undefined Items in cart
undefined Items in cart
RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Daniel Wellington (Norway) AS, reg.nr. 920399444 ("Daniel Wellington", "vi", "oss" eller "våre") behandler personopplysningene dine når du besøker og bruker tjenestene som tilbys på DanielWellington.com eller kjøper produkter i butikkene våre. Vi bestreber oss på å være gjennomsiktige i det vi gjør med personopplysningene til besøkende og kunder og har derfor vedtatt disse retningslinjene for personvern. Nedenfor finner du informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler, hvorfor vi gjør det, hva vi bruker dem til og hvordan vi kan dele dem. Daniel Wellington er dataansvarlig for enhver behandling av personopplysningene dine.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler personopplysninger når du (i) kjøper klokker, tilbehør, klesbånd eller andre varer, (ii) registrerer deg for nyheter, invitasjoner og tilbud, (iii) ber om støtte og (iv) surfer på nettstedet vårt. Slike personopplysninger inkluderer navn, e-postadresse, telefon, leveringsadresse, betalingsinformasjon, IP-adresse, atferd på nettstedet og annen informasjon du frivillig gir oss.

Formål, juridisk grunnlag og lagringsperiode

Vi vil bare bruke personopplysningene dine for formålene og av de juridiske grunnene som er beskrevet nedenfor. Vi vil ikke bruke personopplysningene dine til noe formål som er uforenlig med nedenstående formål. Videre vil vi kun bruke personopplysningene dine i løpet av perioden som angitt under "Lagringsperiode". Personopplysningene dine vil deretter bli slettet.

Kjøp

Formål med behandling : Når du kjøper klokker, tilbehør, klesbånd eller andre varer, behandler vi personopplysningene dine for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg (se vilkår for bruk). Kjøpsskjemaet vårt identifiserer hvilken informasjon du må gi oss, slik at vi kan fullføre kjøpet ditt.

Juridisk grunnlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for å utføre kontrakten med deg (det vil si bruksvilkår).

Lagringsperiode : Vi behandler personopplysningene dine i løpet av kontraktens løpetid (inkludert to års garanti), og vi vil deretter slette personopplysningene dine. Lagringsperioden gjelder også eventuelle mislykkede kjøp på grunn av manglende midler på kontoen din.

Direkte markedsføring

Formål med behandling : Når du registrerer deg for nyheter, invitasjoner og tilbud (direkte markedsføring), behandler vi personopplysningene dine for å levere tjenestene som forespurt av deg. Vår direkte markedsføring er basert på profilering, noe som betyr at vi vil tilpasse informasjonen du mottar fra oss, basert på visse faktorer. Vi bruker følgende typer personopplysninger til å kompilere en profil: Kjønn, posisjon, tidligere kjøp, atferd på nettstedet vårt og/eller din tidligere atferd når du mottar direkte markedsføring fra oss.

Juridisk grunnlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for våre legitime interesser for å opprettholde gode kundeforhold.

Lagringsperiode : Hvis du velger eller velger bort markedsføring fra oss (inkludert profilering), vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for dette formålet. Vi vil også slette personopplysningene dine, med mindre det er et annet juridisk grunnlag for å beholde opplysningene dine (for eksempel en gyldig kjøpekontrakt).

Support (støtte)

Formål med behandling : Når du ber om støtte gjennom direktechat eller våre andre støttekanaler, vil vi behandle personopplysningene dine for å kunne hjelpe deg med den aktuelle saken.

Juridisk grunnlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for å utføre kontrakten med deg (det vil si bruksvilkår).

Lagringsperiode : Vi vil slette opplysningene dine innen seks måneder etter at den aktuelle saken er endelig løst.

Checkout-påminnelse

Formål med behandling : Hvis du har startet et kjøp på nettstedet vårt og har oppgitt e-postadressen din i forbindelse med dette, men ikke har fullført det siste trinnet i kjøpet, vil vi sende deg en e-post med en lenke til handlekurven din for å påminne deg om ditt uferdige kjøp.

Juridisk grunnlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for vår og din legitime interesse for å minne deg om ditt uferdige kjøp.

Lagringsperiode : Vi vil slette opplysningene dine innen en måned etter checkout-påminnelsen, med mindre det er et annet rettslig grunnlag for å beholde opplysningene dine (for eksempel en gyldig kjøpskontrakt) Bortvalg kan gjøres ved å kontakte dataprotection@danielwellington.com.

Surfing

Formål med behandling : Når du surfer på nettstedet vårt, vil vi behandle personopplysningene dine for å forbedre nettstedet vårt for markedsføringsformål.

