PODMIENKY POUŽÍVANIA


ÚVOD

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na nákup zo stránky www.danielwellington.com a vášho používania stránky www.danielwellington.com a predstavujú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Daniel Wellington AB, švédske číslo registrácie spoločnosti 556875-5937, Vasagatan 12, 111 20 Štokholm, Švédsko (ďalej len „Daniel Wellington“). Nakupovaním a používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania. Pred použitím našej webovej stránky si tieto podmienky používania určite prečítajte a uistite sa, že im rozumiete.

POTVRDENIE

Po prijatí vašej objednávky vám pošleme elektronickú faktúru na vašu emailovú adresu ako potvrdenie nákupu. Je dôležité, aby ste pri zadávaní objednávky uviedli správnu emailovú adresu. Odporúčame uložiť si tento email na prípadné uľahčenie kontaktu so zákazníckym servisom v budúcnosti. Potvrdenie objednávky (potvrdenka) slúži tiež ako doklad o zakúpení tovaru.

PLATBA

Môžete platiť kreditnou alebo debetnou kartou. Všetky naše bankové transakcie zaisťujú bankové služby spoločnosti Ayden. Daniel Wellington neuchováva žiadne čísla kreditných kariet.

PLATBA KARTOU

Na internete môžete bezpečne platiť kartami Visa, AMEX alebo MasterCard. Vašu platbu spracúva spoločnosť Ayden prostredníctvom bezpečného šifrovania a na základe prísnych bankových noriem. Vaše údaje karty sa posielajú priamo banke a nemôže ich čítať ani k nim nemá prístup nikto iný než vaša banka. Za platby kartou sa neúčtuje poplatok navyše, pokiaľ banka neúčtuje zákazníkovi poplatky. Pri platbe kreditnou/debetnou kartou platia východzie podmienky hneď po schválení kartovej transakcie. V prípade, že po odoslaní vašej objednávky nebude prijatá platba, spoločnosť Daniel Wellington môže automaticky zrušiť vašu objednávku.

PROMO KÓDY

Promo kódy môžete uplatniť ich zadaním v procese pokladne. Promo kód nie je možné zadať po nákupe.

DANE A POPLATKY

Všetky ceny uvedené na webovej stránke Daniel Wellington www.danielwellington.com sú vrátane DPH v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, že objednávka má byť doručená na doručovaciu adresu mimo EÚ, upozorňujeme, že DPH bude odpočítaná v pokladni alebo skôr v závislosti od toho, do ktorej krajiny má byť produkt doručený.

Upozorňujeme, že v prípade doručovania objednávky na doručovaciu adresu mimo EÚ bude pravdepodobne potrebné, aby ste zaplatili dovozné clá a poplatky, ktoré sú splatné pri doručení zásielky na vašu doručovaciu adresu. Zodpovednosť za zaplatenie týchto dovozných ciel a poplatkov znášate vy. Treba poznamenať, že spoločnosť Daniel Wellington nemá žiadny vplyv na tieto poplatky a, keďže tieto poplatky sa v jednotlivých krajinách líšia, spoločnosť Daniel Wellington nevie predpovedať ich výšku. Spoločnosť Daniel Wellington vám odporúča obrátiť sa na miestny colný úrad, ktorý poskytne bližšie informácie.

OBJEDNÁVANIE

Objednávky vykonané v mene inej osoby bez súhlasu danej osoby budú nahlásené príslušným orgánom. Spoločnosť Daniel Wellington si vyhradzuje právo zmeniť ceny, opraviť nesprávne ceny všetkých objednávok a aj tovaru vo výpredaji. Ak je cena nesprávna, spoločnosť Daniel Wellington môže byť nútená zrušiť nákup a čo najvhodnejším spôsobom vrátiť prípadne zaplatenú sumu. Možno to vykonať kedykoľvek.

Spotrebitelia majú právo vrátiť objednávku do 30 dní od prijatia objednávky. Toto právo platí len v prípade, že produkt a jeho pôvodné balenie možno vrátiť v rovnakom stave ako pri prijatí. Keď spotrebitelia využijú svoje právo na vrátenie objednávky, mali by sa skontaktovať so spoločnosťou Daniel Wellington pre správnu adresu na poslanie tovaru. Poštovné za vrátenie tovaru znáša spoločnosť Daniel Wellington. Ak žijete v zemepisnej oblasti, kde vnútroštátne poštové služby neposkytujú spätné zaslanie, môže byť zákazník povinný zaplatiť za poštovné za vrátenie tovaru. Keď sa tovar počas prepravy poškodí, je potrebné skontaktovať sa so spoločnosťou Daniel Wellington kvôli informáciám o kompenzácii.

