JAMSTVA
Satovi
JAMSTVA
Satovi
MEĐUNARODNO JAMSTVO TVRTKE DANIEL WELLINGTON

Ograničeno jamstvo tvrtke Daniel Wellington (u nastavku: „Jamstvo DW”) primjenjuje se na originalne satove Daniel Wellington koji su kupljeni u originalnoj ambalaži sa svim oznakama i zaštitnim naljepnicama i koji su prodani kao takvi ili su prijavljeni jamstvenom servisu u bilo kojoj zemlji (u nastavku: „Sat DW”).

1. ŠTO JAMSTVO DW POKRIVA I NA KOLIKO DUGO

Ovim Jamstvom DW tvrtka Daniel Wellington jamči da u razdoblju od dvadeset i četiri (24) mjeseca od datuma prvotne kupnje na maloprodajnom mjestu (u nastavku: „Jamstveno razdoblje”) ne bi trebalo biti greške u proizvodnji ili na materijalima koji čine Sat DW. Jamstvo DW primjenjuje se samo na satove kupljene sa službene stranice na web-mjestu Daniel Wellington, u trgovinama Daniel Wellington ili na ovlaštenim prodajnim mjestima. Tvrtka Daniel Wellington pokrit će troškove popravka ili zamjene Sata DW ili njegovih dijelova, kako se navodi u uvjetima Jamstva DW. Imajte na umu da su prava koja su dodijeljena Jamstvom DW dodatak pravima i korekcijama koje nameću zakoni i pravilnici o zaštiti potrošača za zakonodavstvo u kojem su primjenjivi. Drugim riječima, Jamstvo DW i sva prava koja u njemu stoje služe kao dodatak, a ne kao nadomjestak pravima koja se navode u primjenjivom zakonu o zaštiti potrošača.

2. OGRANIČENJA JAMSTVA DW (ŠTO SE NE POKRIVA JAMSTVOM)

Jamstvo DW ne pokriva sljedeće: (a) satove koji nisu marke DW; (b) baterije, remene, narukvice ili staklo; (c) rutinsko održavanje i čišćenje; (d) oštećenja bilo koje vrste ako postoje dokazi da je šteta posljedica nezgode, neispravnog načina upotrebe ili nepravilnog rukovanja bilo kojeg dijela sata, rukovanja koje ne prati upute ili smjernice priložene uz Sat DW, nedostatka brige ili nepravilnog načina održavanja, neovlaštenog diranja, zloupotrebe, nošenja ili habanja bilo kojeg drugog čimbenika osim kvara u proizvodnji ili pogreške na materijalima Sata DW; (e) prodor vode zbog nepoštivanja pravila upotrebe vezana uz oznaku atm (stara jedinica tlaka zraka) na Satu DW; (f) oštećenja nastala popravcima, servisom ili izmjenom dijelova u neovlaštenim maloprodajnim mjestima ili servisima za Daniel Wellington. Nadalje, Jamstvo DW postat će nevažeće ako serijski broj koji je ugraviran na kućištu sata nedostaje ili je izbrisan, izmijenjen, krivotvoren, zamijenjen, oštećen ili nije moguće iščitati.

3. ŠTO ČINIMO U SLUČAJU JAMSTVENOG ZAHTJEVA POD JAMSTVOM DW

Ako tijekom trajanja Jamstvenog razdoblja podnesete zahtjev s obzirom na ovo Jamstvo DW, u tvrtki Daniel Wellington će se, prema vlastitom nahođenju, učiniti sljedeće: (a) popraviti Sat DW upotrebom novih i/ili prethodno rabljenih dijelova koji su istovjetni novima u svojim performansama i pouzdanosti; ili (b) zamijeniti Sat DW istim modelom (ili, uz vaš pristanak, proizvodom koji ima slične funkcije) koji je izrađen od novih i/ili prethodno rabljenih dijelova koji su istovjetni novima u svojim performansama i pouzdanosti. Za jamstvene zahtjeve podnesene u zemlji koja nije zemlja kupnje Sata DW, tvrtka Daniel Wellington može popraviti ili zamijeniti Sat DW i/ili njegove dijelove s usporednim modelom Sata DW i/ili dijelovima koji su u skladu s lokalnim standardima. Popravak ili zamjena neće se naplatiti prema ovom Jamstvu DW pod uvjetom da je zahtjev za jamstvom unutar okvira Jamstva DW. Nadalje, tvrtka Daniel Wellington odgovorna je i za troškove dostave paketa za povrat i rukovanja paketom za Jamstvo DW. Ako primjena Jamstva DW ne vrijedi ili je poništena odnosno odbijena, tvrtka Daniel Wellington će vas o tome obavijestiti i možete odlučiti hoćete li nastaviti s postupkom popravka ili zamjene ili ipak tražiti da vam se sat vrati. Ako odlučite nastaviti s postupkom, naplatit će vam se dio koji se trebao popraviti ili zamijeniti ili cijeli popravak odnosno zamjena, uključujući i troškove dostave paketa za povrat i rukovanja paketom.

4. KAKO ZATRAŽITI I OSTVARITI NAŠU USLUGU POPRAVKA

Ako želite zatražiti i ostvariti usluge popravka ili zamjene za svoj Sat DW pod ovim Jamstvom DW, obratite se lokalnoj korisničkoj podršci za Daniel Wellington na sljedećem web-mjestu: www.danielwellington.com/contact-us/, javite se u ovlaštenoj trgovini za Daniel Wellington ili na ovlaštenom maloprodajnom mjestu. Oni će vam pružiti sve relevantne informacije vezane uz jamstveni servis u okviru ovog Jamstva DW. Nadalje, ako želite ostvariti usluge popravka ili zamjene pod ovim Jamstvom DW, Sat DW koji vraćate mora doći s potvrdom o kupnji (npr. s računom, originalnom jamstvenom potvrdom ili originalnim jamstvenim listom tvrtke Daniel Wellington, koji su bili dio originalne ambalaže, u trenutku pravilno izvršene kupnje, i koje su ovlaštene osobe za Daniel Wellington u trgovinama ili na maloprodajnim mjestima ovjerile). Ako i kada budete slali svoj Sat DW u servis, pripazite da je pažljivo upakiran kako biste izbjegli bilo kakvu štetu nastalu tijekom otpremanja i dostave.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Osim ako nije navedeno u ovom Jamstvu DW i u zakonu koji određuje maksimalno dopuštene mjere, tvrtka Daniel Wellington nije odgovorna ni za kakve izravne, posebne, slučajne ili posljedične štete koje su nastale zbog kršenja bilo kojeg uvjeta navedenog u jamstvu ili pravnim teorijama, uključujući, ali nije ograničavajuće na: nemogućnost upotrebe, gubitak prihoda, gubitak stvarne ili očekivane dobiti (uključujući gubitak dobiti po ugovorima), gubitak u poslovanju, gubitak prilike, gubitak dobrog ugleda. U skladu s primjenjivim zakonima i propisima, maksimalna odgovornost tvrtke Daniel Wellington za kršenje bilo kojeg pisanog ili implicitnog jamstva u vezi Sata DW neće premašiti njegovu maloprodajnu vrijednost.

This warranty was last updated 24 Juni 2020

© 2022 Daniel Wellington AB