PRIVACYBELEID

Daniel Wellington AB, reg.no 556875-5937 (“Daniel Wellington,” “wij”, “we”, “ons” of “onze”) verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u de diensten die worden aangeboden op DanielWellington.com bezoekt en gebruikt of wanneer u producten in onze winkels koopt. We streven ernaar transparant te zijn in wat we doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers en klanten en hebben daarom dit privacybeleid aangenomen. Hieronder vindt u informatie over wat voor soort persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen, waarvoor we de gegevens gebruiken en hoe we deze eventueel delen. Daniel Wellington is de verwerkingsverantwoordelijke van elke verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij anders vermeld in dit privacybeleid.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u (i) horloges, accessoires, horlogebandjes, cadeaubonnen of andere gerelateerde goederen en/of diensten koopt, (ii) zich aanmeldt voor nieuws, uitnodigingen en aanbiedingen, (iii) ondersteuning aanvraagt en (iv) browset op onze website. Dergelijke persoonsgegevens omvatten uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres, betaalgegevens, IP-adres, gedrag op de website en andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt. Als we u een cadeaubon of een ander product toesturen dat door iemand anders dan uzelf is gekocht, dan verwerken we uw contactgegevens zoals die door de koper zijn verstrekt.

DOEL, RECHTSGROND EN OPSLAGPERIODE

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden en op de juridische gronden die hieronder worden uiteengezet. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens alleen gedurende de termijn die is uiteengezet onder "Bewaartermijn". Na deze termijn worden uw persoonsgegevens gewist.

AANKOPEN

Doel van de verwerking: Wanneer u horloges, accessoires, horlogebandjes, cadeaubonnen of andere goederen en/of diensten koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen (zie Gebruiksvoorwaarden).

Categorieën persoonsgegevens: Identiteit (voor- en achternaam), afleveradres/factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelinformatie, betaalgegevens, betaalgeschiedenis, creditcardgegevens en betalingsreferentie.

Juridische grond voor de verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor onze uitvoering van het contract dat we met u hebben afgesloten (d.w.z. Gebruiksvoorwaarden).

Bewaartermijn: We verwerken uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van ons contract (inclusief de wettelijke garantieperiode van drie jaar) en daarna wissen we uw persoonsgegevens. De bewaartermijn is ook van toepassing op elke mislukte aankoop vanwege een gebrek aan saldo op uw rekening. We bewaren uw persoonsgegevens ook gedurende 7 jaar vanwege wettelijke vereisten (boekhoudwetgeving).

CADEAUBONNEN

Als u een cadeaubon koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens zoals hierboven omschreven onder "Aankopen". Als u een cadeaubon (of ander product) ontvangt, gekocht door iemand anders, dan verwerken wij uw persoonsgegevens zoals hieronder omschreven.

Doel van de verwerking: Wanneer u een cadeaubon ontvangt, verwerken wij uw persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen jegens de koper van de cadeaubon te voldoen en om u uw cadeaubon te kunnen laten gebruiken voor de aankoop van onze producten.

Categorieën persoonsgegevens: E-mailadres (alleen elektronische cadeaubonnen), verzendadres en telefoonnummer (alleen fysieke cadeaubonnen), voor- en achternaam (optioneel voor de koper om in te vullen) en persoonlijke begroeting (optioneel voor de koper om in te vullen).

Juridische grond voor de verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor (i) ons legitieme belang om te voldoen aan onze verplichtingen jegens de koper van de cadeaubon en (ii) ons en uw legitieme belang om u in staat te stellen aankopen te doen met uw cadeaubon.

Bewaartermijn : Wij verwerken uw persoonsgegevens gedurende de geldigheidsperiode van de cadeaubon, daarna wissen wij uw persoonsgegevens. De geldigheidsduur van cadeaubonnen varieert. Meer informatie over de geldigheidsduur van uw cadeaubon kunt u vinden op de bon zelf.

