JAMSTVA
Smartwatch Case
JAMSTVA
Smartwatch Case
MEĐUNARODNO JAMSTVO TVRTKE DANIEL WELLINGTON

Ograničeno jamstvo tvrtke Daniel Wellington („Jamstvo DW”) primjenjuje se na originalna kućišta za pametni sat Daniel Wellington koja su kupljena u originalnoj ambalaži sa svim oznakama i zaštitnim naljepnicama i koja su prodana kao takva ili su prijavljena jamstvenom servisu u bilo kojoj zemlji (u nastavku: „DW Smartwatch Case”).

1. ŠTO JAMSTVO DW POKRIVA I NA KOLIKO DUGO

Daniel Wellington jamči da u razdoblju od dvadeset i četiri (24) mjeseca od datuma prvotne kupnje na maloprodajnom mjestu („Jamstveno razdoblje”) ne bi trebalo biti greške u proizvodnji ili na materijalima koji čine DW Smartwatch Case. Jamstvo DW odnosi se samo na proizvode DW Smartwatch Case koji su kupljeni na službenim web-stranicama tvrtke Daniel Wellington, u trgovinama Daniel Wellington ili na ovlaštenim prodajnim mjestima.

Imajte na umu da su prava koja su dodijeljena Jamstvom DW dodatak pravima i korekcijama koje nameću zakoni i pravilnici o zaštiti potrošača za zakonodavstvo u kojem su primjenjivi. Drugim riječima, Jamstvo DW i sva prava koja u njemu stoje služe kao dodatak, a ne kao nadomjestak pravima koja se navode u primjenjivom zakonu o zaštiti potrošača.

Također imajte na umu da Jamstvo DW vrijedi samo za DW Smartwatch Case. Jamstvo DW ne vrijedi za pametni sat koji možete upotrebljavati zajedno s kućištem DW Smartwatch Case. Odgovorni ste za to da slijedite upute o tome kako pravilno upotrebljavati proizvod DW Smartwatch Case kako biste izbjegli oštećenja na pametnom satu. Ako imate zahtjeve u vezi s vašim pametnim satom, obratite se proizvođaču uređaja.

2. OGRANIČENJA JAMSTVA DW (ŠTO SE NE POKRIVA JAMSTVOM)

Jamstvo DW za DW Smartwatch Case ne pokriva sljedeće:

• greške i oštećenja nastala zbog gubitka, krađe, požara, djelovanja vode ili prirodne katastrofe • grešku ili oštećenje uzrokovano nepravilnom upotrebom, nepažnjom (udarcima, utiscima, ogrebotinama, gnječenjima, slomljenim remenima itd.) ili nezgodom • izgubljene ili slomljene vijke • grešku ili oštećenje uzrokovano neovlaštenim popravkom ili preinakom • estetske promjene, greške i oštećenja zbog normalnog nošenja i trošenja i starenja (npr. manje ogrebotine, ljuštenje pozlate, itd.) ili zbog nepravilne upotrebe (npr. promjena boje zbog prekomjernog izlaganja tvarima kao što je klor) • oštećenja bilo koje vrste na pametnom satu kada se upotrebljava zajedno s proizvodom DW Smartwatch Case.

3. ŠTO ČINIMO U SLUČAJU JAMSTVENOG ZAHTJEVA POD JAMSTVOM DW

Ako tijekom trajanja Jamstvenog razdoblja podnesete zahtjev s obzirom na ovo Jamstvo DW, u tvrtki Daniel Wellington će se, prema vlastitom nahođenju, učiniti sljedeće: (a) popraviti DW Smartwatch Case ili (b) zamijeniti istim modelom (odnosno, uz vaš pristanak, proizvodom koji mu je sličan).

Popravak ili zamjena neće se naplatiti prema ovom Jamstvu DW pod uvjetom da je zahtjev za jamstvom unutar okvira Jamstva DW. Nadalje, tvrtka Daniel Wellington odgovorna je i za troškove dostave paketa za povrat i rukovanja paketom za Jamstvo DW. Ako primjena Jamstva DW ne vrijedi ili je poništena odnosno odbijena, tvrtka Daniel Wellington će vas o tome obavijestiti i možete odlučiti hoćete li nastaviti s postupkom popravka ili zamjene ili ipak tražiti da vam se nakit vrati. Ako odlučite nastaviti s postupkom, naplatit će vam se dio koji se trebao popraviti ili zamijeniti ili cijeli popravak odnosno zamjena, uključujući i troškove dostave paketa za povrat i rukovanja paketom.

4. KAKO ZATRAŽITI I OSTVARITI NAŠU USLUGU POPRAVKA

Ako želite zatražiti i ostvariti usluge popravka ili zamjene za DW Smartwatch Case pod ovim Jamstvom DW, obratite se lokalnoj korisničkoj podršci za Daniel Wellington na sljedećem web-mjestu: www.danielwellington.com/contact-us/, javite se u ovlaštenoj trgovini za Daniel Wellington ili na ovlaštenom maloprodajnom mjestu. Oni će vam pružiti sve relevantne informacije vezane uz jamstveni servis u okviru ovog Jamstva DW. Nadalje, ako želite ostvariti usluge popravka ili zamjene pod ovim Jamstvom DW, proizvod DW Smartwatch Case koji vraćate mora doći s potvrdom o kupnji (npr. s računom, originalnom jamstvenom potvrdom ili originalnim jamstvenim listom tvrtke Daniel Wellington, koji su bili dio originalne ambalaže, zajedno s proizvodom DW Smartwatch Case u trenutku pravilno izvršene kupnje, i koje su ovlaštene osobe za Daniel Wellington u trgovinama ili na maloprodajnim mjestima ovjerile). Ako i kada budete slali svoj DW Smartwatch Case u servis, pripazite da je pažljivo upakiran kako biste izbjegli bilo kakvu štetu nastalu tijekom otpremanja i dostave.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Osim ako nije navedeno u ovom Jamstvu DW i u zakonu koji određuje maksimalno dopuštene mjere, tvrtka Daniel Wellington nije odgovorna ni za kakve izravne, posebne, slučajne ili posljedične štete koje su nastale zbog kršenja bilo kojeg uvjeta navedenog u jamstvu ili pravnim teorijama, uključujući, ali nije ograničavajuće na: nemogućnost upotrebe, gubitak prihoda, gubitak stvarne ili očekivane dobiti (uključujući gubitak dobiti po ugovorima), gubitak u poslovanju, gubitak prilike, gubitak dobrog ugleda. U skladu s primjenjivim zakonima i propisima, maksimalna odgovornost tvrtke Daniel Wellington za kršenje bilo kojeg pisanog ili implicitnog jamstva u vezi proizvoda DW Smartwatch Case neće premašiti njegovu maloprodajnu vrijednost.

This warranty was last updated 15 December 2021

© 2022 Daniel Wellington AB