Jótállás
Napszemüvegek
JÓTÁLLÁS
Napszemüvegek
A DANIEL WELLINGTON NEMZETKÖZI JÓTÁLLÁSA

A Daniel Wellington alábbiakban leírt korlátozott jótállása (a továbbiakban: „DW Jótállás”) azokra a Daniel Wellington napszemüvegekre érvényes, amelyeket az eredeti címkével ellátott csomagolásban vásároltak, és bármely országban érvényesíthető a jótállás keretében végzett szervizelés érdekében.

1. MIRE ÉS MILYEN IDŐTARTAMRA TERJED KI A DW JÓTÁLLÁS?

A jelen DW-jótállás értelmében a Daniel Wellington a vásárlás napjától számított huszonnégy (24) hónapig („Jótállási időszak”) szavatolja, hogy a napszemüvegek mentesek a gyártási és anyaghibáktól. A Daniel Wellington jótállása csak azokra a napszemüvegekre érvényes, amelyeket a helyi hivatalos Daniel Wellington weboldalon, egy Daniel Wellington üzletben vagy egy hivatalos viszonteladótól vásárolt. Ha a napszemüveg gyártási vagy anyaghibát tartalmaz, a Daniel Wellington saját belátása szerint és az itt meghatározott feltételek mellett gondoskodik a napszemüveg vagy a napszemüveg megfelelő alkatrészének javításáról vagy cseréjéről. A javításra vagy cserére díjmentesen, észszerű időn belül kerül sor, miután Ön visszajuttatta nekünk a hibás napszemüveget. A DW-jótállás keretében Önt megillető jogokat a DW az Ön joghatósága szerinti fogyasztóvédelmi jogszabályokban rögzített jogoktól – beleértve többek a hibás árukra vonatkozó jogokat, a kellékszavatosság időtartamának korlátozását és a Daniel Wellington Önnel szemben fennálló felelősségének korlátozását – elkülönítve biztosítja. Azaz a DW-jótállás és az általa biztosított előnyök az alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogokat kiegészítik, nem pedig helyettesítik.

2. A DW-JÓTÁLLÁS KORLÁTAI (MIRE NEM TERJED KI?)

A DW-jótállás nem vonatkozik a következőkre:

– normális szintű kopás és elhasználódás (többek között például karcolások vagy ütődésnyomok a lencsén és/vagy a kereten);

– bármilyen kár, amelyet bizonyíthatóan baleset, helytelen használat, hanyagság, a napszemüveg nem megfelelő használata, tárolása vagy kezelése okozott, azaz olyan tevékenység, amely nem felel meg a napszemüveghez mellékelt használati és kezelési útmutatóban szereplő utasításoknak,

– a különböző vegyi anyagok (például hajspray, kölni vagy alkohol) használata okozott;

– olyan károk, amelyek nem a hivatalos Daniel Wellington viszonteladó vagy -szervizszolgáltató által végzett javításból, szervizelésből vagy módosításból erednek.

Továbbá, a DW-jótállás érvényét veszti, ha a napszemüvegre gravírozott sorozatszám hiányzik, vagy azt kitörölték, megváltoztatták, meghamisították, kicserélték, megrongálták vagy olvashatatlanná tették.

3. MIT FOGUNK TENNI A DW-JÓTÁLLÁS ALAPJÁN BENYÚJTOTT JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN?

Ha Ön a Jótállási időszak alatt a jelen DW-jótállás keretében jótállási igényt nyújt be, a Daniel Wellington a saját belátása szerint:

(a) megjavítja a Daniel Wellington napszemüveget olyan új és/vagy korábban használt alkatrészek felhasználásával, amelyek teljesítményben és megbízhatóságban egyenértékűek az újjal;

(b) kicseréli a Daniel Wellington napszemüveget egy azonos típusú és méretű, olyan új és/vagy korábban használt alkatrészekből készített darabra, amelyek teljesítményben és megbízhatóságban egyenértékűek az újjal.

Ha a javítást egy olyan országban igényli, amely eltér a Daniel Wellington napszemüveg vásárlásának országától, akkor a Daniel Wellington megjavíthatja a szemüveget, vagy kicserélheti a napszemüveget és/vagy annak alkatrészeit hasonló, a helyi szabványoknak megfelelő napszemüvegre és alkatrészekre. Amennyiben úgy találjuk, hogy a DW-jótállás érvényes az Ön jótállási igényére, a javításért vagy cseréért a jelen DW-jótállás értelmében nem számítunk fel díjat.

Továbbá, a Daniel Wellington átvállalja a visszaküldés és a kezelés költségeit. Ha a DW-jótállás nem alkalmazható vagy más miatt érvénytelen, a Daniel Wellington értesíteni fogja Önt.

4. A JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

Ha a jelen DW-jótállás keretében a napszemüvege javítását vagy cseréjét szeretné kérelmezni, forduljon a helyi Daniel Wellington ügyfélszolgálathoz a www.danielwellington.com/contact-us/ oldalon látható információk alapján, vagy keresse fel a helyi Daniel Wellington üzletet vagy Daniel Wellington hivatalos viszonteladót. Kérelméhez minden esetben csatolnia kell a vásárlást igazoló bizonylatot (azaz a vásárláskor kapott blokkot vagy az eredeti Daniel Wellington jótállási kártyát/igazolást, amelyet a vásárláskor a napszemüveghez mellékeltek az eredeti csomagolásban, és amelyet a hivatalos Daniel Wellington üzlet vagy viszonteladó megfelelően kitöltött, dátumozott, lepecsételt és aláírt).

5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Daniel Wellington kizárja a felelősségét bármilyen következményes vagy véletlenszerű kárért, és a Daniel Wellingtonnak a napszemüveggel kapcsolatos bármely írásbeli vagy kellékgarancia megsértéséért vállalt felelőssége semmilyen esetben nem haladhatja meg a napszemüveg kiskereskedelmi árát.

A jelen jótállási feltételek legutóbb 2022. február 28-án frissültek

© 2022 Daniel Wellington AB