Klasický dizajn je
udržateľný dizajn
Klasický dizajn je
udržateľný dizajn
Naším cieľom tu v Daniel Wellington je vytvoriť udržateľné, kvalitné doplnky, ktoré obstoja skúške času. Naše ambície sú vysoké: chceme sa stať udržateľnou spoločnosťou, chceme rásť zodpovedne a úprimne veríme, že spoločne s našimi partnermi dosiahneme zmenu potrebnú na vytvorenie pozitívneho vplyvu na spoločnosť a udržateľnejšej budúcnosti.
ČO SME UROBILI DOTERAZ

Začali sme našu udržateľnú cestu a od založenia v roku 2011 sme podnikli významné kroky na spoznanie nášho vplyvu na spoločnosť a životné prostredie. Vieme, že pred sebou máme ešte veľa práce, tu je však pár vecí, ktoré sme doteraz urobili.


ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Až 99 % celkovej spotreby elektrickej energie v našich pracoviskách, skladoch a predajniach DW pochádza z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterná a slnečná energia.


PAPIER A KARTÓN S CERTIFIKÁTOM FSC

Od konca roku 2019 pochádza 100 % materiálov používaných na výrobu našich darčekových boxov z lesov s certifikátom FSC.


POSILNENIE PROSTREDNÍCTVOM VZDELÁVANIA

Spustili sme nástroj na elektronické vzdelávanie pre všetkých našich priamych dodávateľov, ktorý pracovníkov a manažment v továrňach vzdeláva o právach a povinnostiach pracovníkov. Doteraz sa na školení zúčastnilo viac ako 70 % pracovníkov.

KAM CHCEME ÍSŤ
A AKO SA TAM DOSTANEME

Naša stratégia v oblasti udržateľnosti obsahuje štyri dlhodobé ciele, o ktorých sa domnievame, že s nimi prinesieme najväčší príspevok. Tieto ciele sú veľmi ambiciózne, veríme však, že to je jediný spôsob, ako dosiahnuť zmenu potrebnú na to, aby sme sa do roku 2030 dostali tam, kde chceme byť.


ZODPOVEDNÉ MATERIÁLY

Cieľ je, aby všetky naše materiály boli obnoviteľné alebo recyklovateľné.

SPRAVODLIVÉ PRACOVNÉ MIESTA

Chceme zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky v celom našom dodávateľskom reťazci.

MIMORIADNE PRODUKTY

Usilujeme sa ponúkať najlepší pomer medzi kvalitou a cenou v našom odvetví.

POZITÍVNI K PLANÉTE

Chceme mať čistý pozitívny vplyv na životné prostredie.

Naša výročná správa o udržateľnosti je záväzok a zároveň cesta k urýchleniu nášho úsilia ponúkať našim zákazníkom udržateľné riešenia.

© 2021 Daniel Wellington AB