Polityka prywatności

Firma Daniel Wellington AB, reg.no 556875-5937 („Daniel Wellington”, „my”, „nas” lub „nasz”) przetwarza dane osobowe Użytkownika, gdy Użytkownik odwiedza nasz serwis dostępny pod adresem DanielWellington.com i korzysta z udostępnionych tam usług lub gdy kupuje produkty w naszych sklepach. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować przejrzystość sposobu przetwarzania danych osobowych naszych gości i klientów, dlatego przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności. Poniżej można znaleźć informacje o tym, jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy, dlaczego to robimy, do czego je wykorzystujemy i jak możemy je udostępniać. Daniel Wellington jest administratorem danych we wszelkich procesach przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że w niniejszej polityce prywatności stwierdzono inaczej.

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Daniel Wellington?

Gromadzimy dane osobowe, gdy Użytkownik (i) kupuje zegarki, akcesoria, paski do zegarków, karty podarunkowe lub inne powiązane towary i/lub usługi, (ii) rejestruje się w celu otrzymywania najnowszych wiadomości, zaproszeń i ofert, (iii) prosi o wsparcie i (iv) przegląda naszą witrynę internetową. Takie dane osobowe obejmują imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, szczegóły płatności, adres IP, zachowania w witrynie internetowej oraz inne informacje, które Użytkownik nam dobrowolnie podaje. Jeśli dostarczamy Użytkownikowi kartę podarunkową (lub inny produkt), które zostały zakupione przez inną osobę, przetwarzamy dane kontaktowe Użytkownika podane nam przez kupującego.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika wyłącznie do określonych poniżej celów i w oparciu o podaną poniżej podstawę prawną. Ponadto będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika tylko przez okres podany w punkcie „Okres przechowywania”, po którego upływie dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.

Zakupy

Cel przetwarzania: Jeśli Użytkownik kupuje zegarki, akcesoria, paski do zegarków, karty podarunkowe lub inne towary i/lub usługi, będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Użytkownika (patrz Warunki użytkowania).

Kategorie danych osobowych: Tożsamość (imię i nazwisko), adres dostawy/adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres e-mail, informacje o zamówieniu, szczegóły płatności, historia płatności, informacje o karcie kredytowej i numer referencyjny płatności.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez nas umowy zawartej z Użytkownikiem (tzn. Warunków użytkowania).

Okres przechowywania: Dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać przez czas trwania naszej umowy (w tym przez ustawowy trzyletni okres gwarancji), po czym je usuniemy. Okres przechowywania dotyczy również każdego nieudanego zakupu, do którego nie doszło z powodu braku środków na koncie Użytkownika. Ze względu na wymogi prawne (przepisy dotyczące rachunkowości) przechowujemy też dane osobowe Użytkownika przez 7 lat.

KARTY PODARUNKOWE

Jeśli Użytkownik kupi kartę podarunkową, będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgodnie z opisem w punkcie „Zakupy” powyżej. Jeśli Użytkownik otrzyma kartę podarunkową (lub inny produkt), które zostały zakupione przez inną osobę, będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sposób opisany poniżej.

Cel przetwarzania: Jeśli Użytkownik otrzyma kartę podarunkową, będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec nabywcy karty podarunkowej i aby móc zapewnić Użytkownikowi możliwość wykorzystania karty podarunkowej do zakupu naszych produktów.

Kategorie danych osobowych: Adres e-mail (tylko elektroniczne karty upominkowe), adres wysyłki i numer telefonu (tylko fizyczne karty upominkowe), imię i nazwisko (opcjonalnie wypełniane przez nabywcę) i osobiste pozdrowienia (opcjonalnie wypełniane przez nabywcę).

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne w (i) naszym uzasadnionym interesie w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec nabywcy karty podarunkowej oraz w (ii) uzasadnionym interesie naszym i Użytkownika, aby umożliwić Użytkownikowi dokonywanie zakupów za pomocą karty podarunkowej.

