ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Daniel Wellington AB, reg.no 556875-5937 (“Daniel Wellington „mi”) abban az esetben tartja nyilván az Ön személyes adatait, amennyiben Ön meglátogatja és igénybe veszi a DanielWellington.com oldalon nyújtott szolgáltatásokat, vagy üzleteinkben vásárol. Törekszünk arra, hogy látogatóink és ügyfeleink személyes adatainak kezelése átlátható legyen, ezért is fogadtuk el jelen adatvédelmi irányelvet. Az alábbiakban információkat osztunk meg arról, hogy milyen jellegű személyes adatokat tartunk nyilván, miért, mire használjuk fel, és milyen feltételek mellett oszthatjuk meg azokat. A Daniel Wellington az Ön személyes adatainak adatkezelője, hacsak a jelen adatvédelmi irányelv másként nem rendelkezik.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

Személyes adatokat az alábbi esetekben gyűjtünk: ha (i) órákat, kiegészítőket, óraszíjat, ajándékkártyákat vagy egyéb kapcsolódó termékeket és / vagy szolgáltatásokat vásárol, (ii) feliratkozik hírlevelünkre, meghívóinkra és különleges ajánlatainkra, (iii) támogatást kér és (iv) weboldalunkat böngészi. Az ilyen személyes adatok magukban foglalják az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, kézbesítési címét, fizetési adatait, IP-címét, tevékenységét a weboldalunkon és egyéb információkat, amelyeket önként megad nekünk. Ha ajándék kártyát (vagy más terméket) szállítunk Önnek, amelyet nem Ön vásárolt, akkor az Ön személyes adatait abban a formában dolgozzuk fel, ahogy a vásárló megadta.

CÉL, JOGALAP ÉS AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Személyes adatait csak az alábbiakban meghatározott célokra és jogi okokból használjuk fel. Továbbá az Ön személyes adatait csak a „Nyilvántartás időtartama” részben meghatározott időszakban fogjuk kezelni, amely időszak letelte után személyes adatait töröljük.

VÁSÁRLÁSOK

Az adatnyilvántartás célja: Órák, kiegészítők, óraszíjak, ajándékkártyák vagy egyéb áruk és / vagy szolgáltatások vásárlásakor az Ön személyes adatait az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében dolgozzuk fel (lásd: Felhasználási Feltételek).

A személyes adatok kategóriái: Személyazonosság (vezeték- és utónév), szállítási cím / számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelési információk, fizetési adatok, fizetési előzmények, hitelkártya adatok és fizetési azonosító.

Az adatnyilvántartás jogalapja: Az adatnyilvántartás az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (lásd: Felhasználási Feltételek) teljesítéséhez szükséges.

Nyilvántartás időtartama: Személyes adatait a szerződéses időszak alatt tároljuk állományunkban (ideértve a törvényes hároméves garanciális időszakot is), és ezt követően töröljük nyilvántartásunkból. Az nyilvántartás időtartama a meghiúsult vásárlásokra is érvényes, amennyiben a vásárlás pillanatában az Ön számláján nem állt rendelkezésre a megfelelő összeg. Az Ön személyes adatait a törvényi kötelezettségeink (számviteli előírások) okán 7 évig tároljuk.

AJÁNDÉKKÁRTYÁK

Amennyiben ajándék kártyát vásárol, akkor az Ön személyes adatait a „Vásárlás” alatt tárgyaltaknak megfelelően dolgozzuk fel. Amennyiben valaki más vásárol Önnek ajándékkártyát (vagy más terméket), akkor az Ön személyes adatait az alábbiakban leírtak szerint kezeljük.

Az adatnyilvántartás célja: Amennyiben ajándékutalványt vásárolnak Önnek, az Ön személyes adatait, az ajándékkártya vásárlójával szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinket teljesítendő tartjuk nyilván, illetve hogy ajándékkártyáját felhasználhatóvá tegyük termékeink vásárlásához.

