RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Daniel Wellington AB, reg.nr. 556875-5937 (“Daniel Wellington,” “vi,” “oss” eller “vår”), lagrer dine personopplysninger når du besøker eller bruker tjenester på DanielWellington.com, eller kjøper produkter i butikkene våre. Vi har vedtatt dette regelverket, fordi vårt mål er å være transparente angående hva vi gjør med personopplysningene til kunden eller til de som besøker nettstedet vårt. Nedenfor finner du informasjon om hva slags type personopplysninger vi lagrer, til hvilket formål, hva vi bruker de til og hvordan vi kan dele de. Daniel Wellington er dataansvarlig for all behandling av dine personopplysninger, unntatt når annet er oppgitt i personvernreglene våre.


Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler dine personopplysninger når du (i) kjøper klokker, tilbehør, klokkeremmer, gavekort eller andre tilhørende varer og/eller tjenester, (ii) melder deg på for nyheter, invitasjoner og tilbud, (iii) ber om support og (iv) besøker hjemmesiden vår. Personopplysninger omfatter navn, e-postadresse, telefonnummer, leveringsadresse, betalingsinformasjon, IP-adresse, atferd på nettsiden og annen informasjon som du gir oss frivillig. Hvis vi leverer et gavekort (eller annet produkt) til deg som er kjøpt av noen andre enn deg selv, behandler vi kontaktdetaljene som ble oppgitt av kjøperen.

Formål, juridisk grunnlag og lagringsperiode

Vi vil bare anvende dine personopplysninger til de formålene og på det juridiske grunnlaget som er oppgitt under. Videre vil vi bare anvende dine personopplysninger i perioden oppgitt under "lagringstid". Personopplysningene dine slettes etter utløpstiden.

KJØP

Databehandlingsformål: Når du kjøper klokker, tilbehør, klokkeremmer, gavekort eller andre varer og/eller tjenester, vil vi behandle dine personopplysninger for å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg (se Vilkår for bruk).

Personopplysningskategorier: Identitet (fornavn og etternavn), leveringsadresse/faktureringsadresse, telefonnummer, e-postadresse, bestillingsinformasjon, betalingsdetaljer, betalingshistorikk, kredittkortinformasjon og betalingsreferansenummer.

Juridisk grunnlag for databehandling: Databehandling er nødvendig for at vi skal kunne overholde kontrakten inngått med deg (se Vilkår for bruk).

Lagringstid: Vi behandler dine personopplysninger så lenge kontrakten varer (inkludert den lovfestede garantiperioden på tre år) og vil etter det slette personopplysningene dine. Lagringstiden gjelder også ethvert mislykket kjøp avbrutt på grunn av manglende midler på kontoen din. Det kan hende vi lagrer dine personopplysninger lenger på grunnlag av gjeldende juridiske krav, slik som regnskapslovgivning.

GAVEKORT

Hvis du kjøper et gavekort, vil vi behandle dine personopplysninger som beskrevet under "Kjøp" ovenfor. Hvis du mottar et gavekort (eller annet produkt) kjøpt av noen annen, vil vi behandle dine personopplysninger som beskrevet under.

Databehandlingsformål: Når du mottar et gavekort, vil vi lagre dine personopplysninger for å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor kjøperen av gavekortet, og for å kunne gi deg muligheten til å bruke gavekortet til å kjøpe våre produkter.

Personopplysningskategorier: E-postadresse (gjelder bare elektroniske gavekort), leveringsadresse og telefonnummer (gjelder bare fysiske gavekort), fornavn og etternavn (valgfritt for kjøperen å oppgi) og personlig hilsen (valgfritt for kjøperen å fylle ut).

Juridisk grunnlag for databehandling: Databehandling er nødvendig for (i) vår legitime interesse for å overholde våre forpliktelser mot kjøperen av gavekortet (ii) og vår legitime interesse for å gjøre det mulig for deg å utføre kjøp med gavekortet ditt.

Lagringstid: Vi lagrer dine personopplysinger så lenge gavekortet er gyldig, deretter slettes personopplysningene dine. Gyldighetsperioden på gavekort varierer, du finner informasjon om perioden som gjelder for ditt eget gavekort på selve kortet.

