GARANTIER
GARANTIER
Daniel Wellington tilbyr en global begrenset garanti for produktene sine i henhold til vilkårene og detaljene beskrevet nedenfor, samt, der det er aktuelt, garantikortet som følger med det kjøpte Daniel Wellington-produktet.
© 2022 Daniel Wellington AB