JÓTÁLLÁS
Karórák
JÓTÁLLÁS
Karórák
A DANIEL WELLINGTON NEMZETKÖZI JÓTÁLLÁSA

A Daniel Wellington alábbiakban leírt korlátozott jótállása (a továbbiakban: „DW Jótállás”) azokra az eredeti Daniel Wellington órákra érvényes, amelyeket az eredeti címkével ellátott csomagolásban vásároltak (a továbbiakban: „DW Óra”); és bármely országban érvényesíthető a jótállás keretében végzett szervizelés érdekében.

1. MIRE ÉS MILYEN IDŐTARTAMRA TERJED KI A DW JÓTÁLLÁS?

A jelen DW Jótállás értelmében a Daniel Wellington az eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított huszonnégy (24) hónapig (a továbbiakban: „Jótállási Időszak”) garantálja a DW Óra gyártási és anyaghibáktól való mentességét. A DW Jótállás csak a Daniel Wellington hivatalos webhelyén, valamint a Daniel Wellington üzleteiben vagy hivatalos viszonteladóinál vásárolt órákra vonatkozik. A Daniel Wellington a DW Jótállás feltételei szerint díjmentesen biztosítja a DW Óra vagy alkatrész javítását vagy cseréjét. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a DW Jótállás által biztosított jogok az Ön joghatósága szerinti fogyasztói törvények és rendeletek által biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek kiegészítései. Ennek megfelelően a DW Jótállást és előnyeit a vonatkozó fogyasztóvédelmi törvények által biztosított jogokkal együtt és nem helyettük élvezheti.

2. A DW JÓTÁLLÁS KORLÁTAI (MIRE NEM TERJED KI?)

A DW Jótállás nem terjed ki a következőkre: (a) Nem DW Órák. (b) Elemek, szíjak, láncszemek és üveglapok. (c) Rutinszerű karbantartás és tisztítás. (d) Minden olyan kár, amelynél bizonyítható, hogy a kárt baleset, az óra bármely részének helytelen használata vagy helytelen kezelése, a DW Órához mellékelt utasításokkal vagy útmutatókkal ellentétes kezelés, a gondosság hiánya vagy nem megfelelő karbantartás, manipuláció, visszaélés, kopás vagy bármilyen más tényező okozta, kivéve a DW Óra anyag- vagy gyártási hibáját. (e) A DW Óra ATM (atmoszféra) jelölésével ellentétes használatból eredő vízbehatolás. (f) Olyan kár, amely a Daniel Wellington hivatalos kiskereskedőjétől vagy szolgáltatójától eltérő személy által végzett javítás, szervizelés vagy módosítás következtében keletkezett. Továbbá a DW Jótállás érvényét veszti, ha az óra tokjára gravírozott sorozatszám hiányzik, illetve kitörölték, módosították, meghamisították, kicserélték, megrongálták vagy olvashatatlanná tették.

3. MIT FOGUNK TENNI A DW JÓTÁLLÁS ALAPJÁN BENYÚJTOTT JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN?

Ha a Jótállási Időszak alatt Ön a jelen DW Jótállás alapján igényt nyújt be, a Daniel Wellington saját belátása szerint: (a) megjavítja a DW Órát új és/vagy a teljesítményük és megbízhatóságuk tekintetében az újjal egyenértékű használt alkatrészek felhasználásával; vagy (b) kicseréli a DW Órát ugyanarra a modellre (vagy az Ön hozzájárulásával egy hasonló funkcionalitású termékre), amely új és/vagy a teljesítményük és megbízhatóságuk tekintetében az újjal egyenértékű használt alkatrészeket tartalmaz. A DW Óra vásárlásának országától eltérő országban benyújtott jótállási igény esetén a Daniel Wellington a DW Órát és/vagy alkatrészeit a helyi szabványoknak megfelelő, hasonló DW Órákkal és/vagy alkatrészekkel javíthatja meg vagy cserélheti ki. A javítás vagy csere a jelen DW Jótállás alapján ingyenes, ha a jótállási igény a jelen DW Jótállás hatálya alá tartozik. Továbbá a Daniel Wellington viseli a DW Jótállással kapcsolatos visszaküldési és kezelési költségeket is. Ha a DW Jótállás nem alkalmazható, érvénytelen vagy elutasítják, a Daniel Wellington erről értesíti Önt, és Ön eldöntheti, hogy folytatja-e a javítást vagy cserét, vagy visszaküldi az órát. Ha úgy dönt, hogy folytatja, a javítás vagy csere költsége részben vagy egészben Önt fogja terhelni, beleértve a visszaküldés és a kezelés költségeit is.

A JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A DW Órának a DW Jótállás keretében történő javításához vagy cseréjéhez forduljon a Daniel Wellington helyi ügyfélszolgálathoz (amelynek elérhetőségét a www.danielwellington.com/contact-us/ webhelyen találja), illetve a Daniel Wellington hivatalos üzleteinek vagy kiskereskedőinek valamelyikéhez. Ők tájékoztatni tudják a jelen DW Jótállás szerinti jótállási szolgáltatásunkkal kapcsolatban. A DW Jótállás keretében történő javításhoz vagy cseréhez visszaküldött DW Órához csatolni kell a vásárlást igazoló bizonylatot (azaz a nyugtát/számlát vagy az eredeti Daniel Wellington garanciajegyet/igazolást, amelyet a vásárláskor a hivatalos Daniel Wellington üzlet vagy kiskereskedő megfelelően kitöltve, dátummal, bélyegzővel és aláírással ellátva a DW Óra eredeti csomagolásában a DW Órához mellékelt). Ha és amikor DW Óráját javításra vagy cserére küldi, csomagolja be gondosan, hogy elkerülje a szállítás közbeni sérüléseket.

5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A jelen DW Jótállásban foglaltak kivételével és a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Daniel Wellington nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, különleges, véletlen vagy következményes kárért, amely valamely jótállás vagy feltétel, illetve bármely más elméleti jog megszegése miatt következik be, ideértve többek között a használhatóság, bevétel, tényleges vagy várt nyereség (beleértve a szerződésekből származó nyereséget), üzleti vagy más lehetőség, valamint jó hírnév elvesztését. A vonatkozó törvények és rendeletek függvényében a Daniel Wellington maximális felelőssége a DW Órával kapcsolatos bármely írásbeli vagy hallgatólagos jótállás megszegéséért nem haladhatja meg a DW Óra kiskereskedelmi vásárlási értékét.

This warranty was last updated 24 Juni 2020

© 2022 Daniel Wellington AB