DIREKTE MARKEDSFØRING

Databehandlingsformål: Når du melder deg på for nyheter, invitasjoner og tilbud (direkte markedsføring), lagrer vi dine personopplysninger for å kunne levere tjenestene du har bedt om. Vår direkte markedsføring kan også baseres på profilering, som betyr at vi skreddersyr informasjonen du mottar fra oss, basert på bestemte faktorer. Vi anvender følgende typer personopplysninger til å utarbeide profilen din: kjønn, sted, tidligere kjøp, din atferd på hjemmesiden, og/eller din tidligere atferd når du har mottatt direkte markedsføring fra oss.

Personopplysningskategorier: Enhver opplysning samlet i forbindelse med et kjøp (se ”Kjøp” ovenfor), e-postadresse, sted (basert på den fysiske butikken eller nettstedet til Daniel Wellington du brukte til å melde deg på for vår markedsføringskommunikasjon), enhver kommunikasjon sendt til deg, bestillingshistorikk og e-postene du har klikket på og din interaksjon med hjemmesiden, hvis du har klikket på en link i noen av e-postene sendt til deg.

Juridisk grunnlag for databehandling: Databehandling er nødvendig for våre legitime interesser for å opprettholde gode kundeforhold.

Lagringstid: Hvis du velger bort eller avslutter abonnementer for markedsføringen vår (inkludert profilering), vil vi ikke lenger lagre dine personopplysninger til dette formålet. Med mindre det foreligger annet juridisk grunnlag til å bevare personopplysningene dine (slik som en gyldig kjøpskontrakt), vil vi slette dine personopplysninger hvis du ikke har engasjert deg i noe av vår direkte markedsføringskommunikasjon over en periode på tretti (30) months.

KONKURRANSER OG EVENTER

Databehandlingsformål: Hvis du deltar i en konkurranse, lotteri eller event organisert av oss, vil vi lagre dine personopplysninger for å kunne kommunisere med deg (i) før og etter deltakelse i konkurransen, lotteriet eller eventet, (ii) for identifiseringsformål og alderskontroll, eller (iii) for å velge en vinner eller for å dele den relevante fordelen eller vinnerprisen.

Personopplysningkategorier: Avhengig av hvilken type konkurranse, lotteri eller event du deltar på, vil vi innhente ditt navn, e-postadresse, sted og fødselsdato, og din leveringsadresse til det formål å kunne levere den relevante fordelen eller vinnerprisen. Mer informasjon om nøyaktig hvilke opplysninger vi samler inn, vil bli tilgjengelig i forbindelse med konkurransen, lotteriet eller eventet.

Juridisk grunnlag for databehandling: Personopplysningene er nødvendige grunnet vår legitime interesse for å administrere din deltakelse i forbindelse med konkurranser, lotterier og eventer.

Lagringstid: Vi lagrer dine personopplysninger så lenge konkurransen, lotteriet eller eventet varer (inkludert en mulig evaluering av arrangementet).

SUPPORT

Databehandlingsformål: Når du ber om support gjennom vår live chat eller andre supportkanaler, vil vi lagre dine personopplysninger for å kunne hjelpe deg med den aktuelle problemstillingen.

Personopplysningskategorier: Ditt navn, e-postadresse og andre kontaktdetaljer, ordredetaljer, kjøpesum, kjøpshistorikk, kjøpssted, faktura, betalingsmetode, vår korrespondanse med deg, tekniske opplysninger om anvendte enheter og operativsystemer. På ditt initiativ kan vi også behandle personopplysninger som ID, bankkontodetaljer, arbeidssted, telefonnummer, helseinformasjon (som f.eks. allergi og andre helsedata du oppgir til oss), bilder sendt som vedlegg fra deg eller din sosiale status, hvis du har oppgitt det i dialog med oss.