Juridisk grunnlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for våre legitime interesser for å forbedre nettstedet vårt og for å målrette annonser på nytt. Vennligst se mer under «Cookies».

Lagringsperiode : Vennligst se mer under «Cookies».

Forebygging av svindel

Formål med behandling : Vi behandler personopplysningene dine med det formål å gjennomføre risikoanalyse, forebygging av svindel og risikostyring.

Juridisk grunnlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for våre legitime interesser for å forhindre svindel og å håndtere risiko.

Lagringsperiode : Vi vil slette alle personopplysninger som brukes til dette formålet på en seks måneders basis, med mindre det er annen legitim interesse for å holde dataene dine. Ved et kjøp som er kansellert på grunn av svindelforebygging, slettes personopplysningene dine to år etter det mislykkede kjøpet.

Analyse av opplysninger

Formål med behandling : Vi vil analysere personopplysningene dine for å kompilere aggregerte sporingsdata (inkludert å analysere besøkendes bruk av nettstedene våre ved å spore informasjon som sidevisninger, trafikkflyt, søkeord og klikk gjennomføringer).

Juridisk grunnlag for behandling : Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse for å skape statistikk over tid.

Lagringsperiode : Vi vil anonymisere alle sporingsdata der dette er teknisk mulig. Når personopplysningene dine er anonymisert, vil de ikke lenger bli vurdert som personopplysninger i henhold til gjeldende lov om databeskyttelse. Bortvalg kan gjøres ved å kontakte dataprotection@danielwellington.com.

Vær oppmerksom på at ovennevnte lagringsperioder ikke gjelder i den utstrekning Daniel Wellington trenger å beholde personopplysningene dine (delvis eller i sin helhet) i henhold til gjeldende obligatorisk lov (for eksempel regnskapsloven).

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Bare personene som trenger å behandle personopplysninger for de ovennevnte formål har tilgang til personopplysningene dine. Vi må kanskje dele personopplysningene dine med våre gruppeselskaper. Vi må videre tillate gi leverandørene våre tilgang til personopplysningene dine når de utfører tjenester på våre vegne, hovedsakelig for å yte støtte og vedlikehold av IT-systemer, lagringstjenester og markedsføring. Eventuell overføring av data utenfor EU/EØS er gjort i tråd med databeskyttelseslovgivningen. Våre internasjonale overføringer av personopplysninger (inkludert overføringer til våre konsernselskaper og leverandører utenfor EU EØS) er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Standard kontraktsbetingelser kan bli funnet her. I tillegg, for overføringer til noen av våre leverandører i USA, er mottakeren sertifisert under EU-U.S. Privacy Shield administrert av «US Department of Commerce; International Trade Administration» (tilgjengelig på www.privacyshield.gov).

Rettighetene dine

Du har rett til følgende rettigheter i henhold til gjeldende lover:

 • Rett til tilgang : du kan når som helst be om å få tilgang til personopplysningene dine. På forespørsel vil vi gi en kopi av personopplysningene dine i en vanlig elektronisk form.

 • Rett til korrigering : du har rett til å få unøyaktige personopplysninger korrigert og ufullstendige personopplysninger fullført.

 • Rett til å slette ("rett til å bli glemt") : under visse omstendigheter (inkludert behandling på grunnlag av ditt samtykke), kan du be oss om å slette brukerdataene dine. Vær oppmerksom på at denne retten ikke er ubetinget. Forsøk på å påberope retten vil derfor ikke nødvendigvis føre til en handling fra oss.

 • Rett til å protestere : mot visse behandlingsaktiviteter utført av oss i forbindelse med personopplysningene dine, som for eksempel behandling av personopplysningene dine basert på vår legitime interesse. Rett til å protestere gjelder også for behandling av personopplysningene dine for direkte markedsføring.

 • Rett til begrensning av behandling : du kan under visse omstendigheter kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Vær oppmerksom på at denne retten ikke er ubetinget. Forsøk på å påberope retten vil derfor ikke nødvendigvis føre til en handling fra oss.

 • Rett til dataportabilitet : du har rett til å motta personopplysningene dine (eller få personopplysningene dine direkte overført til en annen behandlingsansvarlig) i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Til slutt har du også rett til å klage til tilsynsmyndigheten i Sverige, som for øyeblikket er Datainspektionen.