DIRECT MARKETING

Doel van de verwerking : Wanneer u zich aanmeldt voor nieuws, uitnodigingen en aanbiedingen (direct marketing), verwerken wij uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten te verlenen. Onze direct marketing kan gebaseerd zijn op profilering, wat betekent dat we de informatie die u van ons ontvangt op basis van bepaalde factoren aanpassen. We gebruiken de volgende soorten persoonsgegevens om een profiel samen te stellen: uw geslacht, uw locatie, uw eerdere aankopen, uw gedrag op onze website en/of uw eerdere gedrag bij het ontvangen van direct marketing van ons.

Categorieën persoonsgegevens: Alle gegevens die zijn verzameld in verband met een aankoop (zie 'Aankopen' hierboven), e-mailadres, locatie (op basis van de fysieke winkel of website van Daniel Wellington die u gebruikt om u aan te melden voor onze marketingcommunicatie), alle berichten die naar u zijn verzonden, bestelgeschiedenis en de e-mails waarop u hebt geklikt en uw interacties met onze website als u een link hebt gevolgd in een e-mail die naar u is verstuurd.

Juridische grond voor de verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om goede klantenrelaties te behouden.

Bewaartermijn : Als u zich afmeldt of uitschrijft voor onze marketing (inclusief profilering), dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken. Tenzij er een andere wettelijke grond is om uw gegevens te bewaren (zoals een geldig koopcontract), zullen we uw persoonsgegevens ook wissen als u niet actief betrokken bent geweest bij onze directe marketingcommunicatie gedurende een periode van dertig (30) maanden.

WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN

Doel van de verwerking: Als u deelneemt aan een wedstrijd, loterij of evenement, door ons georganiseerd, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren (i) voor of na deelname aan de wedstrijd, loterij of het evenement (ii) ten behoeve van identificatie en leeftijdscontrole, of (iii) om een winnaar te kiezen en de relevante prijs of het relevante voordeel te verstrekken.

Categorieën persoonsgegevens: Afhankelijk van het type wedstrijd, loterij of evenement waaraan u deelneemt, kunnen we uw naam, e-mailadres, locatie en geboortedatum verzamelen, evenals uw verzendadres om de relevante prijs of het relevante voordeel te verstrekken. Meer informatie over welke gegevens we precies verzamelen, worden verstrekt in verband met elk van deze wedstrijden, loterijen of evenementen.

Juridische grond voor de verwerking: De persoonsgegevens zijn vereist voor het legitieme belang dat wij hebben om uw deelname aan wedstrijden, loterijen of evenementen te beheren.

Bewaartermijn : We bewaren uw persoonsgegevens alleen tijdens lopende wedstrijden, loterijen of evenementen (inclusief de eventuele evaluatie daarvan).

SUPPORT

Doel van de verwerking: Wanneer u hulp vraagt via onze livechat of via een van onze andere ondersteuningskanalen, verwerken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen helpen met de relevante kwestie.

Categorieën persoonsgegevens: Uw naam, e-mailadres en overige contactgegevens, bestelgegevens, aankoopbedrag, aankoopgeschiedenis, plaats van aankoop, factuur, betaalmethode, onze correspondentie met u, technische gegevens over gebruikte apparaten en het gebruikte besturingssysteem. Op uw initiatief kunnen we ook persoonsgegevens verwerken zoals ID, bankrekeninggegevens, werkplek, telefoonnummer, gezondheidsgegevens (zoals allergische reacties of andere gezondheidsgegevens die u ons verstrekt), door u bijgevoegde foto's of uw sociale status, indien door u vermeld in ons gesprek.

Juridische grond voor de verwerking: Als wij deze dienst verlenen op basis van een overeenkomst met u, achten wij de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u een van de partijen bent. In andere gevallen beschouwen we dat de verwerking van uw persoonsgegevens in de bovenstaande context wordt gedaan op basis van ons legitieme belang om u de best mogelijke klantenservice te bieden.

