JÓTÁLLÁS
Smartwatch Case
JÓTÁLLÁS
Smartwatch Case
A DANIEL WELLINGTON NEMZETKÖZI JÓTÁLLÁSA

A Daniel Wellington alábbiakban leírt korlátozott jótállása (a továbbiakban: „DW Jótállás”) azokra az eredeti Daniel Wellington okosóratokokra érvényes, amelyeket az eredeti címkével ellátott csomagolásban vásároltak (a továbbiakban: „DW Okosóratok”); és bármely országban érvényesíthető a jótállás keretében végzett szervizelés érdekében.

1. MIRE ÉS MILYEN IDŐTARTAMRA TERJED KI A DW JÓTÁLLÁS?

A Daniel Wellington az eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított huszonnégy (24) hónapig („Jótállási Időszak”) garantálja a DW Okosóratok gyártási és anyaghibáktól való mentességét. A DW Jótállás csak a Daniel Wellington hivatalos webhelyén, valamint a Daniel Wellington üzleteiben vagy hivatalos viszonteladóinál vásárolt okosóratokokra vonatkozik.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a DW Jótállás által biztosított jogok az Ön joghatósága szerinti fogyasztói törvények és rendeletek által biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek kiegészítései. Ennek megfelelően a DW Jótállást és előnyeit a vonatkozó fogyasztóvédelmi törvények által biztosított jogokkal együtt és nem helyettük élvezheti.

Vegye figyelembe azt is, hogy a DW Jótállás csak a DW Okosóratokra vonatkozik. A DW Jótállás nem vonatkozik arra az okosórára, amelyet a DW Okosóratokkal együtt használ. Ön a felelős azért, hogy betartsa a DW Okosóratok megfelelő használatára vonatkozó utasításokat, hogy elkerülje az okosóra sérülését. Az okosórájával kapcsolatos reklamációkkal kapcsolatban az eszköz gyártójához fordulhat.

2. A DW JÓTÁLLÁS KORLÁTAI (MIRE NEM TERJED KI?)

A DW Okosóratokra vonatkozó DW Jótállás nem vonatkozik a következőkre:

• elvesztés, lopás, tűz, víz vagy természeti katasztrófa miatti hibák és sérülések; • nem rendeltetésszerű használat, gondatlanság (ütések, horpadások, karcolások, törések, eltört szíjak stb.) vagy balesetek által okozott meghibásodás vagy sérülés; • elveszett vagy eltört csavarok; • indokolatlan javítás vagy módosítás által okozott meghibásodás vagy sérülés; • a normál elhasználódás és öregedés (pl. kisebb karcolások, bevonat leválása stb.) vagy a nem megfelelő használat (pl. elszíneződés a klórnak és más hasonló anyagoknak való túlzott kitettség következtében) miatti esztétikai változások, hibák és sérülések; • a DW Okosóratokkal együtt használt okosórán keletkezett bármilyen sérülés.

3. MIT FOGUNK TENNI A DW JÓTÁLLÁS ALAPJÁN BENYÚJTOTT JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN?

Ha a Jótállási Időszak alatt Ön a jelen DW Jótállás alapján igényt nyújt be, a Daniel Wellington saját belátása szerint: (a) megjavítja a DW Okosóratokot; vagy (b) kicseréli a DW Okosóratokot ugyanarra a modellre (vagy az Ön hozzájárulásával egy hasonló termékre).

A javítás vagy csere a jelen DW Jótállás alapján ingyenes, ha a jótállási igény a jelen DW Jótállás hatálya alá tartozik. Továbbá a Daniel Wellington viseli a DW Jótállással kapcsolatos visszaküldési és kezelési költségeket is. Ha a DW Jótállás nem alkalmazható, érvénytelen vagy elutasítják, a Daniel Wellington erről értesíti Önt, és Ön eldöntheti, hogy folytatja-e a javítást vagy cserét, vagy visszaküldi az ékszert. Ha úgy dönt, hogy folytatja, a javítás vagy csere költsége részben vagy egészben Önt fogja terhelni, beleértve a visszaküldés és a kezelés költségeit is.

4. A JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A DW Okosóratoknak a DW Jótállás keretében történő javításához vagy cseréjéhez forduljon a Daniel Wellington helyi ügyfélszolgálathoz (amelynek elérhetőségét a www.danielwellington.com/contact-us/ webhelyen találja), illetve a Daniel Wellington hivatalos üzleteinek vagy kiskereskedőinek valamelyikéhez. Ők tájékoztatni tudják a jelen DW Jótállás szerinti jótállási szolgáltatásunkkal kapcsolatban. A DW Jótállás keretében történő javításhoz vagy cseréhez visszaküldött DW Okosóratokhoz csatolni kell a vásárlást igazoló bizonylatot (azaz a nyugtát/számlát vagy az eredeti Daniel Wellington garanciajegyet/igazolást, amelyet a vásárláskor a hivatalos Daniel Wellington üzlet vagy kiskereskedő megfelelően kitöltve, dátummal, bélyegzővel és aláírással ellátva a DW Okosóratok eredeti csomagolásában a DW Okosóratokhoz mellékelt). Ha és amikor DW Okosóratokját javításra vagy cserére küldi, csomagolja be gondosan, hogy elkerülje a szállítás közbeni sérüléseket.

5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A jelen DW Jótállásban foglaltak kivételével és a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Daniel Wellington nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, különleges, véletlen vagy következményes kárért, amely valamely jótállás vagy feltétel, illetve bármely más elméleti jog megszegése miatt következik be, ideértve többek között a használhatóság, bevétel, tényleges vagy várt nyereség (beleértve a szerződésekből származó nyereséget), üzleti vagy más lehetőség, valamint jó hírnév elvesztését. A vonatkozó törvények és rendeletek függvényében a Daniel Wellington maximális felelőssége a DW Okosóratokkal kapcsolatos bármely írásbeli vagy hallgatólagos jótállás megszegéséért nem haladhatja meg a DW Okosóratok kiskereskedelmi vásárlási értékét.

This warranty was last updated 15 December 2021

© 2022 Daniel Wellington AB