A személyes adatok kategóriái: E-mail cím (csak elektronikus ajándékkártya esetében), szállítási cím és telefonszám (csak fizikai ajándékutalványok), vezeték- és keresztnév (opcionális, kitöltése nem kötelező) és személyes üdvözlet (opcionális, kitöltése nem kötelező).

Az adatnyilvántartás jogalapja: Az adatnyilvántartás szükséges, hisz (i) jogos érdekünk megfelelni az ajándékkártya vásárlójával szemben fennálló kötelezettségeinknek, és (ii) közös jogos érdekünk, hogy ajándékkártyáját felhasználhatóvá tegyük termékeink vásárlásához.

Nyilvántartás időtartama: Személyes adatait az ajándékkártya érvényessége alatt tároljuk adatállományunkban és ezt követően töröljük nyilvántartásunkból. Az ajándékkártyák érvényességi ideje változó, az érvényességre vonatkozó információkat a kártyán találja.

KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS

Az adatnyilvántartás célja: Amikor feliratkozik hírlevelünkre, meghívásokra és különleges ajánlatainkra (direkt marketing), akkor az Ön személyes adatait az Ön által kért szolgáltatások biztosítása érdekében dolgozzuk fel. Direkt marketing protokollunk vásárlói profilalkotáson alapulhat, ami azt jelenti, hogy bizonyos tényezők alapján testre szabjuk az Önnek küldött ajánlatokat. A profil összeállításához a következő típusú személyes adatokat használjuk: neme, tartózkodási helye, korábbi vásárlásai, a weboldalunkon végzett tevékenysége és / vagy korábbi tevékenysége előzetes direkt marketing megkereséseinkre reagálva.

A személyes adatok kategóriái: A vásárlás során megadott adatok (lásd „Vásárlás”), e-mail cím, lokáció (a fizikai áruház vagy Daniel Wellington webhely használata alapján, amelyet a marketingkommunikációnkba való regisztrációhoz használ), az Önnek küldött bármilyen kommunikáció, rendelési előzmények valamint az Ön által megnyitott e-mailek és a weboldalunkon végzett tevékenysége, Önnek címzett e-mailekben link megnyitási hajlandósága.

Az adatnyilvántartás jogalapja: A adatnyilvántartás elengedhetetlen, jogos érdekünk, a jó ügyfélkapcsolatok fenntartásához.

Nyilvántartás időtartama: Amennyiben Ön az „opt-out” opcióval él vagy leiratkozik marketingünkről (ideértve a profilalkotást is), akkor a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait erre a célra. Hacsak nincs más jogalap az adatok megőrzésére (például egy érvényes adásvételi szerződés), akkor töröljük az Ön személyes adatait, amennyiben harminc (30) hónapot meghaladóan nem vett részt aktívan egyik direkt marketing kampányunkban sem.

VETÉLKEDŐK ÉS RENDEZVÉNYEK

Az adatnyilvántartás célja: Ha részt vesz egy általunk szervezett vetélkedőn, sorsoláson vagy eseményen, akkor nyilván tartjuk az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy a későbbiekben kapcsolatba tudjunk lépni Önnel (i) a vetélkedőn, sorsoláson vagy az eseményen való részvétel előtt vagy után (ii) azonosítás és életkor-ellenőrzés, vagy (iii) a nyertes kiválasztása és a vonatkozó juttatás vagy díj célbajuttatása okán.

A személyes adatok kategóriái: Attól függően, hogy milyen típusú vetélkedőn, sorsoláson vagy eseményen vesz részt, nyilvántarthatjuk az Ön nevét, e-mail címét, születési helyét és idejét, valamint szállítási címét a vonatkozó juttatás vagy díj célbajuttatása okán. További részleteket arról, hogy pontosan milyen adatokat gyűjtünk, minden egyes hasonló vetélkedő, sorsolás vagy esemény kapcsán előre megadunk.

