VYHLÁSENIE O PRÍSTUPE
Chceme zabezpečiť jednoduchý prístup pre všetkých

DW je pre všetkých. Preto intenzívne pracujeme na tom, aby naša webová stránka zohľadňovala potreby všetkých používateľov. Robíme maximum na zlepšenie dostupnosti a využiteľnosti našej webovej stránky, aby z nej mali čo najlepší pocit všetci naši používatelia bez ohľadu na svoje schopnosti.
V rámci nášho záväzku dosiahnuť maximálnu dostupnosť a využiteľnosť sa usilujeme dodržiavať všetky relevantné normy týkajúce sa dostupnosti (aktuálne WCAG 2.1 AA) a pravidelne vykonávame používateľské testovanie, aby sme zabezpečili kompatibilitu našej webovej stránky s novými verziami obľúbenej podpornej technológie.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej práce v oblasti dostupnosti, ak máte problémy s našou webovou stránkou alebo ak si chcete vyžiadať nejaké informácie v alternatívnych formátoch, neváhajte sa s nami skontaktovať.

© 2022 Daniel Wellington AB