ZÁRUKA

Na naše produkty ponúkame globálnu záruku. Podrobnosti nájdete na našej stránke záruky. Pri niektorých produktov je záručný list vložený aj do vnútorného balenia produktu, v ktorom sa zakúpený produkt dodáva.

Naša globálna záruka sa vzťahuje iba na produkty zakúpené na tejto webovej stránke, v predajni Daniel Wellington alebo od autorizovaného predajcu.

Pokiaľ zistíte chybu materiálu alebo výrobnú chybu zakúpeného produktu a želáte si opravu alebo výmenu svojho produktu, obráťte sa na našu zákaznícku podporu.

OSOBNÉ INFORMÁCIE

Pri nakupovaní od našej spoločnosti Daniel Wellington ukladáme vaše údaje, aby sme mohli realizovať nákup. Daniel Wellington zaobchádza so všetkými osobnými informáciami dôverne. Máte právo požadovať prístup k svojim údajom a, ak je niekde chyba, máte právo na ich opravu alebo odstránenie. Daniel Wellington môže tiež používať súbory cookies, napríklad na zlepšenie vašich skúseností pri používaní našej webovej stránky. Bližšie informácie o tom, ako používame osobné údaje a súbory cookies, si môžete prečítať tu: www.danielwellington.com/privacy-policy

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

Daniel Wellington má právo bez oznámenia upraviť ceny, pripočítať ďalšie náklady, zmeniť sortiment produktov a súvisiace informácie. Účelom obrázkov produktov a informačných textov, ktoré zverejňuje spoločnosť Daniel Wellington, je čo najlepšie zobraziť produkty. Hoci sa snažíme, aby bol všetok obsah na tejto webovej stránke, správny, môžu sa vyskytnúť chyby. Daniel Wellington nemôže zaručiť, že všetky obrázky produktov verne zobrazujú skutočný vzhľad produktov, všetky obrázky produktov treba preto považovať za ilustračné. Obrázky produktov sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia farieb na vašom počítači.

DORUČENIE A ZRUŠENIE

Daniel Wellington doručuje na celom svete. Doručenia sa vykonávajú v spolupráci s poštovými službami a ich partnermi. Máte právo zrušiť nákup a vrátiť dodaný tovar tak, že sa skontaktujete so zákazníckym servisom spoločnosti Daniel Wellington alebo použijete kontaktný formulár na webovej stránke spoločnosti Daniel Wellington do 3 dní od prijatia tovaru (www.danielwellington.com/contacts), pokiaľ je tovar nerozbalený a v rovnakom stave ako pri jeho prijatí Zákazník však znáša riziko dopravy vráteného tovaru spoločnosti Daniel Wellington.

V prípadoch, keď sa ako zákazník domnievate, že doručenie mešká tak, že už nechcete realizovať objednávku, musíte zrušiť objednávku. V prípadoch, keď bola objednávka odoslaná, musí zákazník prijať objednávku. Zrušenie nie je platné, pokiaľ ho zákazník spoločnosti Daniel Wellington nepotvrdí emailom alebo telefonicky. Ak sa už produkt nepredáva, Daniel Wellington má právo zrušiť nákup a zákazníkovi vrátiť zaplatenú sumu. Daniel Wellington informuje zákazníka o možnej výmene alebo rovnocenných produktoch, ak sú k dispozícii.

PODMIENKY REKLAMÁCIE

Je dôležité, aby ste vy ako zákazník starostlivo skontrolovali svoj tovar/produkty, keď dostanete svoju zásielku, na overenie, že produkty nie sú poškodené a sú správne. Ak bol váš produkt poškodený počas prepravy, či už je poškodenie viditeľné, alebo skryté, musíte túto skutočnosť čo najskôr oznámiť prepravcovi. Keď dostanete tovar a vidíte, že je poškodený alebo nezodpovedá objednanému tovaru, skontaktujte sa s nami do 30 dní od prijatia produktu.