Az adatnyilvántartás jogalapja: A személyes adatok szükségesek ahhoz a jogos érdek érvényesítéséhez, hogy a vetélkedőkön, sorsolásokon vagy eseményeken való részvételét rögzíteni tudjuk.

Nyilvántartás időtartama: Személyes adatait csak a verseny, sorsolás vagy az esemény időtartamában (magába foglalva és figyelembe véve azok kiértékelési idejét) fogjuk nyilvántartani.

TÁMOGATÁS

Az adatnyilvántartás célja: Amikor valós idejű chatprogramunkon vagy egyéb támogatási csatornáinkon keresztül kér segítséget, akkor nyilvántartásba vesszük az Ön személyes adatait, hogy segíthessünk Önnek a releváns ügy megoldásában.

A személyes adatok kategóriái: Az Ön nevét, e-mail címét és egyéb elérhetőségeit, megrendeléseinek részleteit, vásárlása összegét, vásárlási előzményeit, vásárlás helyszínét, számláját, fizetési módot, velünk folytatott levelezését, a használt eszközök műszaki adatait és az alkalmazott operációs rendszert. Az Ön kezdeményezésére nyilván tarthatunk olyan személyes adatokat is, mint személyi igazolvány, bankszámlaadatok, munkahely, telefonszám, egészségügyi adatok (például allergiás reakciók vagy egyéb egészségügyi adatok, amelyeket Ön megad), az Ön által csatolt képeket vagy társadalmi státuszt, ha ön említi párbeszédünk során.

Az adatnyilvántartás jogalapja: Amennyiben ezt a szolgáltatást Önnel kötött megállapodás keretében nyújtjuk, akkor személyes adatainak nyilvántartását szükségesnek tartjuk a szerződés teljesítéséhez, melyben Ön, mint szerződő fél szerepel. Egyéb esetekben úgy gondoljuk, hogy személyes adatainak a fenti összefüggésben történő nyilvántartása jogos érdekünkön alapszik, hogy a lehető legjobb ügyfélszolgálatot nyújtsuk Önnek.

Nyilvántartás időtartama: A releváns ügy végleges megoldását követő három éven belül töröljük az adatait, ez alól kivételt képeznek az érzékeny adatok (úm.: személyi igazolvány, bankszámlaadatok, egészségügyi adatok (úm.: allergiás reakciók vagy egyéb egészségügyi adatok, amelyeket Ön bocsát rendelkezésünkre), csatolt képek, társadalmi státusza, ha párbeszédünk során megemlíti), ezek az ügyének megoldása után közvetlenül törlésre kerülnek.

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK FELMÉRÉSEI

Az adatnyilvántartás célja: Ha tőlünk vásárolt, szeretnénk értesülni a weboldalunkkal, a termékkel, a szolgáltatásunkkal és bármilyen egyéb velünk való érintkezéssel kapcsolatos élményéről. Emiatt e-mailt kaphat tőlünk, amelyben arra kérjük, hogy válaszoljon néhány kérdésre és adjon visszajelzést. Úgy is dönthet, hogy az Ön által adott visszajelzés alapján szeretné, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel. A felmérésben való részvétel önkéntes.

A személyes adatok kategóriái: e-mail cím, rendelési szám, megvásárolt termékek, nem (opcionális) és életkor (opcionális).

Az adatnyilvántartás jogalapja: A felmérések az ügyfélszolgálati munkánk részét képezik, és biztosítják, hogy a vásárlók minőségi élményben részesüljenek, ezért úgy gondoljuk, hogy jogos érdekünk fűződik az Ön személyes adatainak ilyen módon való feldolgozásához. Ha további szolgáltatást nyújtunk a vásárolt termékekkel kapcsolatos visszajelzés alapján, akkor ez az Önnel kötött vételi megállapodás alapján történik.

