Klasický dizajn je
udržateľný dizajn

Klasický dizajn je

udržateľný dizajn

Naším cieľom v spoločnosti Daniel Wellington je vytvoriť udržateľné a kvalitné doplnky, ktoré odolajú testu času. Máme silné ciele a vysoké ambície – vybudovať udržateľnú budúcnosť značky a zároveň zodpovedne rásť a spolupracovať s našimi partnermi tak, aby sme mali pozitívny vplyv na spoločnosť.

Od svojho založenia v roku 2011 sme urobili významné kroky na pochopenie nášho sociálneho a environmentálneho vplyvu. Naša stratégia udržateľnosti pokrýva štyri dlhodobé ciele, v ktorých podľa nás môžeme prispieť najviac. Tieto ciele sú veľmi ambiciózne, ale veríme, že je to jediný spôsob, ako dosiahnuť zmenu potrebnú na to, aby sme sa v roku 2030 dostali tam, kde chceme byť.

Prečítajte si viac o našich plánoch a úspechoch v jednotlivých strategických oblastiach uvedených nižšie.

Zodpovedné
materiály
Zodpovedné
materiály
Naše ambície do roku 2030

Všetky naše materiály by mali byť obnoviteľné alebo recyklovateľné a získané zo zodpovedných zdrojov.

Čo sme dosiahli doteraz

• Usilovne pracujeme na znížení vplyvu všetkých materiálov použitých v našich výrobkoch. Niektoré z opatrení:

• Používanie papiera a lepenky s certifikáciou FSC na všetky naše darčekové škatuľky.

• Využívanie certifikovaných garbiarstiev (nižší vplyv na životné prostredie v porovnaní s tradičnými garbiarstvami) od organizácie Leather Working Group pre všetky kožené výrobky.

• Od apríla 2020 sú všetky naše remienky NATO vyrábané z recyklovaného polyesteru. Recyklované vlákna vyžadujú pri výrobe menej energie, ale spĺňajú rovnaké prísne normy kvality.

• Proces, ktorým sa zaisťuje, že zlato použité v našich výrobkoch pochádza z baní v lokalitách, v ktorých nie sú žiadne konflikty.

VYNIKAJÚCE
PRODUKTY
VYNIKAJÚCE
PRODUKTY
Naše ambície do roku 2030

Ponúkať najlepší pomer kvality a ceny v tomto odvetví a podporovať našich spotrebiteľov pri predlžovaní životnosti výrobkov.

Čo sme dosiahli doteraz

Pokračujeme v navrhovaní vysokokvalitných produktov s nadčasovým štýlom, ktoré naši spotrebitelia môžu používať mnoho rokov. Niektoré z opatrení:

• Všetky nové výrobky a materiály prechádzajú kontrolou udržateľnosti, aby sa vyhodnotila ich bezpečnosť a vplyv.

• Dodržiavame najprísnejšie právne predpisy na našich trhoch (napr. REACH, RoHS a Prop 65). Počas vývoja a výroby prechádzajú naše výrobky rozsiahlymi testami, aby sa zaistilo splnenie našich noriem kvality a bezpečnosti.

• V roku 2020 sme pomohli našim zákazníkom vymeniť viac ako 34 000 batérií.

• Pracujeme na tom, aby boli servisné služby ľahko dostupné pre všetkých našich zákazníkov. Od roku 2021 sú naše riešenia opráv k dispozícii pre 75 % našich zákazníkov.

Umožňovanie férových
pracovných miest
Umožňovanie férových
pracovných miest
Naše ambície do roku 2030

Zabezpečiť férové pracovné podmienky v celom hodnotovom reťazci, od ťažby surovín až po našich priamych dodávateľov.

Čo sme dosiahli doteraz

Tvrdo pracujeme na tom, aby sme boli zodpovedným partnerom. Naši dodávatelia sú starostlivo vyberaní a očakáva sa od nich, že budú spĺňať normy férových pracovných miest. Niektoré z opatrení:

• Sme členmi SEDEX, jednej z popredných svetových platforiem pre spoločnosti na riadenie a zlepšovanie pracovných podmienok v dodávateľskom reťazci.

• Na riadenie rizík nášho dodávateľského reťazca máme zavedený päťkrokový program pre udržateľnosť. Náš kódex správania pre dodávateľov podpísali všetci dodávatelia a naši ázijskí dodávatelia sú každoročne kontrolovaní. Postupne zvyšujeme počet auditov hlbšie v dodávateľskom reťazci (u dodávateľov našich dodávateľov).

• Od roku 2019 nepretržite vzdelávame pracovníkov v továrňach o ich právach a povinnostiach. V roku 2020 bolo vyškolených viac ako 3 000 pracovníkov.

Pozitívni k planéte
Pozitívni k planéte
Naše ambície do roku 2030

Stať sa klimaticky neutrálnym s čistým pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Čo sme dosiahli doteraz

Pracujeme na znížení dosahu našich produktov a prevádzky na životné prostredie. Niektoré z opatrení:

• Plne kompenzujeme našu uhlíkovú stopu. V roku 2020 sme kompenzovali 7 000 ton emisií CO2 prostredníctvom investovania do starostlivo vybraných projektov Gold Standard.

• Nebudeme sa však označovať ako uhlíkovo neutrálni, pokiaľ sa nám nepodarí výrazne znížiť naše vlastné absolútne emisie. Doteraz sme ich znížili o viac ako 50 % v porovnaní s rokom 2017. Naším cieľom je dosiahnuť 60 % zníženie v roku 2023 a najmenej 85 % zníženie v roku 2030 (v porovnaní s rokom 2017).

• Celá globálna spotreba elektrickej energie v našich kanceláriách, skladoch a maloobchodných predajniach DW pochádza z obnoviteľných zdrojov, ako je veterná a slnečná energia.

Sme signatármi globálneho paktu OSN.

Endorser-Logo solid blue RGB

V našej výročnej správe o udržateľnosti sa vyzdvihujú naše predchádzajúce úspechy a náš záväzok nájsť udržateľné riešenia pre budúcnosť.
© 2022 Daniel Wellington AB