Klassisk design er
bærekraftig design
Klassisk design er
bærekraftig design
Daniel Wellington har som mål å skape bærekraftig kvalitetstilbehør som varer. Vi har høye ambisjoner: Vi skal bli et bærekraftig selskap, vi skal vokse ansvarlig og vi mener oppriktig at vi – sammen med partnerne våre – kan bidra til et bedre samfunn og en mer bærekraftig framtid.
ARBEID GJENNOMFØRT SÅ LANGT

Bærekraftsarbeidet vårt går helt tilbake til 2011. Vi har gjennomført viktige tiltak for å kartlegge den sosiale påvirkningen og miljøpåvirkningen vår. Vi vet at det fremdeles gjenstår mye arbeid, men her er noen av tiltakene vi har gjennomført så langt.

FORNYBAR ENERGI I DRIFTEN

99 % av det totale strømforbrukt til DW-kontorene, lagrene og butikkene kommer fra fornybar energi fra vindmøller og solcellepaneler.


FSC-SERTIFISERT PAPIR OG PAPP

Fra og med utgangen av 2019 har vi brukt gaveesker laget av 100 % FSC-sertifisert papir og papp.


SELVSTYRKING GJENNOM UTDANNING

Vi har lansert et nettlæringsverktøy for alle våre direkte leverandører som bidrar til opplæring av fabrikkarbeidere og ledere når det gjelder arbeidsrett og ansvar, og mer enn 70 % av arbeiderne har fått opplæring.

DET VI ØNSKER Å OPPNÅ
OG HVORDAN VI SKAL KLARE DET

Bærekraftstrategien vår består av fire langsiktige mål hvor vi mener at vi kan bidra mest. Disse målene er svært ambisiøse, men vi mener at dette er den eneste måten vi kan nå målene våre på innen 2030.


BÆREKRAFTIGE MATERIALER

Vi har satt oss som mål at alt materialet vi bruker skal kunne resirkuleres eller gjenvinnes.

RETTFERDIGE ARBEIDSVILKÅR

Vi skal sørge for rettferdige arbeidsvilkår i hele produksjonskjeden vår.

ENESTÅENDE PRODUKTER

Vi skal tilby de beste produktene til riktig pris.

POSITIVT FOR PLANETEN

Miljøbalansen vår skal være positiv.

Den årlige Bærekraftsrapporten vår er både en forpliktelse og en rettesnor for at vi raskere skal kunne tilby bærekraftige løsninger til kundene våre.

© 2021 Daniel Wellington AB