Nyilvántartás időtartama: Az adatait tizenkét hónapon belül töröljük attól számítva, hogy Ön részt vett a felmérésben, kivéve, ha az adatok megőrzésének más jogalapja van (például érvényes adásvételi szerződés vagy folyamatban lévő ügyfélszolgálati ügy – ezzel kapcsolatban kérjük, olvassa el a fenti Támogatás címszó alatt található információkat). A felmérési meghívókról való leiratkozás az e-mailes meghívóban található link segítségével lehetséges, illetve a következő címen:dataprotection@danielwellington.com.

JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Az adatnyilvántartás célja: Amikor javítási szolgáltatásainkat igénybe veszi, akkor az Ön személyes adatait nyilvántartásba vesszük szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében (lásd: Javítási szolgáltatás általános szerződési feltételei).

A személyes adatok kategóriái: Személyazonosság (vezeték- és utónév), e-mail cím, szállítási cím, az első vásárláshoz kapcsolódó bármely megrendelési információ, hitelkártya-információk, fizetési azonosító és a javítandó termék fényképei (amennyiben igényeljük az elvégzendő javítási munkálatok előzetes felméréséhez).

Az adatnyilvántartás jogalapja: Az adatnyilvántartás az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (ld.: Javítási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei).

Nyilvántartás időtartama: Személyes adatait a szerződéses időszak alatt tároljuk állományunkban (ideértve a törvényes hároméves garanciális időszakot is), és ezt követően töröljük nyilvántartásunkból.

FIZETÉSI EMLÉKEZTETŐ

Az adatnyilvántartás célja: Amennyiben Ön kezdeményezte a vásárlást a weboldalunkon, és megadta e-mail címét ennek kapcsán, de nem véglegesítette a vásárlást, akkor emlékeztető e-mailt küldünk Önnek a bevásárlókosár linkjével, hogy véglegesíthesse azt.

A személyes adatok kategóriái: Bármely adat, amelyet megadott a kosarában a befejezetlen vásárlás során (kérjük, olvassa el a „Vásárlás” pontot, amennyiben további részleteket szeretne megtudni arról, hogy milyen adatokat tartunk nyilván minden egyes vásárlás kapcsán).

Az adatnyilvántartás jogalapja: Az adatnyilvántartás elengedhetetlen az Ön és mi jogos érdekünk képviseletéhez, azaz, hogy emlékeztesse Önt a befejezetlen vásárlásra.

Nyilvántartás időtartama: Töröljük az adatait a fizetési emlékeztetőt követő egy hónapon belül, kivéve, ha az adatok megőrzésének más jogalapja van (például érvényes adásvételi szerződés). Az elfeledtetéshez való jog érvényesítéséhez lépjen kapcsolatba velünk a dataprotection@danielwellington.com címen.

BÖNGÉSZÉS

Az adatnyilvántartás célja: Webhelyünk böngészése során személyes adatait a weboldalunk fejlesztése és marketing optimalizációs célokból vesszük nyilvántartásba.

A személyes adatok kategóriái: IP-cím, a felhasználó által generált adatok sütiken keresztül (pl. kattintások, megtekintett oldalak, oldallátogatások, ott eltöltött idő, megtekintett és rákattintott termékek, megrendelések, rendelések átlagos értéke).

Az adatnyilvántartás jogalapja: Az adatnyilvántartás az Ön beleegyezésén alapul, Ön a teljesítménynövelő és célzott sütik elfogadásával (lásd alább „Sütik” bekezdés) járul ehhez hozzá. A szigorúan szükséges sütik kapcsán az adatkezelésre azért van szükség, hogy közös jogos érdekünk érvényesüljön és működőképes weboldalt nyújthassunk Önnek, amikor meglátogatja és igénybe veszi az itt nyújtott szolgáltatásokat: DanielWellington.com. Továbbiakért, kérjük olvassa el a „Sütik” pontot.

Nyilvántartás időtartama: Az egyes sütik adattárolási ideje alatt található.

CSALÁSMEGELŐZÉS

Az adatnyilvántartás célja: Személyes adatait kockázatelemzés, csalásmegelőzés és kockázatkezelés céljából tartjuk nyilván.