Juridisk grunnlag for databehandling: Hvis vi leverer denne tjenesten etter avtale med deg, betrakter vi det som nødvendig å lagre dine personopplysninger, for å kunne oppfylle kontrakten hvor du er den ene parten. I andre tilfeller betrakter vi lagring av dine personopplysninger i konteksten angitt ovenfor å være basert på vår legitime interesse for å levere den beste kundeservicen mulig til deg.

Lagringstid: Vi sletter dine personopplysninger innen tre år etter at den relevante problemstillingen har kommet til en endelig løsning, med unntak av sensitive opplysninger (som f.eks. ID, bankkontodetaljer, helseinformasjon (slik som allergi og andre helseopplysninger du selv har oppgitt til oss), bilder vedlagt av deg, sosial status, hvis du har nevnt det i dialogen med oss) som blir slettet med en gang etter at problemstillingen din er løst.

KUNDEOPPLEVELSESUNDERSØKELSER

Databehandlingsformål: Hvis du har kjøpt noe fra oss, er vi interessert i å høre om dine erfaringer med hjemmesiden, produktet, vår tjenesteytelse og andre erfaringer du har hatt i kontakt med oss. Derfor kan du motta en e-post fra oss hvor du blir invitert til å svare på noen spørsmål og gi oss tilbakemelding. Du kan også velge om du vil at vi skal kontakte deg basert på tilbakemeldingen din. Det er valgfritt å delta i undersøkelsen.

Personopplysningskategorier: e-postadresse, bestillingsnummer, kjøpte produkter, kjønn (valgfritt) og alder (valgfritt).

Juridisk grunnlag for databehandling: Spørreundersøkelsene er del av vår kundeservice, hvor målet er å sørge for at kundene får den beste opplevelsen, og av den grunn mener vi at vi har en legitim interesse for å lagre dine personopplysninger. Hvis vi tilbyr ytterligere tjenester basert på din tilbakemelding angående kjøpte produkter, vil dette skje på grunnlag av kjøpsavtalen vi inngikk med deg.

Lagringstid: Vi sletter dine personopplysninger innen 12 måneder etter at du har deltatt i spørreundersøkelsen, med mindre det finnes annet juridisk grunnlag for å beholde personopplysningene dine (slik som en gyldig kjøpskontrakt eller en pågående sak med kundeservice, se informasjonen oppgitt under overskriften Support ovenfor). Det er mulig å velge bort invitasjoner til spørreundersøkelser gjennom en link i invitasjonen sendt på e-post, eller ved å ta kontakt med dataprotection@danielwellington.com

REPARASJONSTJENESTE

Databehandlingsformål: Når du anvender våre reparasjonstjenester, lagrer vi dine personopplysninger for å kunne oppfylle våre kontraktmessige forpliktelser overfor deg (se Vilkår og betingelser for reparasjonstjenester).

Personopplysningskategorier: Identititet (fornavn og etternavn), e-postadresse, leveringsadresse, annen informasjon tilknyttet det opprinnelige kjøpet, kredittkortinformasjon, betalingsreferansenummer og fotografier av produktet som skal repareres (hvis vi har bedt om foto for å evaluere muligheten for en reparasjon).

Juridisk grunnlag for databehandling: Databehandling er nødvendig for at vi kan oppfylle kontrakten med deg (f.eks. Vilkår og betingelser for reparasjonstjenester).

Lagringstid: Vi lagrer dine personopplysninger i henhold til betingelsene i kontrakten (inkl. den lovfestede garantiperioden på tre år), og deretter sletter vi personopplysningene dine.

PÅMINNELSE OM UTSJEKKING

Databehandlinsformål: Hvis du har påbegynt et kjøp gjennom hjemmesiden vår og har oppgitt e-postadressen din i denne sammenhengen, men ikke har fullført sluttsteget for kjøpet ditt, vil vi sende deg en e-post med link til handlekurven for å minne deg på at du har et kjøp som ikke er fullført.

Personopplysningskategorier: Alle detaljer du har lagt til i handlekurven din i forbindelse med et kjøp som ikke er fullført (se “Kjøp” ovenfor for flere detaljer om hvilke opplysninger vi innhenter i forbindelse med et kjøp).