Cookies

Som en del av vår tilnærming til å tilby personlige tjenester på nettstedet vårt, bruker vi cookies til å lagre og noen ganger spore informasjon om deg. En informasjonskapsel er en liten datafil sendt til nettleseren din fra en webserver og lagret på harddisken din som gir enklere tilgang neste gang den samme siden blir besøkt. En cookie sendes for eksempel når du registrerer deg for å laste ned produkter eller informasjon på nettstedet vårt. Hvis du ikke vil at din personlige informasjon skal lagres i cookies, kan du konfigurere nettleseren din slik at den underretter deg når en informasjonskapsel er mottatt. På denne måten kan du bestemme om du vil godta informasjonskapsler eller ikke hver gang. Bruk av cookies kan imidlertid være nødvendig for å gi bestemte funksjoner, og hvis du velger å avvise cookies, kan det redusere funksjonaliteten til nettstedet vårt. Nettleseren din bør inneholde presise instruksjoner som forklarer hvordan du kontrollerer godkjenning av cookies.

For å være gjennomsiktig, har vi oppsummert cookiesene som er brukt på nettstedet vårt nedenfor.

Leverandør: Daniel Wellington
 • Type informasjonskapsel: Permanent

 • Formål: Cookie-om lagring av lagring av om du har akseptert personvern og informasjonskapsler

 • Lagringstid: Permanent

 • Lagrede data: True/false

 • Deling: Ingen

  Leverandør: Daniel Wellington
 • Type informasjonskapsel: Førstepart

 • Formål: Identifikasjon av økt og handlekurv

 • Lagringstid: Økt

 • Lagrede data: Identifikasjonsdata for økt og handlekurv

 • Deling: Ingen

  Leverandør: Daniel Wellington
 • Type informasjonskapsel: Økt

 • Formål: Identifikasjon av økt og handlekurv

 • Lagringstid: Midlertidig økt-informasjonskapsel

 • Lagrede data: Økt-ID

 • Deling: Ingen

  Leverandør: Google
 • Type informasjonskapsel: Tredjepart

 • Formål: Ytelse og statistikk

 • Lagringstid: Permanent

 • Lagrede data: Økt-ID, anonymisert IP, sidestatistikk

 • Deling: Ja

  Leverandør: AppNexus
 • Type informasjonskapsel: Tredjepart

 • Formål: Markedsføring

 • Lagringstid: 90 dager

 • Lagrede data: Identifikasjonsdata for økt og handlekurv

 • Deling: Ja

  Leverandør: DoubleClick
 • Type informasjonskapsel: Tredjepart

 • Formål: Markedsføring

 • Lagringstid: Permanent

 • Lagrede data: Økt-ID, sidestatistikk

 • Deling: Ja

  Leverandør: Facebook
 • Type informasjonskapsel: Tredjepart

 • Formål: Markedsføring

 • Lagringstid: Permanent

 • Lagrede data: Økt-ID, sidestatistikk

 • Deling: Ja

  Leverandør: FLX1
 • Type informasjonskapsel: Tredjepart

 • Formål: Markedsføring

 • Lagringstid: 2 år

 • Lagrede data: Identifikasjonsdata for økt og handlekurv

 • Deling: Ja

  Leverandør: VE Interactive
 • Type informasjonskapsel: Tredjepart

 • Formål: Markedsføring

 • Lagringstid: 90 dager

 • Lagrede data: Identifikasjonsdata for økt og handlekurv

 • Deling: Ja

  Leverandør: Zendesk
 • Type informasjonskapsel: Tredjepart

 • Formål: Kundestøtte

 • Lagringstid: 2 år

 • Lagrede data: Økt-ID, analyse

 • Deling: Ja

  Datasikkerhet

  Vi benytter passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte personopplysningene dine mot tap og for å beskytte mot uautoriserte personers tilgang. Passende sikkerhetstiltak som vi har tatt inkluderer implementering av sikre private forbindelser, sporbarhet, katastrofeoppretting og tilgangsbegrensninger. Vi gjennomgår regelmessig våre sikkerhetsretningslinjer og prosedyrer regelmessig for å sikre at systemene våre er sikre og beskyttet.

  Kontaktinformasjon

  Hvis du har spørsmål angående vår håndtering av personopplysningene dine eller din bruk av cookies, eller hvis du ønsker å påberope noen av dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning, kan du kontakt oss på: dataprotection@danielwellington.com.

  Endringer av denne nettstedet personvernerklæringen for nettstedet

  Hvis vi endrer hvordan vi håndterer personopplysningene dine, eller hvordan vi bruker informasjonskapsler, vil vi oppdatere disse personvernreglene og publisere dem den på denne nettsiden.

Sist oppdatert: 2018-10-25

© 2020 Daniel Wellington AB