A személyes adatok kategóriái: Személyazonosság (vezeték- és utónév), szállítási cím / számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, rendelési előzmények, fizetési előzmények, vásárlási és felhasználói adatok (kattintások és felhasználói előzmények), információk digitális szolgáltatásaink használatáról.

Az adatnyilvántartás jogalapja: A feldolgozás jogos érdekeink megóvásához szükséges a csalások megelőzése és a kockázatok kezelése érdekében.

Nyilvántartás időtartama: Az erre a célra felhasznált személyes adatokat félév elteltével töröljük, kivéve, ha az adatok megőrzésének más jogi alapja van. Csalásmegelőzés miatt törölt vásárlás esetén a sikertelen vásárlást követően két évvel töröljük az Ön személyes adatait.

KAMERÁS MEGFIGYELÉS

Az adatnyilvántartás célja: Amikor ellátogat valamelyik üzletünkbe, kamerás megfigyelést alkalmazhatunk (amennyiben alkalmazzuk, az üzletben figyelmeztető táblákat talál), így a megfigyelő kameráink felvételein Önről készült felvételeket is nyilvántarthatunk (i) bűnmegelőzés és vagyon vagy az alkalmazottak elleni bűncselekmények kivizsgálása céljából, illetve (ii) tűzmegelőzési céllal.

A személyes adatok kategóriái: Dátummal, időbélyegzővel és helyszínnel ellátott képek és videófelvételek az üzleteink látogatóiról.

Az adatnyilvántartás jogalapja: A feldolgozás jogos érdekeink biztosításához szükséges, értékeink védelmében, valamint, hogy biztonságos munkahelyet nyújtsunk alkalmazottaink számára.

Nyilvántartás időtartama: Az Ön személyes adatait 72 óráig tartjuk nyilvántartásunkban, amennyiben a hatályos törvények és rendeletek másképp nem rendelkeznek. A személyes adatok ezután törlésre kerülnek.

ANALYSIS OF DATA

Az adatnyilvántartás célja: Az Ön személyes adatai elemzésre és felhasználásra kerülnek, összesített tracking adatok gyűjtése céljával (ezek: webhelyeink látogatóinak tevékenysége úgymint: az oldalmegtekintések, a forgalmi adatok, a keresési kifejezések és az átkattintások gyakorisága), hogy minél felhasználóbarátabb élményt nyújthassunk.

A személyes adatok kategóriái: IP-cím, a sütiken keresztül a felhasználók által generált adatok (pl. kattintások, megtekintett oldalak, oldallátogatások, eltöltött idő, megtekintett és rákattintott termékek, megrendelések, átlagos rendelési érték), földrajzi hely (kizárólag az ország), levelezés és visszajelzés a termékeinkről és szolgáltatásainkról, műszaki adatok (pl. nyelv, IP-cím, eszköz típusa, böngészőbeállítások, időzóna, operációs rendszer, platform), információk arról, hogyan léptett kapcsolatba velünk, azaz hogyan használta szolgáltatásainkat, válaszidők, oldalhibák, az oldalunkat hogyan éri majd hagyja el stb.

Az adatnyilvántartás jogalapja: A feldolgozás azon a beleegyezésen alapul, amelyet Ön adott át nekünk, ha elfogadja a teljesítménynövelő sütiket (lásd alább a „Sütik” részt). Továbbiakért, kérjük olvassa el a „Sütik” pontot.

Nyilvántartás időtartama: Az egyes sütik adattárolási ideje alatt található.