Všetky reklamácie sa podávajú nášmu zákazníckemu servisu prostredníctvom kontaktného formuláru na stránke s kontaktnými údajmi. Láskavo uveďte číslo objednávky a dôvody reklamácie a my sa vám promptne ozveme. To isté platí pre vrátený tovar. S chybnými produktami, ktoré vraciate spoločnosti Daniel Wellington, zaobchádzajte, ako keby boli bezchybné. V prípade všetkých druhov vrátenia je veľmi dôležité zabaliť produkt tak, aby nemohol byť poškodený počas prepravy. Daniel Wellington má právo vymeniť chybný tovar za rovnaký model. Ak sa tovar už nepredáva, zákazníkovi budú peniaze vrátené v plnej výške. V prípade, že vrátený produkt nemá žiadne chyby ani poruchy, Daniel Wellington pošle produkt späť zákazníkovi.

ZODPOVEDNOSŤ

Zodpovednosť spoločnosti Daniel Wellington za chyby v súvislosti s doručením je obmedzená na existujúce predajné podmienky. Daniel Wellington nenesie žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť napríklad za nekompatibilitu, meškanie doručenia, prestoje, stratu údajov, prácu navyše alebo iné ekonomické škody, medzi inými.

VYŠŠIA MOC

Daniel Wellington nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo iné sankcie spojené s neplnením zmluvy, prekážkami či meškaním pri jej plnení, pokiaľ boli spôsobené okolnosťami, na ktoré nemá vplyv. Za oslobodzujúci faktor možno považovať napríklad zásah vlády, novú/zmenenú legislatívu, absenciu štátu, vojnu, požiar, záplavy, narušenie práce, zákazy, obmedzenia, sabotáž, nedostatočnú dopravu alebo poveternostné podmienky alebo nedoručenie zo strany dodávateľov a vystavenie spoločnosti trestnej činnosti, ktorá ovplyvňuje jej činnosť.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Všetky práva duševného vlastníctva, ako sú ochranné známky a autorské práva, na webovej stránke a na zverejňovanom materiáli vlastní spoločnosť Daniel Wellington alebo jej dcérske spoločnosti alebo poskytovatelia licencie. Akékoľvek použitie stránky alebo jej obsahu vrátane kopírovania alebo ukladania takéhoto obsahu ako celku alebo jeho časti na iné ako vaše osobné nekomerčné použitie je bez súhlasu spoločnosti Daniel Wellington zakázané.

OBSAH VYTVORENÝ POUŽÍVATEĽMI

Webová stránka www.danielwellington.com môže obsahovať obsah vytvorený používateľmi, napríklad aplikácie sociálnych médií. Daniel Wellington si nenárokuje žiadne vlastnícke práva na tento obsah (obrázky, fotografie a videá atď.) a nepreberá zaň právnu zodpovednosť. Ak máte podozrenie na porušenie autorských práv alebo iných práv alebo považujete obsah za urážlivý, skontaktujte sa s naším zákazníckym servisom.

VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Všetky produkty zostávajú do prijatia celej platby vlastníctvom spoločnosti Daniel Wellington.

PODVOD

Všetky podvody sa oznamujú príslušným orgánom a Daniel Wellington si vyhradzuje právo zrušiť nákup v prípade vzniku akéhokoľvek podozrenia z podvodu.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

Tieto podmienky a vaše používanie webovej stránky www.danielwellington.com sa riadia švédskymi právnymi predpismi. V rámci zákonného rozsahu majú švédske súdy výlučnú príslušnosť v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto podmienok používania a vášho používania webovej stránky s výhradou práva spoločnosti Daniel Wellington stíhať používateľa v mieste jeho pobytu.

ZRUŠENIE A UKONČENIE

Daniel Wellington si vyhradzuje právo zrušiť váš účet a/alebo ukončiť vaše používanie webovej stránky https://www.danielwellington.com/sk/ podľa vlastného uváženia. Napríklad, ak má Daniel Wellington podozrenie, že ste porušili tieto podmienky používania. Toto zrušenie a ukončenie sa uskutoční bez predchádzajúceho oznámenia.

ZMENY

Daniel Wellington môže občasne upraviť tieto podmienky. Vždy, keď si od nás objednávate produkt, sa na zmluvu medzi vami a spoločnosťou Daniel Wellington vzťahujú všeobecné podmienky platné v danom čase. Preto by ste si mali pravidelne pozerať stránku a prečítať si aktuálne platné podmienky, ktoré sa na vás vzťahujú.

Tieto podmienky používania boli naposledy aktualizované 10.7.2017.

© 2022 Daniel Wellington AB