Reparationsvillkor
Reparationsvillkor

INTRODUKTION

Dessa villkor gäller för dina köp av reparationstjänster från Daniel Wellington. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Daniel Wellington AB, org. nr 556875-5937, Vasagatan 12, 111 20 Stockholm (hädanefter ”DW” eller ”vi”).

Genom ditt köp av reparationstjänster förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du genomför köp av reparationstjänster.

BEKRÄFTELSE

När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en elektronisk bekräftelse till din email-adress som bekräftelse på ditt köp. Det är därför viktigt att du skriver in rätt email-adress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.

BETALNING MED KORT

Betala säkert med Visa, Amex eller MasterCard via internet. Din betalning hanteras av Adyen med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. DW tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar, däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas av DW.

BESTÄLLNINGAR

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas. DW förbehåller sig rätten att ändra och korrigera priser på alla beställningar, inklusive slutgiltiga köp. Om ett pris är felaktigt kan detta föranleda DW att upphäva köpet och återbetala det aktuella beloppet på bästa möjliga sätt. Detta kan göras när som helst.

REPARATIONSTJÄNSTEN

Reparationstjänsten innebär för dig som kund följande:

  • Reparationstjänsten är begränsad till reparation och utbyte av glas. Enklare reparationer så som batteribyte, byte av stift till klockarmband eller byte av klockarmband kan ske i våra egna butiker, eller hos återförsäljare om återförsäljaren erbjuder sådan tjänst.

  • Genom kontakt med vår kundservice kommer du få prisförslag för reparation. Vi omber dig att beskriva den aktuella produkten, skicka in bilder på den aktuella produkten via e-mail till customersupport@danielwellington.com samt ange ditt namn, din leveransadress och din e-mail på ett av DW anvisat sätt.

  • Vill du genomföra reparationen godkänner du densamma genom att via en betallänk, som kommer dig tillhanda via e-mail, erlägga betalning för reparationen.

  • I samband med betalning kommer du bli försedd med en returetikett föradresserad till vårt logistikcenter i Uppsala. Skriv ut returetiketten och fäst den på din försändelse innan du skickar iväg produkten till DW.

  • Du är medveten om att risken och kostnaden för transport av produkt, avsedd för reparation, till DW samt samtliga kostnader hänförliga till reparationstjänsten åläggs dig. Sådana kostnader innefattar även kostnader för frakt av produkten avsedd för reparation.

  • Vi gör vårt yttersta för att den reparerade produkten ska vara dig tillhanda inom fjorton (14) arbetsdagar från att vi har mottagit produkten. Vi kommer att skicka ett e-mail till den e-mailadress du tidigare angivit innehållandes en bekräftelse med försändelseinformation utvisande att försändelsen har skickats från DW.

  • Produkter vars äkthet inte kan styrkas kommer inte godtas för reparation. Vi förbehåller oss rätten att vid fysiskt mottagande av produkten göra en bedömning av dess äkthet. Kan äktheten på något vis inte styrkas kommer produkten inte att repareras och vi kommer att skicka tillbaka produkten till dig. Återbetalning av den betalning du erlagt kommer att ske, med undantag för den delen av betalningen som är hänförlig till frakten av produkten.


PERSONLIG INFORMATION

När du köper reparationstjänsten kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra köpet. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. DW kan också komma att använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av webbsidan som används för köpet. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies här.

LEVERANSER OCH AVBESTÄLLNINGAR

Leveranser i Sverige görs i samarbete med svenska posten och Best Transport. Du har rätt att avbeställa din beställda reparationstjänst inom fjorton (14) dagar från beställningen, men inte efter fullgjord reparation. Du är införstådd med att reparationstjänsten kan komma att påbörjas och slutföras under ångerfristen. Kontakta DW:s kundtjänst för information om möjligheterna till avbeställning. Risken för transport av produkt avsedd för reparation till DW samt samtliga kostnader hänförliga till reparationstjänsten åläggs dig.

En avbeställning är inte giltig förrän du har mottagit en bekräftelse från DW antingen via e-mail eller telefon. Om en avbeställning har bekräftats enligt ovan kommer DW återbetala betalningen du har erlagt, med undantag för den delen av betalningen som är hänförlig till frakten av produkten. Om en produkt inte längre säljs eller reservdelar inte längre finns att tillgå, har DW rätten att avbeställa reparationstjänsten och göra en återbetalning till dig på hela beloppet du erlagt, inklusive kostnaden för frakten av produkten.

KUNDKLAGOMÅL

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad så ska du kontakta oss inom 60 dagar.

Eventuella klagomål ska göras till DW:s kundtjänst och via vårt kontaktformulär, som du hittar här. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner.

Felaktiga produkter som återlämnas till DW ska alltjämt behandlas varsamt av dig och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. För det fall en returnerad produkt inte har några fel kommer DW att skicka tillbaka produkten till dig.

ANSVAR

DW:s ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.

Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på webbsidan är begränsad till det totala beloppet av din beställning. DW har inget ansvar för indirekta förluster.

FORCE MAJEURE

DW ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom DW:s kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att DW eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. DW förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av reparationstjänsten. Om det uppstår en tvist mellan dig som kund och DW och vi inte lyckas lösa tvisten, kan du skicka ett klagomål till EU:s funktion om tvistlösning på nätet, Online Dispute Resolution. Mer information hittar du via följande länk http://ec.europa.eu/odr.

I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av reparationstjänsten, med undantag för fall då DW självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sin hemvist.

KLAUSULERS GILTIGHET

Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet.

INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER

De immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på www.danielwellington.com/, som tillhör DW får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av DW. All användning av www.danielwellington.com/ eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk är förbjudet utan tillåtelse av DW.

Webbsidan www.danielwellington.com/ ägs exklusivt av DW. Allt material som förekommer på webbsidan är förbehållet DW.

ÄNDRINGAR

DW kan komma att se över dessa villkor från tid till annan. Varje gång du köper en reparationstjänst av oss kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och DW.

BOLAGSINFORMATION

Daniel Wellington AB Postadress: Vasagatan 12 111 20 Stockholm SVERIGE Säte: Stockholm

Kontakta Daniel Wellingtons kundtjänst genom Mail: customersupport@danielwellington.com Telefon: +46 10 138 88 60.

© 2021 Daniel Wellington AB