i korekcijama koje nameću zakoni i pravilnici o zaštiti potrošača za zakonodavstvo u kojem su primjenjivi. Drugim riječima, Jamstvo DW i sva prava koja u njemu stoje služe kao dodatak, a ne kao nadomjestak pravima koja se navode u primjenjivom zakonu o zaštiti potrošača.

2. OGRANIČENJA JAMSTVA DW (ŠTO SE NE POKRIVA JAMSTVOM)

Jamstvo DW za Nakit DW ne pokriva sljedeće:

• greške i oštećenja nastala zbog gubitka, krađe, požara, djelovanja vode ili prirodne katastrofe • grešku ili oštećenje uzrokovano nepravilnom upotrebom, nepažnjom (udarcima, utiscima, ogrebotinama, gnječenjima itd.) ili nezgodom • grešku ili oštećenje uzrokovano neovlaštenim popravkom ili preinakom • estetske promjene, greške i oštećenja nastala zbog normalnog nošenja i trošenja i starenja (npr. manje ogrebotine, ljuštenje pozlate itd.).

3. ŠTO ČINIMO U SLUČAJU JAMSTVENOG ZAHTJEVA POD JAMSTVOM DW

Ako tijekom trajanja Jamstvenog razdoblja podnesete zahtjev s obzirom na ovo Jamstvo DW, u tvrtki Daniel Wellington će se, prema vlastitom nahođenju, učiniti sljedeće: (a) popraviti Nakit DW ili (b) zamijeniti Nakit DW istim modelom (ili, uz vaš pristanak, proizvodom koji mu je sličan).

Popravak ili zamjena neće se naplatiti prema ovom Jamstvu DW pod uvjetom da je zahtjev za jamstvom unutar okvira Jamstva DW. Nadalje, tvrtka Daniel Wellington odgovorna je i za troškove dostave paketa za povrat i rukovanja paketom za Jamstvo DW. Ako primjena Jamstva DW ne vrijedi ili je poništena odnosno odbijena, tvrtka Daniel Wellington će vas o tome obavijestiti i možete odlučiti hoćete li nastaviti s postupkom popravka ili zamjene ili ipak tražiti da vam se nakit vrati. Ako odlučite nastaviti s postupkom, naplatit će vam se dio koji se trebao popraviti ili zamijeniti ili cijeli popravak odnosno zamjena, uključujući i troškove dostave paketa za povrat i rukovanja paketom.

4. KAKO ZATRAŽITI I OSTVARITI NAŠU USLUGU POPRAVKA

Ako želite zatražiti i ostvariti usluge popravka ili zamjene za svoj Nakit DW pod ovim Jamstvom DW, obratite se lokalnoj korisničkoj podršci za Daniel Wellington na sljedećem web-mjestu: www.danielwellington.com/contact-us/, javite se u ovlaštenoj trgovini za Daniel Wellington ili na ovlaštenom maloprodajnom mjestu. Oni će vam pružiti sve relevantne informacije vezane uz jamstveni servis u okviru ovog Jamstva DW. Nadalje, ako želite ostvariti usluge popravka ili zamjene pod ovim Jamstvom DW, Nakit DW koji vraćate mora doći s potvrdom o kupnji (npr. s računom, originalnom jamstvenom potvrdom ili originalnim jamstvenim listom tvrtke Daniel Wellington, koji su bili dio originalne ambalaže, zajedno s Nakitom DW u trenutku pravilno izvršene kupnje, i koje su ovlaštene osobe za Daniel Wellington u trgovinama ili na maloprodajnim mjestima ovjerile). Ako i kada budete slali svoj Nakit DW u servis, pripazite da je pažljivo upakiran kako biste izbjegli bilo kakvu štetu nastalu tijekom otpremanja i dostave.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Osim ako nije navedeno u ovom Jamstvu DW i u zakonu koji određuje maksimalno dopuštene mjere, tvrtka Daniel Wellington nije odgovorna ni za kakve izravne, posebne, slučajne ili posljedične štete koje su nastale zbog kršenja bilo kojeg uvjeta navedenog u jamstvu ili pravnim teorijama, uključujući, ali nije ograničavajuće na: nemogućnost upotrebe, gubitak prihoda, gubitak stvarne ili očekivane dobiti (uključujući gubitak dobiti po ugovorima), gubitak u poslovanju, gubitak prilike, gubitak dobrog ugleda. U skladu s primjenjivim zakonima i propisima, maksimalna odgovornost tvrtke Daniel Wellington za kršenje bilo kojeg pisanog ili implicitnog jamstva u vezi Nakita DW neće premašiti njegovu maloprodajnu vrijednost.

This warranty was last updated 15 December 2021

© 2022 Daniel Wellington AB