Okres przechowywania: Dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać przez okres ważności karty podarunkowej, po czym je usuniemy. Okres ważności kart podarunkowych może być różny — informacje o okresie ważności danej karty podarunkowej można znaleźć na tej karcie.

Marketing bezpośredni

Cel przetwarzania: Jeśli Użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania najnowszych wiadomości, zaproszeń i ofert (marketing bezpośredni), będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wykonania zamówionych usług. Nasz marketing bezpośredni może opierać się na profilowaniu, co oznacza, że dostosujemy informacje, które będzie od nas otrzymywać Użytkownik w oparciu o pewne czynniki. Do tworzenia profilu Użytkownika wykorzystujemy następujące rodzaje danych osobowych: płeć Użytkownika, jego lokalizacja, poprzednie zakupy, zachowania w naszej witrynie internetowej i/lub poprzednie zachowania Użytkownika po otrzymaniu od nas wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego.

Kategorie danych osobowych: Wszelkie dane zebrane w związku z zakupem (patrz punkt „Zakupy” powyżej), adres e-mail, lokalizacja (określona na podstawie adresu fizycznego sklepu lub witryny internetowej firmy Daniel Wellington, z których skorzystał Użytkownik, aby zgłosić chęć otrzymywania naszych komunikatów marketingowych), wszelkie wiadomości wysłane do Użytkownika, historia zamówień i wiadomości e-mail, które Użytkownik kliknął, oraz interakcje Użytkownika z naszą witryną, jeśli Użytkownik kliknął łącze w jakichkolwiek wysłanych do niego wiadomościach.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne w naszym uzasadnionym interesie, aby utrzymać dobre relacje z klientami.

Okres przechowywania: Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie z naszych usług marketingowych (w tym z profilowania) lub z nich zrezygnuje, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych Użytkownika w tym celu. O ile nie ma innej podstawy prawnej do przechowywania danych Użytkownika (takiej jak ważna umowa kupna), usuniemy również dane osobowe Użytkownika, jeśli Użytkownik nie skorzystał aktywnie przez okres trzydziestu (30) miesięcy z żadnej z naszych wiadomości wysłanych do niego w ramach marketingu bezpośredniego.

KONKURSY I WYDARZENIA

Cel przetwarzania: Jeżeli Użytkownik bierze udział w konkursie, loterii lub wydarzeniu, które zorganizowaliśmy, będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika, aby móc się z nim komunikować (i) przed wzięciem bądź po wzięciu udziału w konkursie, loterii lub wydarzeniu, (ii) w celach identyfikacji i kontroli wieku lub (iii) w celu wybrania zwycięzcy i przekazania związanych z tym korzyści lub nagrody.

Kategorie danych osobowych: W zależności od rodzaju konkursu, loterii lub wydarzenia, w którym Użytkownik bierze udział, możemy gromadzić imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail, lokalizację i datę urodzenia, a także adres wysyłki w celu przekazania związanych z tym korzyści lub nagrody. Więcej szczegółów na temat tego, jakie dokładnie dane zbieramy, udostępnimy w związku z każdym takim konkursem, loterią lub wydarzeniem.

Podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe są wymagane w naszym uzasadnionym interesie związanym z administrowaniem udziałem Użytkownika w konkursach, loteriach lub wydarzeniach.

Okres przechowywania: Dane osobowe Użytkownika będziemy przechowywać wyłącznie w czasie trwania konkursu, loterii lub wydarzenia (w tym ewentualnej ich oceny).

Pomoc

Cel przetwarzania: Jeśli Użytkownik poprosi o wsparcie za pośrednictwem naszego czatu na żywo lub innych naszych kanałów wsparcia, będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika, aby móc udzielić Użytkownikowi pomocy w danej kwestii.

