Warranties
Sunglasses
Warranties
Sunglasses
WARANTI DANIEL WELLIGTON INTERNATIONAL (CERMIN MATA)

Waranti terhad Daniel Wellington (“Waranti DW”) berikut terpakai bagi cermin mata hitam Daniel Wellington yang dibeli dalam pembungkusan berlabel asal dan dijual atau ditunjukkan untuk servis waranti di mana-mana negara.

1. PERKARA YANG DILINDUNGI WARANTI DW DAN TEMPOH MASA

Di bawah Waranti DW ini, Daniel Wellington menjamin cermin mata hitamnya ke atas kecacatan dalam pengilangan dan bahan-bahan untuk tempoh dua puluh empat (24) bulan dari tarikh pembelian (“Tempoh Waranti”). Waranti DW hanya terpakai kepada cermin mata hitam yang dibeli daripada laman web rasmi Daniel Wellington setempat anda, dari kedai Daniel Wellington atau penjual semula yang sah. Jika anda menyedari kecacatan dalam pengilangan atau bahan cermin mata anda, Daniel Wellington akan, atas budi bicara mutlaknya dan di bawah syarat yang terkandung di sini, menyediakan pembaikan atau penggantian cermin mata hitam anda atau sebahagian daripadanya. Pembaikan atau penggantian akan dibuat secara percuma dalam tempoh yang munasabah selepas anda memulangkan cermin mata hitam anda kepada kami. Waranti DW memberikan hak yang berasingan kepada hak-hak yang diperuntukkan oleh undang-undang perlindungan pengguna dalam bidang kuasa anda yang berkenaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berkaitan dengan barangan yang tidak mematuhi, had terhadap jangka masa waranti bertahan dan had terhadap liabiliti Daniel Wellington ke atas anda. Sehubungan itu, Waranti DW dan faedahnya adalah sebagai tambahan kepada, dan bukannya, hak-hak yang disediakan oleh undang-undang perlindungan pengguna yang berkenaan.

2. HAD KE ATAS WARANTI DW (PERKARA YANG TIDAK DILINDUNGI)

Waranti DW tidak melindungi: - Haus dan lusuh biasa (seperti, tetapi tidak terhad kepada, calar atau lekukan pada kanta dan/atau bingkai), - Apa-apa kerosakan yang berlaku jika terdapat bukti bahawa kerosakan itu disebabkan oleh kemalangan, penyalahgunaan, pengabaian, penggunaan atau penyimpanan cermin mata hitam tidak betul atau pengendalian cermin mata hitam yang sebaliknya tidak mematuhi arahan atau garis panduan yang disertakan dengan cermin mata hitam anda, - Apa-apa kerosakan disebabkan oleh penggunaan bahan kimia anda (seperti, tetapi tidak terhad kepada, semburan rambut, minyak wangi, alkohol), - Kerosakan akibat pembaikan, servis atau perubahan oleh sesiapa selain daripada penjual semula atau pembekal perkhidmatan Daniel Wellington yang sah. Selanjutnya, Waranti DW akan terbatal jika nombor siri terukir pada cermin mata hitam hilang atau dipadamkan, diubah, dipalsukan, diganti, dibuang, atau tidak dapat dibaca.

3. APA YANG AKAN KAMI LAKUKAN SEKIRANYA BERLAKU TUNTUTAN WARANTI DI BAWAH WARANTI DW

Jika anda berada dalam Tempoh Waranti, kemukakan tuntutan melalui Waranti DW ini, Daniel Wellington akan, mengikut budi bicaranya: (a) Membaiki cermin mata hitam Daniel Wellington dengan menggunakan alat ganti baharu dan/atau yang digunakan sebelum ini yang setara dengan prestasi dan kebolehpercayaan baharu, (b) Menggantikan cermin mata hitam Daniel Wellington dengan model dan saiz yang sama yang dibentuk daripada alat ganti baharu dan/atau yang digunakan sebelum ini yang setara dengan prestasi dan kebolehpercayaan baharu. Bagi perkhidmatan yang diminta di negara selain daripada negara pembelian untuk cermin mata hitam Daniel Wellington, Daniel Wellington boleh membaiki atau menggantikan cermin mata hitam dan/atau alat gantinya dengan cermin mata hitam dan alat ganti yang setanding dengan standard setempat. Sekiranya Waranti DW ditentukan sebagai terpakai terhadap tuntutan waranti anda, anda tidak akan dikenakan bayaran untuk pembaikan atau penggantian di bawah Waranti DW ini. Tambahan pula, Daniel Wellington akan menanggung kos penghantaran dan pengendalian balik. Jika Waranti DW tidak terpakai atau tidak sah, Daniel Wellington akan memberitahu anda dengan sewajarnya.

4. CARA UNTUK MENDAPATKAN SERVIS PEMBAIKAN KAMI

Untuk mendapatkan pembaikan atau penggantian cermin mata hitam anda di bawah Waranti DW ini, sila hubungi sokongan pelanggan Daniel Wellington setempat anda di www.danielwellington.com/contact-us/, kedai Daniel Wellington setempat anda atau penjual semula Daniel Wellington yang sah. Permintaan anda mestilah disertakan dengan bukti pembelian (iaitu resit atau kad jaminan/sijil asal Daniel Wellington yang disertakan dengan cermin mata hitam dalam bungkusan asal pada masa pembelian yang telah diselesaikan dengan sempurna, bertarikh, dicap dan ditandatangani oleh kedai atau peruncit Daniel Wellington yang sah). Apabila menghantar cermin mata hitam anda untuk pembaikan atau penggantian, anda mestilah memastikan ia dibungkus dengan rapi untuk mengelakkan kerosakan semasa penghantaran.

5. HAD LIABILITI

Daniel Wellington menafikan sebarang liabiliti ke atas sebarang kerosakan berbangkit atau sampingan dalam apapun keadaan jika liabiliti Daniel Wellington melebihi nilai runcit cermin mata hitam kerana melanggar sebarang waranti bertulis atau tersirat berkaitan dengan cermin mata hitam.

This warranty was last updated 28 February 2022

© 2022 Daniel Wellington AB