Ekologiczny design
to nowa klasyka

Ekologiczny design

to nowa klasyka

W Daniel Wellington naszym celem jest tworzenie trwałych, wysokiej jakości akcesoriów, które oprą się upływowi czasu. Posiadamy mocno ugruntowane zamierzenia i duże ambicje. Chcemy budować zrównoważoną przyszłość marki, a jednocześnie rozwijać się w odpowiedzialny sposób i współpracować z naszymi partnerami, aby mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Od momentu powstania w 2011 roku podjęliśmy istotne kroki, aby zrozumieć nasz wpływ na społeczeństwo i środowisko. Przyjęta przez nas strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje cztery dalekosiężne cele, w ramach których możemy najwięcej dokonać. To cele, które są bardzo ambitne, ale wierzymy, że to jedyny sposób, aby przyczynić się do zmiany potrzebnej, byśmy w 2030 roku byli w miejscu, w którym chcemy się znaleźć.

Przeczytaj więcej o naszych planach i osiągnięciach w każdym z obszarów strategii, które zostały opisane poniżej.

Odpowiedzialne
Materiały
Odpowiedzialne
Materiały
Nasz cel na 2030 rok

Wszystkie nasze materiały powinny być odnawialne lub odpowiednie do recyklingu i pozyskiwane w odpowiedzialny sposób.

Co wykonaliśmy do tej pory

• Ciężko pracujemy, aby ograniczyć wpływ wszystkich materiałów używanych w naszych produktach. Niektóre z naszych działań obejmują:

• Używanie papieru i tektury z certyfikatem FSC w przypadku wszystkich naszych opakowań prezentowych.

• Korzystanie z usług certyfikowanych garbarni (mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z tradycyjnymi garbarniami), należących do Leather Working Group w przypadku wszystkich produktów skórzanych.

• Od kwietnia 2020 roku wszystkie nasze paski NATO są produkowane z poliestru z recyklingu. Włókna z recyklingu wymagają mniejszej ilości energii podczas produkcji, ale spełniają takie same rygorystyczne normy jakości.

• Proces, który gwarantuje, że złoto w naszych produktach pochodzi z kopalni, gdzie pozyskuje się je w sposób bezkonfliktowy.

WYRÓŻNIAJĄCE
SIĘ PRODUKTY
WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ
PRODUKTY
Nasz cel na 2030 rok

Chcielibyśmy zapewniać najlepszy na rynku stosunek jakości do ceny i wspierać naszych klientów, aby okres użytkowania produktu był jak najdłuższy.

Co wykonaliśmy do tej pory

Nieustannie projektujemy wysokiej jakości produkty o ponadczasowym stylu, z których klienci mogą korzystać przez wiele lat. Niektóre działania obejmują:

• Wszystkie nowe produkty i materiały przechodzą przegląd pod kątem zrównoważonego rozwoju w celu oceny ich bezpieczeństwa i potencjalnego wpływu.

• Przestrzegamy najbardziej rygorystycznych przepisów, które obowiązują na danym rynku (np. REACH, RoHS i Prop 65). W trakcie projektowania i produkcji artykuły przechodzą kompleksową kontrolę, aby zapewnić zgodność z naszymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

• W 2020 roku pomogliśmy naszym klientom w wymianie ponad 34 000 baterii.

• Pracujemy nad tym, aby usługi naprawy były łatwo dostępne dla wszystkich naszych klientów. Od 2021 roku nasze rozwiązania serwisowe są dostępne dla 75% naszych klientów.

Zapewnienie godziwych
warunków pracy
Zapewnienie godziwych
warunków pracy
Nasz cel na 2030 rok

Chcemy zapewnić godziwe warunki pracy w obrębie całego łańcucha wartości, od wydobycia surowców do naszych bezpośrednich dostawców.

Co wykonaliśmy do tej pory

Bardzo staramy się być odpowiedzialnym partnerem. Nasi nieliczni dostawcy zostali starannie wybrani i oczekuje się od nich, że zachowają zgodność ze standardami godziwej pracy. Niektóre działania obejmują:

• Jesteśmy członkami SEDEX, jednej z najlepszych na świecie platform dla firm do zarządzania i poprawy warunków pracy w łańcuchu dostaw.

• Wdrożyliśmy pięcioetapowy program zrównoważonego rozwoju w celu zarządzania ryzykiem w naszym łańcuchu dostaw. Nasz Kodeks postępowania dla dostawców został podpisany przez wszystkich dostawców, a dostawcy z Azji co roku podlega audytowi. Stopniowo zwiększamy liczbę audytów na dalszych etapach łańcucha dostaw (u dostawców naszych dostawców).

• Od 2019 roku nieprzerwanie szkolimy pracowników fabryk w zakresie ich praw i obowiązków. W 2020 roku przeszkolono ponad 3000 pracowników.

pozytywny wpływ na planetę
pozytywny wpływ na planetę
Nasz cel na 2030 rok

Neutralność klimatyczna dzięki pozytywnemu wpływowi netto na środowisko.

Co wykonaliśmy do tej pory

Pracujemy nad zmniejszeniem wpływu naszych produktów i działalności na środowisko. Niektóre działania obejmują:

• Całkowicie kompensujemy nasz ślad węglowy. W 2020 roku zrekompensowaliśmy 7 000 ton CO2e dzięki inwestycjom w starannie wyselekcjonowane projekty Gold Standard.

• Jednak nie możemy nazwać firmy neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, dopóki nie zdołamy znacznie zredukować własnej emisji bezwzględnej. Do tej pory zmniejszyliśmy ją o ponad 50% w porównaniu do 2017 roku. Naszym celem jest osiągnięcie 60% redukcji w 2023 roku i co najmniej 85% redukcji w 2030 roku (w porównaniu do 2017 roku).

• Całe globalne zużycie energii elektrycznej w naszych biurach, magazynach i sklepach detalicznych DW pochodzi ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.

Jesteśmy sygnatariuszami UN Global Compact.

Endorser-Logo solid blue RGB

W corocznym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju przedstawiamy nasze dotychczasowe osiągnięcia i dalsze zaangażowanie w opracowanie zrównoważonych rozwiązań na przyszłość.
© 2022 Daniel Wellington AB