Kategorie danych osobowych: Imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail i inne dane kontaktowe, szczegóły zamówienia, kwota zakupów, historia zakupów, miejsce zakupu, faktura, metoda płatności, nasza korespondencja z Użytkownikiem, dane techniczne używanych urządzeń i systemu operacyjnego. Z inicjatywy Użytkownika możemy również przetwarzać dane osobowe takie jak identyfikator Użytkownika, dane konta bankowego, miejsce pracy, numer telefonu, dane na temat stanu zdrowia (np. reakcje alergiczne lub inne dane medyczne, które Użytkownik nam przekaże), załączone przez Użytkownika zdjęcia czy status społeczny, o ile został wspomniany przez Użytkownika w naszej rozmowie.

Podstawa prawna przetwarzania: Jeżeli świadczymy tę usługę na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem, uważamy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika za niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną. W innych przypadkach uważamy, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w powyższym kontekście opiera się na naszym uzasadnionym interesie, aby zapewnić Użytkownikowi najlepszą możliwą obsługę.

Okres przechowywania: Dane Użytkownika zostaną usunięte w ciągu trzech lat od ostatecznego rozwiązania danej kwestii, z wyjątkiem danych wrażliwych (takich jak identyfikator Użytkownika), dane konta bankowego, dane na temat stanu zdrowia (np. reakcje alergiczne lub inne dane medyczne, które Użytkownik nam przekaże), załączone przez Użytkownika zdjęcia czy status społeczny, o ile został wspomniany przez Użytkownika w naszej rozmowie), które zostaną usunięte natychmiast po rozwiązaniu danej kwestii.

SERWIS NAPRAWCZY

Cel przetwarzania: Jeśli Użytkownik korzysta z naszych usług naprawczych, będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Użytkownika (patrz Zasady i warunki świadczenia usług naprawczych).

Kategorie danych osobowych: Tożsamość (imię i nazwisko), adres e-mail, adres dostawy, wszelkie informacje dotyczące zamówienia związane z pierwszym zakupem, dane karty kredytowej, numer referencyjny płatności i zdjęcia produktu do naprawy (o ile zażądamy ich w celu oceny możliwości wykonania naprawy).

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez nas umowy zawartej z Użytkownikiem (tzn. Zasad i warunków świadczenia usług naprawczych).

Okres przechowywania: Dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać przez czas trwania naszej umowy (w tym przez ustawowy trzyletni okres gwarancji), po czym je usuniemy.


PRZYPOMNIENIE O SFINALIZOWANIU ZAKUPU

Cel przetwarzania: Jeśli Użytkownik zainicjował zakup w naszej witrynie internetowej i podał w związku z tym swój adres e-mail, ale nie zrealizował ostatniego etapu zakupu, wyślemy Użytkownikowi wiadomość e-mail z łączem do koszyka w celu przypomnienia o niezakończonym zakupie.

Kategorie danych osobowych: Wszelkie szczegóły, które Użytkownik wprowadził do koszyka w związku z niezakończonym zakupem (więcej informacji o tym, jakie dane zbieramy w przypadku każdego zakupu, można znaleźć w punkcie „Zakupy” powyżej).

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne w uzasadnionym interesie naszym i Użytkownika, aby przypomnieć Użytkownikowi o niezakończonym zakupie.

Okres przechowywania: Dane Użytkownika zostaną usunięte w ciągu miesiąca od przypomnienia o sfinalizowaniu zakupu, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przechowywania tych danych (np. ważna umowa kupna). Rezygnację można przesłać na adres: dataprotection@danielwellington.com

Przeglądanie

Cel przetwarzania: Jeśli Użytkownik przegląda naszą witrynę internetową, będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika, aby ulepszyć tę witrynę oraz w celach marketingowych.

Kategorie danych osobowych: Adres IP, generowane przez Użytkownika dane z plików cookie (np. kliknięcia, oglądana strona, odwiedziny na stronach, spędzony tam czas, przeglądane i klikane produkty, zamówienia, średnia wartość zamówienia).

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie opiera się na zgodzie, której udziela nam Użytkownik, jeśli zaakceptuje nasze pliki cookie do pomiaru wydajności witryny i pliki cookie umożliwiające docieranie do określonych grup odbiorców (patrz punkt „Pliki cookie” poniżej). W odniesieniu do niezbędnych plików cookie, nasze przetwarzanie jest niezbędne w naszym uzasadnionym interesie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do poprawnie funkcjonującej witryny internetowej, gdy Użytkownik odwiedza tę witrynę i korzysta z usług świadczonych w serwisie DanielWellington.com. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Pliki cookie”.