CÉLZOTT ÜZENETEK HARMADIK FÉL HIRDETÉSI PLATFORMJAIN

Az adatnyilvántartás célja: A hatékonyság növelése érdekében harmadik fél hirdetési platformjait, például Facebook, Google, YouTube, Instagram-ot stb. használjuk hirdetési kampányaink részeként, bizonyos időpontban és helyen, olyan üzenetek küldésére, amelyeknek a célközönsége Ön lehet, online tevékenysége és a böngészési szokásai alapján. Az Ön személyes adatai megosztásra kerülnek harmadik fél hirdetési platformjaival, és megkísérlik az Ön profilját összehangolni az adatbázisukkal, hogy meghatározzák az optimális időt és helyet (az Ön által böngészett oldalt), ahol célzott hirdetést jeleníthetnek meg Daniel Wellington. Elemeznünk kell a szükséges információkat, hogy megérthessük hirdetéseink hatását. Amennyiben nem fogadja el, hogy az adatait e célból nyomon kövessük, akkor egyéb platformokon véletlenszerűen megjelenő Daniel Wellington hirdetésekkel fog találkozni.

Többet megtudhat arról, hogy hirdetési partnereink miként segítenek nekünk e cél elérésében, ha meglátogatja weboldalaikat (a releváns linkek a Süti Beállítások alatt találhatók (lásd a linket a „Süti” gomb alatt).

A személyes adatok kategóriái: IP-cím, a felhasználó által generált adatok sütiken keresztül (pl. Kattintások, megtekintett oldalak, oldallátogatások, eltöltött idő, megtekintett és rákattintott termékek, megrendelések, átlagos rendelési érték), földrajzi hely (csak ország).

Az adatnyilvántartás jogalapja: Az adatnyilvántartás az Ön beleegyezésén alapul, amelybe Ön azzal egyezik bele, ha elfogadja a célzott sütiket (lásd alább „Sütik” bekezdés).

Nyilvántartás időtartama: Az egyes célzott sütik adattárolási ideje alatt található.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti tárolási időszak abban az esetben nem releváns, ha Daniel Wellington köteles a hatályos törvényileg meghatározott jogszabályok (pl. számviteli törvények) értelmében az Ön személyes adatait (részben vagy egészben) megőrizni.

KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Csak azok az emberek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek a fent említett célokból kezelniük kell azokat. Előfordulhat, hogy meg kell osztanunk az Ön személyes adatait cégcsoportunk egyéb vállalataival. Előfordulhat, hogy engedélyeznünk kell beszállítóink számára az Ön személyes adataihoz való hozzáférést, amikor a nevünkben szolgáltatásokat végeznek, elsősorban az informatikai rendszerek támogatása és karbantartása, a tárolási szolgáltatások és marketing céljából. Bármely adattovábbítás az EU / EGT-n kívül az adatvédelmi törvényekkel összhangban történik. A személyes adatok nemzetközi továbbítása (ideértve a csoportvállalatainknak és az EU / EGT-n kívüli szállítóinknak történő továbbításokat is) az EU Bizottság általános szerződéses kikötésein alapul. A szokásos szerződéses kikötések itt találhatók.

Megosztjuk személyes adatait a személyes adatok más kezelőivel is. Ilyen adatkezelők lehetnek hatóságok (rendőrség, adóhatóság vagy más hatóságok), ha a törvény vagy a bűncselekmények gyanúja miatt törvényileg kötelesek vagyunk azokat kiszolgáltatni, és szállító társaságok, az Ön megrendelésének célba érése érdekében. Amikor az Ön személyes adatait megosztják más adatkezelőkkel, onnantól ők felelnek az Ön személyes adataiért, adatkezelési protokolljuk ismertetésére kapcsolatba lépünk velük.

AZ ÖN JOGAI

Az alkalmazandó jogszabályok alapján Ön a következő jogokkal rendelkezik:

  • Hozzáférési jog : Ön bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést. Kérésére személyes adatainak másolatát egy széles körben használt elektronikus formában megadjuk Önnek.

  • A helyesbítéshez való jog : Ön jogosult a helytelen személyes adatok helyesbítésére és a hiányos személyes adatok kiegészítésére.

  • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) : bizonyos körülmények között (beleértve a beleegyezése alapján történő feldolgozást is) az Ön személyes adatai törlését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jog csak bizonyos feltételek mellett gyakorolható. Ezért a jog érvényesítésére tett kísérlet nem feltétlenül kíván részünkről intézkedést.