Juridisk grunnlag for databehandling: Databehandling er nødvendig for vår og din legitime interesse for å minne deg på et kjøp som ikke er fullført.

Lagringstid: Vi sletter opplysningene dine innen en måned etter en påminnelse om ventende kjøp, med mindre det finnes annet juridisk grunnlag for å lagre opplysningene dine (som f.eks. en gyldig kjøpskontrakt). Du kan velge bort dette ved å kontakte dataprotection@danielwellington.com

NETTSØK

Databehandlingsformål: Når du besøker vår nettside, lagrer vi dine personopplysninger for å forbedre nettsiden og til markedsføringsformål.

Personopplysningskategorier: IP-adresse, brukergenererte data fra informasjonskapsler (f.eks. klikk, sidebesøk, tid brukt, produkter sett på og klikket på, ordre, gjennomsnittlig ordreverdi).

Juridisk grunnlag for databehandling: Databehandlingen er basert på samtykket du ga da du godkjente våre ytelsesinformasjonskapsler og målrettede informasjonskapsler (se “Informasjonskapsler” under). I forhold til strengt nødvendige informasjonskapsler, er databehandling nødvendig for vår legitime interesse for å kunne gi deg en fungerende nettside når du besøker og bruker tjenestene på DanielWellington.com. Se mer under “Informasjonskapsler”.

Lagringstid: Lagringstiden som gjelder for hver av våre informasjonskapsler finner du i våre .

FOREBYGGELSE AV SVINDEL

Databehandlingsformål: Vi lagrer dine personopplysninger for å kunne utføre risikoanalyse, forebygge svindel og risikostyring.

Personopplysningskategorier: Identitet (fornavn og etternavn), leveringsadresse/fakturaadresse, telefonnummer, e-postadresse, bestillingshistorikk, betalingshistorikk, kjøps- og brukergenerert data (klikk og brukerhistorikk), informasjon om hvordan våre digitale tjenester brukes.

Juridisk grunnlag for databehandling: Databehandling er nødvendig for våre legitime interesser for å forebygge svindel og håndtere risiko.

Lagringstid: Vi sletter alle personopplysninger brukt til dette formålet innen seks måneder, med mindre det foreligger et annet juridisk grunnlag til å lagre dine data. Hvis et kjøp er blitt avbrutt pga. forebyggelse av svindel, vil vi slette dine personopplysninger to år etter det avbrutte kjøpet.

VIDEOOVERVÅKING

Databehandlingsformål: Når du besøker en av våre butikker, kan vi utføre videoovervåking (hvis det er tilfellet, vil det være skilt som informerer om overvåkingen i butikken) og slik kan vi lagre levende opptak av deg samlet gjennom overvåkingskameraer til det formål å (i) forebygge og etterforske kriminelle handlinger på eiendommen og mot ansatte og (ii) brannvern.

Personopplysningskategorier: Bilder og videoopptak forbundet med besøkende til våre butikker, og dato, tid og sted for det.

Juridisk grunnlag for databehandling: Databehandling er nødvendig for våre legitime interesser for å beskytte vår eiendom, og sørge for en trygg arbeidsplass for våre ansatte.

Lagringstid: Vi lagrer dine personopplysninger i 72 timer, med mindre lover og regler pålegger oss lengre databehandlingstid. Personopplysningene slettes etter det.

DATAANALYSE

Databehandlingsformål: Vi analyserer dine personopplysninger for å samle opp aggregerte sporingsdata (inkl. analyser av brukernes besøk på nettsidene våre, ved å spore informasjon som sidevisning, trafikkflyt, søkeord og klikk) for og kontinuerlig kunne tilby en mer brukervennlig opplevelse.

Personopplysningskategorier: IP-adresse, brukergenererte data fra informasjonskapsler (f.eks. klikk, sidevisning, sidebesøk, tid brukt, produkter sett og klikket på, ordre, gjennomsnittlig ordreverdi ), geografisk plassering (bare land), korrespondanse og tilbakemelding om våre produkter og tjenester, tekniske data (f.eks. språk, IP-adresse, enhetstype, søkemotorinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform), informasjon om hvordan du har samhandlet med oss, dvs. hvordan du har anvendt våre tjenester, responstid, feil på siden, hvordan du når oss og hvordan du forlater siden osv.