Okres przechowywania: Okres przechowywania każdego z naszych plików cookie można znaleźć w .

Zapobieganie nadużyciom

Cel przetwarzania: Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu przeprowadzania analizy ryzyka, zapobiegania oszustwom i zarządzania ryzykiem.

Kategorie danych osobowych: Tożsamość (imię i nazwisko), adres dostawy/adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres e-mail, historia zamówień, historia płatności, dane dotyczące zakupu i wygenerowane przez Użytkownika (kliknięcia i historia użytkownika), informacje o sposobie korzystania z naszych usług cyfrowych.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne w naszym uzasadnionym interesie w celu zapobiegania oszustwom i zarządzania ryzykiem.

Okres przechowywania: Wszelkie dane osobowe wykorzystywane w tym celu będziemy usuwać co sześć miesięcy, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przechowywania danych Użytkownika. W przypadku zakupu, który został anulowany ze względu na zapobieganie oszustwom, usuniemy dane osobowe Użytkownika dwa lata po nieudanym zakupie.

NADZÓR WIDEO

Cel przetwarzania: Jeśli Użytkownik odwiedza jeden z naszych sklepów, możemy prowadzić nadzór za pomocą kamer (jeśli tak, w sklepie znajdują się znaki informujące o monitorowaniu), a tym samym przetwarzać nagrania wideo dotyczące Użytkownika wykonane przez nasze kamery monitorujące w celu (i) zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu i pracownikom oraz prowadzenia dochodzeń w tej sprawie, a także (ii) zapobiegania pożarom.

Kategorie danych osobowych: Zdjęcia i nagrania wideo dotyczące klientów odwiedzających nasze sklepy oraz ich data, godzina i miejsce.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne w naszym uzasadnionym interesie, aby chronić nasze mienie oraz zapewnić bezpieczne miejsce pracy dla naszych pracowników.

Okres przechowywania: Dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać przez 72 godziny, chyba że przepisy lub regulacje prawne zobowiązują nas do ich dalszego przetwarzania. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.

Analiza danych

Cel przetwarzania: Będziemy analizować dane osobowe Użytkownika w celu zagregowania danych z systemu monitorowania (w tym w celu analizy korzystania przez odwiedzających z naszych witryn poprzez śledzenie takich informacji, jak wyświetlenia stron, przepływy ruchu, wyszukiwane terminy i kliknięcia), aby móc stale oferować obsługę bardziej przyjazną dla użytkownika.

Kategorie danych osobowych: Adres IP, generowane przez użytkownika dane z plików cookie (np. kliknięcia, oglądana strona, odwiedziny na stronach, spędzony tam czas, przeglądane i klikane produkty, zamówienia, średnia wartość zamówienia), lokalizacja geograficzna (tylko kraj), korespondencja i opinie dotyczące naszych produktów i usług, dane techniczne (np. język, adres IP, typ urządzenia, ustawienia przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, platforma), informacje o interakcjach Użytkownika z naszą witryną, tzn. w jaki sposób Użytkownik korzystał z naszych usług, czasy odpowiedzi, błędy na stronach, jak Użytkownik dociera do naszej witryny i jak ją opuszcza itd.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie opiera się na zgodzie, której udziela nam Użytkownik, jeśli zaakceptuje nasze pliki cookie do pomiaru wydajności witryny (patrz punkt „Pliki cookie” poniżej). Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Pliki cookie”.

Okres przechowywania: Okres przechowywania każdego z naszych plików cookie do pomiaru wydajności witryny można znaleźć w .