  • A tiltakozáshoz való jog : az Ön személyes adataival kapcsolatban általunk végzett, egyes adatkezelési tevékenységek – például a személyes adatainak jogos érdekeink alapján történő feldolgozása – tekintetében. A tiltakozáshoz való jog a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljára történő feldolgozására is vonatkozik.

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog : Ön bizonyos körülmények között kérheti tőlünk, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jog csak bizonyos feltételek mellett gyakorolható. Ezért a jog érvényesítésére tett kísérlet nem feltétlenül kíván részünkről intézkedést.

  • Az adathordozhatósághoz való jog : Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (illetve, hogy személyes adatait egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa).

Végezetül, Önnek jogában áll panaszt benyújtani a Svédországi Felügyeleti Hatóságnál, amely jelenleg Datainspektionen, névváltoztatás után Integritetsskyddsmyndigheten.

COOKIEK

Az oldalunkon személyre szabott szolgáltatások nyújtására irányuló szemléletünk részeként cookie-kat használunk az Önre vonatkozó információk tárolásához és – időnként – nyomon követéséhez. A cookie egy olyan kis adatfájl, amelyet egy webszerver küld az Ön böngészőjének, és amely a merevlemezen tárolódik, ami lehetővé teszi ugyanannak az weboldalnak a következő alkalommal történő könnyebb elérését. Például egy cookiet küldünk akkor is, amikor Ön a weboldalunkon regisztrál, hogy termékeket vagy információkat töltsön le. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatait cookiek tárolják, akkor a böngészőt beállíthatja úgy, hogy mindig értesítse Önt arról, hogy cookiet kap. Így minden alkalommal eldöntheti, hogy elfogadja-e a cookiet. A cookiek használata azonban szükséges lehet bizonyos funkciók biztosításához, és a cookiek elutasításának választása csökkentheti weboldalunk funkcionalitását. A böngészőnek pontos utasításokat kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy hogyan történik a cookiek elfogadásának ellenőrzése.

Az átláthatóság érdekében az alábbiakban összefoglaltuk a weboldalunkon használt sütiket.

Az alábbi „süti beállítások” gombra kattintva megtalálhatja a weboldalunkon használt sütik részletes listáját. Webhelyünket rendszeresen átvilágítjuk a süti scanner eszközzel, hogy a lehető legpontosabb legyen a listánk. A sütiket a következő kategóriákba soroljuk:

• Szigorúan szükséges sütik

• Teljesítménynövelő sütik

• Célzott sütik

• Funkcionális sütik

• Közösségi média sütik

Bármely sütikategória letiltható (a szigorúan szükséges sütik kivételével) az alábbi menüpontnál .

ADATBIZTONSÁG

Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy személyes adatait megvédjük az adatvesztéstől, és megakadályozzuk, hogy azokhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. Az áltálunk megtett megfelelő biztonsági intézkedések magukba foglalják a biztonságos magánkapcsolatok megvalósítását, a nyomon követhetőséget, a katasztrófa utáni helyreállítást és a hozzáférési korlátozásokat. Rendszereink biztonságának és védelmének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk biztonsági szabályzatainkat és eljárásainkat.

KAPCSOLATTARTÁSI INFORMÁCIÓK

Ha bármilyen kérdése merülne fel személyes adatainak kezelésével vagy a cookiek használatával kapcsolatban, illetve, ha a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján valamely jogára szeretne hivatkozni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen: dataprotection@danielwellington.com.


A WEBOLDAL ADATVÉDELMI POLITIKÁJÁBAN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK

Amennyiben a személyes adatainak kezelésében vagy a cookiek használatában változások történnek, a weboldal adatvédelmi szabályzatát azonnal frissítjük, és közzétesszük azt ezen a weboldalon.

Legutóbbi frissítés: 2020-10-05.

© 2021 Daniel Wellington AB