GARANTIER
Smykker
GARANTIER
Smykker
DANIEL WELLINGTONS INTERNASJONALE GARANTI

Følgende Daniel Wellington begrensede garanti («DW-garanti») gjelder for originale Daniel Wellington-smykker (armbånd, øreringer, ringer og halskjeder) kjøpt i originalemballasjen og solgt eller presentert for garantiservice i ethvert land («DW-smykket»).

1. HVA DW-GARANTIEN DEKKER OG I HVILKEN PERIODE

Daniel Wellington garanterer at DW-smykkene er fri for defekter i produksjon og materialer i en periode på tjuefire (24) måneder fra datoen for det opprinnelige kjøpet («Garantiperioden»). DW-garantien gjelder kun for smykker kjøpt fra den offisielle Daniel Wellington-nettsiden, fra en Daniel Wellington-butikk eller en autorisert forhandler.

Vær oppmerksom på at rettighetene gitt av DW-garantien kommer i tillegg til rettighetene og rettsmidlene gitt av forbrukerlover og -forskrifter i din gjeldende jurisdiksjon. Som sådan kommer DW-garantien og dens fordeler i tillegg til, og ikke i stedet for, rettigheter gitt av gjeldende forbrukerlovgivning.

2. BEGRENSNINGER I DW-GARANTIEN (HVA DEN IKKE DEKKER)

DW-garantien for DW-smykker dekker ikke

• Defekter og skader på grunn av tap, tyveri, brann, vann eller en naturkatastrofe • Feil eller skade forårsaket av feil bruk, uforsiktighet (slag, bulker, riper, knusing osv.), eller ulykker • Feil eller skade forårsaket av uforsvarlig reparasjon eller modifikasjon • Estetiske endringer, defekter og skader på grunn av normal slitasje og aldring (f.eks. mindre riper, avskalling av belegget, etc.)

3. HVA VI GJØR VED ET GARANTIKRAV UNDER DW-GARANTIEN

Hvis du i løpet av garantiperioden sender inn et krav under denne DW-garantien, vil Daniel Wellington etter eget skjønn: (a) reparere DW-smykket; eller (b) erstatte DW-smykket med samme modell (eller med ditt samtykke et produkt som ligner).

Du vil ikke bli belastet for reparasjonen eller erstatningen under denne DW-garantien hvis garantikravet ditt er innenfor rammen av denne DW-garantien. Videre vil Daniel Wellington være ansvarlig for kostnadene ved returfrakt og håndtering for DW-garanti. Hvis DW-garantien ikke gjelder, er ugyldig eller blir avvist, vil Daniel Wellington varsle deg om dette, og du kan bestemme om du vil fortsette med reparasjonen eller utskiftingen, eller om du ønsker å få smykket tilbake. Hvis du bestemmer deg for å fortsette, vil du bli belastet for deler av eller hele reparasjonen eller erstatningen, inkludert kostnader for returfrakt og håndtering.

4. SLIK KAN DU BENYTTE DEG AV REPARASJONSTJENESTEN

For å få reparasjon eller utskifting av DW-smykket din under denne DW-garantien, kan du kontakte din lokale Daniel Wellington-kundestøtte ved å bruke følgende adresse: www.danielwellington.com/contact-us/, en av de autoriserte Daniel Wellington-butikkene eller Daniel Wellington-forhandlerne. De vil kunne gi informasjon om vår garantiservice under denne DW-garantien. Videre, for å få reparasjon eller erstatning under denne DW-garantien, må det returnerte DW-smykket ledsages av et kjøpsbevis (dvs. kvittering eller det originale Daniel Wellington-garantikortet/sertifikatet som fulgte med DW-smykket i originalemballasjen på kjøpstidspunktet behørig utfylt, datert, stemplet og signert av en autorisert Daniel Wellington-butikk eller -forhandler). Hvis og når du sender DW-smykket for reparasjon eller utskifting, må du sørge for at det er pakket godt inn for å unngå skade under frakt.

5. ANSVARSBEGRENSNING

Med unntak av det som er gitt i denne DW-garantien og i den maksimale utstrekning loven tillater, er Daniel Wellington ikke ansvarlig for noen direkte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som følge av brudd på garantien eller betingelsen, eller under noen annen juridisk teori, inkludert men ikke begrenset til tap av bruk; tap av inntekter; tap av faktisk eller forventet fortjeneste (inkludert tap av fortjeneste på kontrakter); tap av virksomhet; tap av muligheter; tap av goodwill. I henhold til gjeldende lover og forskrifter, skal Daniel Wellingtons maksimale ansvar for brudd på enhver skriftlig eller underforstått garanti med hensyn til DW-smykket ikke overstige kjøpsverdien for DW-smykket.

This warranty was last updated 15 December 2021

© 2022 Daniel Wellington AB