WIADOMOŚCI ADRESOWANE DO OKREŚLONYCH GRUP ODBIORCÓW NA PLATFORMACH REKLAMOWYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Cel przetwarzania: Korzystamy z platform reklamowych podmiotów zewnętrznych, takich jak Facebook, Google, YouTube, Instagram itp., aby wysyłać Użytkownikowi wiadomości kierowane do niego na podstawie jego zachowań i wzorca przeglądania — robimy to w określonych godzinach i w wybranych miejscach tych platform w celu zwiększenia skuteczności naszych kampanii reklamowych. Dane osobowe Użytkownika są udostępniane zewnętrznym platformom reklamowym, które będą próbowały dopasować profil Użytkownika do swojej bazy danych, aby określić optymalny czas i najlepsze miejsce (strona, którą Użytkownik przegląda) wyświetlania Użytkownikowi reklamy firmy Daniel Wellington. Musimy również przeanalizować niezbędne informacje, aby zrozumieć wpływ naszych reklam. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na śledzenie swoich danych w tym celu, będzie mógł nadal oglądać reklamy firmy Daniel Wellington na innych platformach, ale losowo.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób nasi partnerzy reklamowi pomagają nam osiągnąć ten cel, można uzyskać, odwiedzając ich witryny (odpowiednie łącza można znaleźć w naszych Ustawieniach plików cookie (patrz łącze poniżej w punkcie „Pliki cookie”)).

Kategorie danych osobowych: Adres IP, generowane przez Użytkownika dane z plików cookie (np. kliknięcia, oglądana strona, odwiedziny na stronach, spędzony tam czas, przeglądane i klikane produkty, zamówienia, średnia wartość zamówienia), lokalizacja geograficzna (tylko kraj).

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie opiera się na zgodzie, której udziela nam Użytkownik, jeśli zaakceptuje nasze pliki cookie umożliwiające docieranie do określonych grup odbiorców (patrz punkt „Pliki cookie” poniżej).

Okres przechowywania: Okres przechowywania każdego z naszych plików cookie umożliwiających docieranie do określonych grup odbiorców można znaleźć w .

Należy pamiętać, że powyższe okresy przechowywania nie mają zastosowania w sytuacji, gdy firma Daniel Wellington jest zobowiązana do zachowania danych osobowych Użytkownika (w części lub w całości) zgodnie z obowiązującym prawem (np. przepisami o rachunkowości).

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają tylko osoby, które muszą przetwarzać te dane w wyżej wymienionych celach. Być może będziemy musieli udostępnić dane osobowe Użytkownika spółkom z naszej grupy. Ponadto może się okazać konieczne umożliwienie naszym dostawcom dostępu do danych osobowych Użytkownika, gdy będą wykonywać usługi w naszym imieniu, głównie w celu zapewnienia wsparcia i utrzymania do systemów informatycznych, usług przechowywania i działań marketingowych. Wszelkie przekazywanie danych poza UE/EOG odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych. Nasze międzynarodowe transfery danych osobowych (w tym transfery do spółek z naszej grupy i dostawców spoza UE/EOG) przebiegają w oparciu o standardowe klauzule umowne opracowane przez Komisję Europejską. Klauzule te można znaleźć tutaj.

Dane osobowe Użytkownika udostępniamy również innym administratorom danych osobowych. Takimi administratorami mogą być organy władzy (policja, urząd skarbowy lub inne organy), jeśli jesteśmy zobowiązani do udostępniania tych danych zgodnie z prawem lub w związku z podejrzeniem działalności przestępczej. Mogą to też być firmy transportowe, które potrzebują tych danych, aby móc obsłużyć i dostarczyć zamówienie Użytkownika. Jeśli dane osobowe Użytkownika są udostępniane innym administratorom, będą oni odpowiedzialni za te dane, a my zwrócimy się do nich, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzają dane osobowe Użytkownika.

Prawa użytkownika

Użytkownik objęty jest następującymi prawami zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • Prawo do dostępu: Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Daniel Wellington na żądanie udostępni kopię danych osobowych użytkownika w powszechnie używanym formacie elektronicznym.

  • Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do sprostowania niedokładnych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach (w tym przetwarzania na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody) użytkownik może zwrócić się do Spółki o usunięcie swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. W związku z tym próba wyegzekwowania tego prawa nie musi prowadzić do podjęcia działań przez Daniel Wellington.

  • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec pewnych czynności z zakresu przetwarzania prowadzonych przez Spółkę w związku z danymi osobowymi użytkownika, takich jak przetwarzanie jego danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Spółki. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach „marketingu bezpośredniego”.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach użytkownik może zwrócić się do Spółki o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Należy pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. W związku z tym próba wyegzekwowania tego prawa nie musi prowadzić do podjęcia działań przez Daniel Wellington.

  • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania swoich danych osobowych (lub przekazywania swoich danych osobowych bezpośrednio do innego administratora danych) w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w Szwecji, którym obecnie jest urząd « Integritetsskyddsmyndigheten ».

Pliki cookie

W ramach zapewniania spersonalizowanych usług na stronie internetowej Daniel Wellington Spółka korzysta z plików „cookie” do przechowywania, a także niekiedy do śledzenia informacji dotyczących użytkownika. Plik „cookie” to niewielki plik danych wysyłany z serwera WWW do przeglądarki, przechowywany na dysku twardym, który ułatwia dostęp przy następnej wizycie na tej samej stronie internetowej. Na przykład plik „cookie” jest wysyłany podczas rejestracji w celu pobrania produktów lub informacji znajdujących się na stronie internetowej Daniel Wellington. Jeśli użytkownik nie wyraża zgodni na przechowywanie swoich danych osobowych za pomocą plików „cookie”, może on skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby powiadamiała go o każdym otrzymaniu pliku „cookie”. W ten sposób użytkownik może za każdym razem zdecydować, czy chce akceptować pliki „cookie”. Korzystanie z plików „cookie” może jednak być konieczne w celu zapewnienia określonych funkcji, a odrzucenie plików „cookie” może zmniejszyć funkcjonalność strony internetowej Daniel Wellington. Przeglądarka powinna zawierać dokładne instrukcje wyjaśniające, w jaki sposób kontrolować proces akceptowania plików „cookie”.

Aby zachować przejrzystość, poniżej podsumowaliśmy informacje o plikach cookie używanych w naszej witrynie internetowej.

Klikając przycisk „Ustawienia plików cookie” poniżej, Użytkownik otrzyma szczegółową listę plików cookie, których używamy w naszej witrynie internetowej. Witryna ta jest regularnie skanowana za pomocą naszego narzędzia do skanowania plików cookie, aby zapewnić maksymalną możliwą dokładność tej listy. Dzielimy pliki cookie na następujące kategorie:

• Niezbędne pliki cookie

• Pliki cookie do pomiaru wydajności witryny

• Pliki cookie umożliwiające docieranie do określonych grup odbiorców

• Funkcjonalne pliki cookie

• Pliki cookie do obsługi mediów społecznościowych

Użytkownik może zrezygnować ze stosowania każdej z kategorii plików cookie (z wyjątkiem niezbędnych plików cookie), modyfikując nasze .

Bezpieczeństwo danych

Daniel Wellington stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych. Odpowiednie środki bezpieczeństwa podjęte przez Daniel Wellington obejmują wdrożenie bezpiecznych połączeń prywatnych, identyfikowalność, odzyskiwanie danych po awarii i ograniczenia dostępu. Daniel Wellington regularnie sprawdza swoje zasady i procedury bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że systemy Spółki są bezpieczne i chronione.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub korzystaniem z plików „cookie” lub w celu skorzystania z dowolnych praw wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących prywatności, prosimy o kontakt na adres: dataprotection@danielwellington.com

Zmiany w niniejszej polityce prywatności dotyczącej tej strony internetowej

Jeśli Daniel Wellington zmieni sposób obchodzenia się z danymi osobowymi użytkowników lub sposób korzystania z plików „cookie”, niezwłocznie zaktualizuje niniejszą politykę prywatności dotyczącą tej strony internetowej i zostanie ona na niej opublikowana.

Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-05

© 2022 Daniel Wellington AB