Klassisk design är
hållbar design
Klassisk design är
hållbar design
Här på Daniel Wellington strävar vi efter att skapa hållbara kvalitetsaccessoarer som står sig över tid. Våra målsättningar är högt ställda: Vi vill bli ett hållbart företag som växer på ett ansvarsfullt sätt, och vi är övertygade om att vi, tillsammans med våra partners, kan åstadkomma den förändring som krävs för att bidra till en positiv samhällsutveckling och en mer hållbar framtid.
VAD VI HAR GJORT SÅ HÄR LÅNGT

Vi har börjat vår hållbarhetsresa, och sedan starten 2011 har vi tagit viktiga steg mot en bättre förståelse för vår sociala och miljömässiga påverkan. Vi vet att vi fortfarande har mycket arbete framför oss, men här är några av de saker vi har gjort hittills.

ANVÄNDNING AV FÖRNYBAR ENERGI I DRIFTEN

99 % av den globala elförbrukningen för våra kontor, lageranläggningar och butiker kommer från förnybara källor som vindkraft och solenergi.


PAPPER & KARTONG FRÅN FSC-CERTIFIERADE SKOGAR

Sedan slutet av 2019 kommer 100 % av materialet som vi använder i våra presentförpackningar från FSC-certifierade skogar.


FÖRBÄTTRADE ARBETSVILLKOR GENOM UTBILDNING

Vi har lanserat ett verktyg för e-lärande till alla våra leverantörer för att utbilda fabriksarbetare och fabriksledning inom arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter. Hittills har mer än 70 % av arbetstagarna deltagit i utbildningen

DET HÄR VILL VI UPPNÅ
OCH SÅ SKA VI TA OSS DIT

Vår hållbarhetsstrategi omfattar fyra långsiktiga mål där vi tror att vi kan påverka mest. Målen är högt ställda, men vi anser att det är enda sättet att uppnå den förändring som behövs för att vi ska kunna ta oss dit vi vill vara år 2030.


MILJÖANPASSADE MATERIAL

Se till att alla våra material är förnybara och återvinningsbara.

RÄTTVISA JOBB

Säkerställa rättvisa arbetsvillkor genom hela vår leverantörskedja.

FÖRSTKLASSIGA PRODUKTER

Erbjuda bästa förhållande mellan pris och kvalitet på marknaden.

KLIMATPOSITIV VERKSAMHET

Ha en nettopositiv miljöpåverkan.

Vår årliga hållbarhetsrapport är både en förpliktelse och ett sätt att öka våra ansträngningar att erbjuda hållbara lösningar till våra kunder.

© 2021 Daniel Wellington AB