GARANTIER
Solbriller
GARANTIER
Solbriller
DANIEL WELLINGTONS INTERNASJONALE GARANTI

Følgende Daniel Wellington begrensede garanti («DW-garanti») gjelder for Daniel Wellington-solbriller kjøpt i originalemballasjen og solgt eller presentert for garantiservice i ethvert land.

1. HVA DW-GARANTIEN DEKKER OG I HVILKEN PERIODE

Under denne DW-garantien garanterer Daniel Wellington sine solbriller mot produksjons- og materialfeil i en periode på tjuefire (24) måneder fra kjøpsdatoen («Garantiperioden»). DW-garantien gjelder kun for solbriller kjøpt fra din lokale offisielle Daniel Wellington-nettside, fra en Daniel Wellington-butikk eller en autorisert forhandler. Hvis du blir oppmerksom på en defekt i produksjonen eller materialene til solbrillene dine, vil Daniel Wellington, etter eget skjønn og under vilkårene angitt her, sørge for reparasjon eller utskifting av solbrillene dine eller deler av disse. Reparasjonen eller erstatningen vil bli gjort gratis innen rimelig tid etter at du har returnert solbrillene til oss. DW-garantien gir rettigheter atskilt fra rettigheter gitt av forbrukerlover i din gjeldende jurisdiksjon, inkludert, men ikke begrenset til, de som er relatert til varer som ikke er i samsvar, begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer og begrensning på Daniel Wellington sitt ansvar overfor deg. Som sådan kommer DW-garantien og dens fordeler i tillegg til, og ikke i stedet for, rettigheter gitt av gjeldende forbrukerlover.

2. BEGRENSNINGER I DW-GARANTIEN (HVA DEN IKKE DEKKER)

DW-garantien dekker ikke:

  • Normal slitasje (som, men ikke begrenset til, riper eller riper på linsen og/eller innfatningen),

  • Enhver skade forårsaket hvis det er bevis for at skaden er forårsaket av ulykke, misbruk, forsømmelse, feil bruk eller oppbevaring av solbrillene eller håndtering av solbrillene som ellers er i strid med instruksjonene eller retningslinjene som følger med solbrillene dine,

  • Eventuelle skader forårsaket av din bruk av kjemikalier (som, men ikke begrenset til, hårspray, cologne, alkohol),

  • Skade som skyldes reparasjon, service eller endring av noen som ikke er en autorisert Daniel Wellington-forhandler eller tjenesteleverandør.

Videre vil DW-garantien bli ugyldig hvis serienummeret som er gravert på solbrillene mangler eller har blitt slettet, endret, forfalsket, erstattet, ødelagt eller gjort uleselig.

3. HVA VI GJØR VED ET GARANTIKRAV UNDER DW-GARANTIEN

Hvis du i løpet av garantiperioden sender inn et krav gjennom denne DW-garantien, vil Daniel Wellington etter eget skjønn:

(a) Reparere Daniel Wellington-solbrillene med nye og/eller tidligere brukte deler som tilsvarer nytt i ytelse og pålitelighet,

(b) Bytt ut Daniel Wellington-solbrillene med samme modell og størrelse laget av nye og/eller tidligere brukte deler som tilsvarer nye i ytelse og pålitelighet.

For service forespurt i et annet land enn kjøpslandet for Daniel Wellington-solbrillene, kan Daniel Wellington reparere eller erstatte solbrillene og/eller deler av disse med sammenlignbare solbriller og deler som er i samsvar med lokale standarder. Forutsatt at DW-garantien er gjeldende for garantikravet ditt, vil du ikke bli belastet for reparasjonen eller erstatningen under denne DW-garantien.

Videre vil Daniel Wellington dekke kostnadene ved returfrakt og håndtering. Hvis DW-garantien ikke gjelder eller på annen måte er ugyldig, vil Daniel Wellington varsle deg om dette.

4. SLIK KAN DU BENYTTE DEG AV REPARASJONSTJENESTEN

For å få reparasjon eller erstatning av solbrillene dine under denne DW-garantien, vennligst kontakt din lokale Daniel Wellington kundestøtte ved å bruke følgende adresse: www.danielwellington.com/contact-us/, din lokale Daniel Wellington-butikk eller en Daniel Wellington autorisert forhandler. Din forespørsel må alltid ledsages av et kjøpsbevis (dvs. kvittering eller det originale Daniel Wellington-garantikortet/sertifikatet som fulgte med solbrillene i originalemballasjen på kjøpstidspunktet, behørig utfylt, datert, stemplet og signert av en autorisert Daniel Wellington butikk eller forhandler).

5. ANSVARSBEGRENSNING

Daniel Wellington fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle følgeskader eller tilfeldige skader, og Daniel Wellingtons ansvar skal under ingen omstendigheter overstige detaljverdien på solbrillene for brudd på skriftlig eller underforstått garanti med hensyn til solbrillene.

Denne garantien ble sist oppdatert 28. februar 2022

© 2022 Daniel Wellington AB