JAMSTVA
Sunčane naočale
JAMSTVA
Sunčane naočale
MEĐUNARODNO JAMSTVO TVRTKE DANIEL WELLINGTON

Ograničeno jamstvo tvrtke Daniel Wellington (u nastavku: „Jamstvo DW”) primjenjuje se na sunčane naočale Daniel Wellington koje su kupljene u originalnoj ambalaži sa svim oznakama i zaštitnim naljepnicama i koji su prodani kao takvi ili su prijavljeni jamstvenom servisu u bilo kojoj zemlji.

1. ŠTO JAMSTVO DW POKRIVA I NA KOLIKO DUGO

Ovim Jamstvom DW tvrtka Daniel Wellington jamči da u razdoblju od dvadeset i četiri (24) mjeseca od datuma prvotne kupnje (u nastavku: „Jamstveno razdoblje”) ne bi trebalo biti greške u proizvodnji ili na materijalima koji čine sunčane naočale DW. Jamstvo DW primjenjuje se samo na sunčane naočale kupljene putem vaše lokalne web-stranice Daniel Wellington, u trgovinama Daniel Wellington ili na ovlaštenim prodajnim mjestima. Ako otkrijete nedostatak u izradi ili materijalima svojih sunčanih naočala, Daniel Wellington će, prema vlastitom nahođenju i u skladu s ovdje navedenim uvjetima, izvršiti popravak ili zamjenu vaših sunčanih naočala ili njihovih dijelova. Popravak ili zamjena izvršit će se besplatno u razumnom roku nakon što nam vratite svoje sunčane naočale. Jamstvo DW pruža prava odvojena od prava koja osiguravaju zakoni o zaštiti potrošača u vašoj jurisdikciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava koja se odnose na neusklađenu robu, ograničenja trajanja podrazumijevanog jamstva i ograničenja odgovornosti tvrtke Daniel Wellington prema vama. Drugim riječima, Jamstvo DW i sva prava koja u njemu stoje služe kao dodatak, a ne kao nadomjestak pravima koja se navode u primjenjivom zakonu o zaštiti potrošača.

2. OGRANIČENJA JAMSTVA DW (ŠTO SE NE POKRIVA JAMSTVOM)

Jamstvo DW ne pokriva sljedeće:

– normalno nošenje i oštećenje (kao što su, ali ne ograničavajući se na, ogrebotine ili tragovi udubljenja na lećama i/ili okviru)

– bilo koje oštećenje za koje postoje dokazi da je šteta posljedica nezgode, neispravnog načina upotrebe, nemara, načina čuvanja sunčanih naočala ili rukovanja sunčanim naočalama koje nije u skladu s uputama ili smjernicama priloženima uz sunčane naočale

– bilo kakve štete uzrokovane vašom upotrebom kemikalija (kao što su, bez ograničenja, lak za kosu, kolonjska voda, alkohol)

– oštećenja nastala popravcima, servisom ili izmjenom dijelova u neovlaštenim maloprodajnim mjestima ili servisima za Daniel Wellington.

Nadalje, Jamstvo DW postat će nevažeće ako serijski broj koji je ugraviran na sunčanim naočalama nedostaje ili je izbrisan, izmijenjen, krivotvoren, zamijenjen, oštećen ili ga nije moguće iščitati.

3. ŠTO ČINIMO U SLUČAJU JAMSTVENOG ZAHTJEVA POD JAMSTVOM DW

Ako tijekom trajanja Jamstvenog razdoblja podnesete zahtjev s obzirom na ovo Jamstvo DW, u tvrtki Daniel Wellington će se, prema vlastitom nahođenju, učiniti sljedeće:

(a) popraviti sunčane naočale Daniel Wellington upotrebom novih i/ili prethodno rabljenih dijelova koji su istovjetni novima u svojim performansama i pouzdanosti

(b) zamijeniti sunčane naočale Daniel Wellington istom veličinom i modelom koji je izrađen od novih i/ili prethodno rabljenih dijelova koji su istovjetni novima u svojim performansama i pouzdanosti.

Za zahtjeve za servisom podnesene u zemlji koja nije zemlja kupnje sunčanih naočala Daniel Wellington, tvrtka Daniel Wellington može popraviti ili zamijeniti sunčane naočale i/ili njihove dijelove s usporednim modelom sunčanih naočala i/ili dijelovima koji su u skladu s lokalnim standardima. Pod uvjetom da odredimo da se Jamstvo DM primjenjuje na vaš zahtjev za jamstvom, popravak ili zamjena neće se naplatiti prema ovom Jamstvu DW.

Nadalje, tvrtka Daniel Wellington pokrit će troškove dostave paketa za povrat i rukovanja paketom. Ako primjena Jamstva DW ne vrijedi ili je poništena, tvrtka Daniel Wellington će vas o tome obavijestiti.

4. KAKO ZATRAŽITI I OSTVARITI NAŠU USLUGU POPRAVKA

Ako želite zatražiti i ostvariti usluge popravka ili zamjene sunčanih naočala pod ovim Jamstvom DW, obratite se lokalnoj korisničkoj podršci za Daniel Wellington na sljedećem web-mjestu www.danielwellington.com/contact-us/, javite se u lokalnu trgovinu Daniel Wellington ili ovlaštenom prodajnom mjestu Daniel Wellington. Uz vaš zahtjev mora uvijek biti priložen dokaz o kupnju (tj. račun ili originalna jamstvena potvrda / jamstveni list Daniel Wellington koji su bili dio originalne ambalaže u trenutku kupnje, ispunjeni su, označeni datumom i pečatom i koje su ovlaštene osobe za Daniel Wellington u trgovinama ili na maloprodajnim mjestima ovjerile).

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Daniel Wellington odriče se bilo kakve odgovornosti za bilo kakve posljedične ili slučajne štete te odgovornost tvrtke Daniel Wellington ni u kojem slučaju ne smije premašiti maloprodajnu vrijednost sunčanih naočala za slučaj kršenja bilo kakvog pisanog ili prešutnog jamstva u pogledu sunčanih naočala.

Jamstvo je posljednji put ažurirano 28. veljače 2022.

© 2022 Daniel Wellington AB