Juridisk grunnlag for databehandling: Vår databehandling er basert på samtykket du gir oss når du godtar våre ytelsesinformasjonskapsler (se “Informasjonskapsler” under). Se mer under “Informasjonskapsler”.

Lagringstid: Lagringstiden for hver av våre ytelsesinformasjonskapsler finner du i våre .

MÅLRETTEDE MELDINGER PÅ TREDJEPARTS ANNONSERINGSPLATTFORMER

Databehandlingsformål: Vi anvender tredjeparts annonseringsplattformer, slik som Facebook, Google, YouTube, Instagram, etc. for å sende deg målrettede meldinger, basert på din nettoppførsel og nettsøk, til spesifikke tider og steder angitt på disse plattformene for å øke effekten av våre annonsekampanjer. Dine personopplysninger deles da med tredjeparts annonseringsplattformer, og de vil prøve å tilpasse din profil i deres database for å bestemme optimalt tidspunkt og sted (siden du søker på) for å vise deg reklame fra Daniel Wellington. Vi må også analysere nødvendig informasjon for å forstå effekten av annonsene våre. Selv om du ikke godtar at vi sporer data til dette formålet, kan du fremdeles komme til å se tilfeldige Daniel Wellington reklamer på andre plattformer. Du kan lese mer om hvordan våre annonsepartnere bistår oss til dette formål ved å besøke siden deres (relevante linker finner du i våre Innstillinger for informasjonskapsler (se link under "Informasjonskapsler").

Personopplysningskategorier: IP-adresse, brukergenererte data fra informasjonskapsler (f.eks. klikk, sidevisning, sidebesøk, tid brukt, produkter sett og klikket på, ordre, gjennomsnittlig ordreverdi) geografisk plassering (bare land).

Juridisk grunnlag for databehandling: Databehandlingen er basert på samtykket når du gir om du godkjenner våre målrettede informasjonskapsler (se “Informasjonskapsler” under).

Lagringstid: Lagringstiden for hver av våre målrettede informasjonskapsler er oppgitt i våre .

Merk at den angitte lagringstiden ikke gjelder tilfeller når Daniel Wellington er pålagt å lagre dine personopplysninger (helt eller delvis) under gjeldende obligatorisk lov (f.eks. regnskapslov).

HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

Bare de personene som må behandle personopplysninger for det angitte formålet vil få tilgang til dine personopplysninger. Vi må kanskje dele dine personopplysninger med våre konsernselskaper. Vi må kanskje også gi våre leverandører tilgang til dine personopplysninger når de utfører tjenester på våre vegne, i hovedsak for å gi support og vedlikeholde våre IT-systemer, lagringstjenester og markedsføring. Enhver overføring av data utenfor Norge og EU/EEA skjer i samsvar med lover om personvern. Våre internasjonale overføringer av personopplysninger (inkl. overføringer til konsernselskaper og leverandører utenfor EU/EEA) er basert på standard avtaleklausuler fastsatt av EU-kommisjonen. Standard avtaleklausuler er oppgitt her.

Vi deler også dine personopplysninger med andre kontrollører av personopplysninger. Slike kontrollører kan være myndigheter (politi, skattekontor og andre myndigheter), hvis vi er pålagt å dele dem i henhold til loven eller hvis det mistenkes kriminelle handlinger. Vi deler også med transportselskaper for at de skal kunne håndtere og levere dine ordre. Når dine personopplysninger deles med andre kontrollører, blir de ansvarlige for personopplysningene og vi refererer til dem for mer informasjon om hvordan de lagrer personopplysninger.

DINE RETTIGHETER

Du har krav på følgende rettigheter under gjeldende lover:

• Rett til tilgang: du kan kreve innsyn i dine personopplysninger når som helst. Ber du om innsyn, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger i et vanlig brukt elektronisk format.

• Rett til utbedring: du har rett til å få utbedret unøyaktige personopplysninger og til å få ufullstendige personopplysninger fylt ut.