Bewaartermijn : We wissen uw gegevens binnen drie jaar nadat de relevante kwestie definitief is opgelost, met uitzondering van gevoelige gegevens (zoals ID, bankrekeninggegevens, gezondheidsgegevens (zoals allergische reacties of andere gezondheidsgegevens die u ons verstrekt), door u bijgevoegde foto's, sociale status, indien door u vermeld in ons gesprek) die onmiddellijk zullen worden gewist nadat uw zaak is opgelost.

ENQUÊTES OVER KLANTERVARING

Doel van de verwerking: Als je een aankoop bij ons hebt gedaan, zijn we benieuwd naar je ervaring met onze website, het product, onze service of enige andere ervaring die je hebt gehad tijdens je interactie met ons. Om deze reden kan je een e-mail van ons ontvangen waarin je wordt uitgenodigd om enkele vragen te beantwoorden en ons feedback te geven. Je kunt er ook voor kiezen om ons contact met je te laten opnemen op basis van de feedback die je hebt achtergelaten. Deelnemen aan de enquête is volledig vrijwillig.

Categorieën persoonsgegevens: e-mailadres, order nummer, gekochte producten, geslacht (optioneel) en leeftijd (optioneel).

Juridische grond voor de verwerking: De enquêtes maken deel uit van ons klantenservice-werk om ervoor te zorgen dat klanten de beste ervaring met ons hebben. Daarom zijn wij van mening dat we een gerechtvaardigd belang hebben bij deze verwerking van je persoonsgegevens. Als wij op basis van je feedback over gekochte producten verdere service verlenen, dan gebeurt dit op basis van de koopovereenkomst die we met je zijn aangegaan.

Bewaartermijn: Wij zullen je gegevens wissen binnen twaalf maanden nadat je hebt deelgenomen aan de enquête, tenzij er een andere juridische basis is om je gegevens te bewaren (zoals een geldig koopcontract of een lopende kwestie met de klantenservice. Raadpleeg de informatie onder het kopje Ondersteuning hierboven). Afmelden voor uitnodigingen voor enquêtes is mogelijk via een link in de e-mailuitnodiging of door contact op te nemen met dataprotection@danielwellington.com.

REPARATIESERVICE

Doel van de verwerking: Wanneer u gebruik maakt van onze reparatieservices, verwerken wij uw persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen (zie Algemene voorwaarden voor reparatieservices).

Categorieën persoonsgegevens: Identiteit (voor- en achternaam), e-mailadres, afleveradres, eventuele bestelinformatie met betrekking tot de eerste aankoop, creditcardgegevens, betalingsreferentie en foto's van het te repareren product (indien door ons gevraagd om te evalueren of reparatie mogelijk is).

Juridische grond voor de verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor onze uitvoering van het contract dat we met u hebben afgesloten (d.w.z. Algemene voorwaarden voor reparatieservices).

Bewaartermijn: We verwerken uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van ons contract (inclusief de wettelijke garantieperiode van drie jaar) en daarna wissen we uw persoonsgegevens.

HERINNERING VOOR AFREKENEN

Doel van de verwerking: Als u bent begonnen met een aankoop te doen op onze website en in verband daarmee uw e-mailadres hebt opgegeven, maar de laatste stap van uw aankoop niet hebt voltooid, dan sturen wij u een e-mail met een link naar uw winkelwagentje om u te herinneren aan uw niet-voltooide aankoop.

Categorieën persoonsgegevens: Alle gegevens die u in uw winkelwagentje hebt ingevoerd in verband met de niet-voltooide aankoop (raadpleeg "Aankopen" hierboven voor meer informatie over welke gegevens we verzamelen in verband met een aankoop).

Juridische grond voor de verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor ons en uw legitieme belang om u te herinneren aan uw niet-voltooide aankoop.

