TILGJENGELIGHETSERKLÆRING
Vi er opptatt av å sikre enkel tilgang for alle

DW er for alle. Derfor jobber vi hardt for å sikre at nettstedet vårt ivaretar behovene til alle brukerne våre. Vi gjør vårt beste for å forbedre tilgjengeligheten og brukervennligheten til nettstedet vårt og dermed sikre at vi gir best mulig brukeropplevelse til alle brukere, uavhengig av evner.
Som en del av vårt fokus på tilgjengelighet og brukervennlighet er målet vårt å overholde alle relevante standarder for tilgjengelighet (for tiden WCAG 2.1 AA), og vi gjennomfører jevnlig brukertesting for å sikre at nettstedet vårt er kompatibelt med nyere versjoner av populær hjelpeteknologi.
Hvis du har spørsmål knyttet til arbeidet vårt innen tilgjengelighet, hvis du har problemer med nettstedet eller hvis du vil be om informasjon i andre formater, er du velkommen til å kontakte oss.

© 2022 Daniel Wellington AB