• Rett til sletting (“rett til å bli glemt”): under visse omstendigheter (inkl. databehandling på grunnlag av ditt samtykke), kan du be oss om å slette dine personopplysninger. Merk at denne retten ikke er betingelsesløs. Derfor kan det hende at vi ikke tar handling etter din anmodning.

• Retten til protest: mot visse databehandlingsprosedyrer fra vår side i forbindelse med dine personopplysninger, slik som databehandling av dine personopplysninger basert på vår legitime interesse. Retten til protest gjelder også databehandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

• Retten til begrensning av databehandling: under visse omstendigheter kan du be oss om å begrense databehandling av dine personopplysninger. Merk at denne retten ikke er betingelsesløs. Derfor kan det hende at vi ikke tar handling etter din anmodning.

• Retten til dataportabilitet: du har krav på å motta dine personopplysninger (eller få dine personopplysninger overført til en annen datakontrollør) i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.

Til slutt har du også klagerett til tilsynsmyndigheten i Sverige, som i gjeldende øyeblikk er Datainspektionen, under navneendring til Integritetsskyddsmyndigheten, eller Datatilsynet i Norge.

INFORMASJONSKAPSLER

Som del av vår tilnærming til å levere skreddersydde tjenester på hjemmesiden vår, bruker vi informasjonskapsler til å lagre og noen ganger spore informasjon om deg. En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes til søkemotoren din fra nettserveren, og lagres på harddisken din. Den tilrettelegger for lettere tilgang neste gang du besøker den samme nettsiden. For eksempel blir det sendt en informasjonskapsel til deg når du laster ned produkter eller informasjon fra nettsiden vår. Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal lagres av informasjonskapsler, kan du konfigurere søkemotoren din slik at den varsler deg når du mottar en informasjonskapsel. På denne måten kan du selv bestemme om du godtar de individuelle informasjonskapslene eller ikke. Bruk av informasjonskapsler kan imidlertid være nødvendig for å få tilgang til visse funksjoner, og hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan det redusere funksjonaliteten til nettsiden vår. Søkemotoren din bør inneholde presise anvisninger som forklarer hvordan du skal kontrollere godtak av informasjonskapsler.

For å være transparente har vi sammenfattet informasjonskapslene vi bruker på nettsiden vår under.

Ved å klikke på "Innstillinger for informasjonskapsler" under, finner du en detaljert liste over informasjonskapsler vi bruker på vår nettside. Nettstedet vårt blir regelmessig skannet med vårt skanneverktøy for informasjonskapsler for å opprettholde en liste som er så nøyaktig som mulig. Vi klassifiserer informasjonskapsler i følgende kategorier: • Strengt nødvendige informasjonskapsler • Ytelsesinformasjonskapsler • Målrettede informasjonskapsler • Funksjonelle informasjonskapsler • Informasjonskapsler for sosiale medier

Du kan velge bort hver kategori av informasjonskapsler (bortsett fra strengt nødvendige informasjonskapsler) ved å gå inn på våre .

DATASIKKERHET

Vi anvender aktuelle tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, og for å verne mot tilgang fra uautoriserte individer. De aktuelle sikkerhetstiltakene vi har innført inkluderer anvendelse av trygge private koblinger, sporbarhet, katastrofegjenoppretting og tilgangsbegrensninger. Vi utfører regelmessig gjennomgang av våre sikkerhetstiltak og prosedyrer, for å sørge for at systemene våre er trygge og beskyttet.

KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om vår håndtering av dine personopplysninger eller vår bruk av informasjonskapsler, eller hvis du ønsker å påberope deg dine rettigheter under gjeldende personvernlover, kontakt oss på: dataprotection@danielwellington.com.

ENDRINGER TIL PERSONVERNREGLENE PÅ DENNE NETTSIDEN

Hvis vi innfører endringer i vår håndtering av personopplysinger eller måten vi anvender informasjonskapsler på, vil vi oppdatere personvernreglene for denne nettsiden og offentliggjøre det her.

Sist oppdatert: 13.11.2020

© 2022 Daniel Wellington AB