Bewaartermijn: Wij wissen uw gegevens binnen één maand na de gestuurde herinnering voor afrekenen, tenzij er een andere wettelijke grond is om uw gegevens te bewaren (zoals een geldig koopcontract). Afmelden is mogelijk door contact op te nemen met dataprotection@danielwellington.com

BROWSEN

Doel van de verwerking: Bij het browsen op onze website verwerken wij uw persoonsgegevens om onze website te verbeteren en voor marketingdoeleinden.

Categorieën persoonsgegevens: IP-adres, door gebruikers gegenereerde gegevens uit cookies (bijv. clicks, bekeken pagina, paginabezoeken, bestede tijd, bekeken en aangeklikte producten, bestellingen, gemiddelde bestelwaarde).

Juridische grond voor de verwerking: De verwerking is op basis van de toestemming die u ons geeft als u onze prestatiecookies en targetingcookies accepteert (zie "Cookies" hieronder). Met betrekking tot strikt noodzakelijke cookies is onze verwerking noodzakelijk voor ons legitieme belang om u een functionerende website te kunnen bieden wanneer u de diensten die worden aangeboden op DanielWellington.com bezoekt en gebruikt. Zie "Cookies" voor meer informatie.

Bewaartermijn: U kunt de bewaartermijn voor elk van onze cookies vinden in onze .

FRAUDEPREVENTIE

Doel van de verwerking: Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van risicoanalyse, fraudepreventie en risicobeheer.

Categorieën persoonsgegevens: Identiteit (voor- en achternaam), afleveradres/factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelgeschiedenis, betaalgeschiedenis, aankoopgegevens en door gebruikers gegenereerde gegevens (clicks en gebruikersgeschiedenis), informatie over hoe onze digitale diensten worden gebruikt.

Juridische grond voor de verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om fraude te voorkomen en risico's te beheren.

Bewaartermijn: We wissen alle persoonsgegevens die voor dit doel worden gebruikt, elke zes maanden, tenzij er een andere wettelijke grond is om uw gegevens te bewaren. Bij een aankoop die is geannuleerd vanwege fraudepreventie, verwijderen we uw persoonsgegevens twee jaar na de mislukte aankoop.

VIDEOBEWAKING

Doel van de verwerking: Wanneer u een van onze winkels bezoekt, is het mogelijk dat we bewaken via cameratoezicht (als we dit doen, zijn er borden in de winkel die u wijzen op de bewaking) en daarbij bewegende beelden van u verwerken die zijn verzameld via onze bewakingscamera's met als doel (i) het voorkomen en onderzoeken van misdaad op eigendommen en jegens werknemers en (ii) brandpreventie.

Categorieën persoonsgegevens: Afbeeldingen en video-opnamen met betrekking tot bezoekers van onze winkels en de datum, tijd en plaats daarvan.

Juridische grond voor de verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om ons eigendom te beschermen en om een veilige werkplek voor onze medewerkers te garanderen.

Bewaartermijn: We verwerken uw persoonsgegevens 72 uur, tenzij wet- of regelgeving ons verplicht om de verwerking voort te zetten. De persoonsgegevens worden daarna verwijderd.

GEGEVENSANALYSE

Doel van de verwerking: We analyseren uw persoonsgegevens om geaggregeerde tracking-gegevens samen te stellen (inclusief om het gebruik van onze websites door bezoekers te analyseren door informatie bij te houden, zoals paginaweergaven, verkeersstromen, zoektermen en clicks) met als doel om continu een meer gebruikersvriendelijke ervaring te kunnen bieden.

Categorieën persoonsgegevens: IP-adres, door gebruikers gegenereerde gegevens uit cookies (bijv. clicks, bekeken pagina's, paginabezoeken, bestede tijd, bekeken en aangeklikte producten, bestellingen, gemiddelde bestelwaarde), geografische locatie (alleen land), correspondentie en feedback met betrekking tot onze producten en diensten, technische gegevens (bijv. taal, IP-adres, apparaattype, browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform), informatie over hoe u interactie met ons hebt gehad, d.w.z. hoe u onze diensten hebt gebruikt, responstijden, paginafouten, hoe u de site bereikt en verlaat enz.

Juridische grond voor de verwerking: De verwerking is op basis van de toestemming die u ons geeft als u onze prestatiecookies accepteert (zie "Cookies" hieronder). Zie "Cookies" voor meer informatie.

Bewaartermijn: U kunt de bewaartermijn voor elk van onze prestatiecookies vinden in onze .

GERICHTE BERICHTEN OP ADVERTENTIEPLATFORMS VAN DERDEN

Doel van de verwerking: Wij maken gebruik van derde advertentieplatforms, zoals Facebook, Google, YouTube, Instagram, enz. om u gerichte berichten te sturen op basis van uw gedrag en browse-patroon op specifieke tijden en locaties van deze platforms om de efficiëntie van onze advertentiecampagnes te verhogen. Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de derde advertentieplatforms en zij zullen proberen uw profiel in hun database te matchen om de optimale tijd en plaats (de pagina die u bezoekt) te bepalen om u een advertentie van Daniel Wellington te tonen. We moeten ook de nodige informatie analyseren om de impact van onze advertenties te begrijpen. Als u niet accepteert dat we uw gegevens voor dit doel bijhouden, ziet u mogelijk alsnog willekeurig advertenties van Daniel Wellington op andere platforms.

Voor meer informatie over hoe onze advertentiepartners ons helpen dit doel te bereiken bezoekt u hun websites (de relevante links zijn te vinden in onze Cookie-instellingen (zie de link onder "Cookies")).

Categorieën persoonsgegevens: IP-adres, door gebruikers gegenereerde gegevens uit cookies (bijv. clicks, bekeken pagina, paginabezoeken, bestede tijd, bekeken en aangeklikte producten, bestellingen, gemiddelde bestelwaarde), geografische locatie (alleen land).

Juridische grond voor de verwerking: De verwerking is op basis van de toestemming die u ons geeft als u onze targetingcookies accepteert (zie "Cookies" hieronder).

Bewaartermijn: U kunt de bewaartermijn voor elk van onze targetingcookies vinden in onze .

Houd er rekening mee dat de bovenstaande bewaartermijnen niet van toepassing zijn voor zover Daniel Wellington vereist is om uw persoonsgegevens (gedeeltelijk of volledig) te bewaren onder de geldende verplichte wetgeving (bijv. boekhoudwetgeving).

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Alleen de mensen die persoonsgegevens moeten verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens delen met onze groepsmaatschappijen. Verder is het mogelijk dat we onze leveranciers toegang moeten geven tot uw persoonsgegevens wanneer ze namens ons diensten verlenen, voornamelijk om hulp en onderhoud van IT-systemen, opslagdiensten en marketing aan te bieden. Elke overdracht van gegevens buiten de EU/EER vindt plaats in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze internationale overdrachten van persoonsgegevens (inclusief overdrachten aan onze groepsmaatschappijen en leveranciers buiten de EU/EER) zijn gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. U kunt de modelcontractbepalingen hier vinden.

We delen uw persoonsgegevens ook met andere verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens. Dergelijke verwerkingsverantwoordelijken kunnen overheidsinstanties zijn (politie, belastingdienst of andere instanties), als we verplicht zijn om de gegevens te delen volgens de wet of op grond van vermoedelijke criminele activiteiten en transportbedrijven zodat ze uw bestelling kunnen afhandelen en bezorgen. Wanneer uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere verwerkingsverantwoordelijken, zijn zij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. We verwijzen naar hen als u meer informatie wenst over hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

JOUW RECHTEN

Je hebt recht op de volgende rechten onder toepasselijk recht:

Het recht op toegang: je mag op elk moment toegang vragen tot je persoonsgegevens. Op verzoek geven we je een kopie van jouw persoonsgegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formulier.

Het recht op rectificatie: je hebt het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en om incomplete persoonsgegevens volledig te laten maken.

Het recht om te wissen ('recht om vergeten te worden'): onder bepaalde omstandigheden (waaronder verwerking op basis van jouw toestemming) mag je ons vragen uw persoonsgegevens te wissen. Houd er rekening mee dat dit recht niet onvoorwaardelijk is. Daarom kan het zijn dat het inroepen van dit recht niet leidt tot actie van ons.

Het recht om bezwaar te maken: tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten die door ons worden uitgevoerd met betrekking tot jouw persoonsgegevens, zoals onze verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van voor ons legitieme belangen. Het recht om bezwaar te maken is ook van toepassing op het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Het recht op beperking van verwerking: je mag ons onder bepaalde omstandigheden vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Houd er rekening mee dat dit recht niet onvoorwaardelijk is. Daarom kan het zijn dat het inroepen van dit recht niet leidt tot actie van ons.

Het recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ontvangen (of je persoonsgegevens direct te laten verzenden naar een andere datacontroller) in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in Zweden, momenteel is dit « Integritetsskyddsmyndigheten ».

COOKIES

Als onderdeel van onze aanpak om jou gepersonaliseerde services te bieden op onze website, gebruiken we cookies om informatie over jou op te slaan en soms over jou bij te houden. Een cookie is een klein databestand dat naar je browser wordt gestuurd vanaf een webserver en wordt opgeslagen op je harde schijf, zodat je de volgende keer dat de dezelfde pagina wordt bezocht, je gemakkelijker toegang hebt. Bijvoorbeeld, er wordt een cookie gestuurd wanneer jij je aanmeldt voor het downloaden van producten of informatie onze website. Als jij niet wilt dat jouw persoonlijke informatie wordt opgeslagen door cookies, kun je je browser zodanig configureren dat hij je waarschuwt wanneer een cookie wordt ontvangen. Op deze manier kun jij zelf elke keer besluiten of je cookies wilt accepteren of niet. Echter, het gebruik van cookies kan nodig zijn om bepaalde functies te bieden en het weigeren van cookies kan de functionaliteit van onze website verminderen. Je browser heeft precieze instructies waarin wordt uitgelegd hoe je het accepteren van cookies kunt controleren.

Om transparant te zijn, hebben we de cookies die op onze website worden gebruikt hieronder samengevat.

Door op de onderstaande knop "cookie-instellingen" te klikken, vindt u een gedetailleerde lijst van de cookies die we op onze website gebruiken. Onze website wordt regelmatig gescand met onze cookie-scantool om de lijst zo nauwkeurig mogelijk te houden. We classificeren cookies in de volgende categorieën:

Strikt noodzakelijke cookies

• Prestatiecookies

• Targetingcookies

• Functionele cookies

• Cookies voor sociale media

U kunt zich afmelden voor elke cookiecategorie (behalve de strikt noodzakelijke cookies) door onze te openen.

DATASECURITY

We gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens tegen verlies te beschermen en om te waken tegen toegang door onbevoegde personen. Passende beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen, omvatten het implementeren van beveiligde privéverbindingen, traceerbaarheid, herstel na een ramp en toegangsbeperkingen. We bekijken ons/onze veiligheidsbeleid en -procedures regelmatig om ons ervan te verzekeren dat onze systemen veilig en beschermd zijn.

CONTACTINFORMATIE

ls je vragen hebt over onze omgang met je persoonsgegevens of ons gebruik van cookies of als je een beroep wilt doen op je rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving, neem dan contact met ons op via: dataprotection@danielwellington.com.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE

Als wij veranderen hoe we omgaan met je persoonsgegevens of hoe we cookies gebruiken, zullen we dit privacybeleid van deze website onmiddellijk bijwerken en op deze website publiceren.

Voor het laatst bijgewerkt op: 2020-10-05

© 2022 Daniel Wellington AB