นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Daniel Wellington AB, reg.no 556875-5937 (“Daniel Wellington,” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณเข้าชมหรือใช้บริการต่างๆ ที่มีให้ที่ DanielWellington.com หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของเรา เราพยายามที่จะรักษาความโปร่งใสในทุกสิ่งที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมและลูกค้าของเรา ดังนั้น เราจึงได้ตอบรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลด้านล่างจะอธิบายว่าเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวประเภทใดบ้าง เพราะอะไรเราจึงต้องดำเนินการดังกล่าว และเราจะนำข้อมูลไปใช้เพื่ออะไรและวิธีการแบ่งปันข้อมูลที่เราอาจนำมาใช้ Daniel Wellington เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เว้นแต่ได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณ (1) ซื้อนาฬิกา เครื่องประดับ สายรัดข้อมือนาฬิกา บัตรของขวัญ หรือสินค้าและ/หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) ลงชื่อสมัครรับข่าวสาร คำเชิญ และข้อเสนอต่างๆ (3) ขอการสนับสนุน และ (4) เรียกดูเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะรวมถึงชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ในการจัดส่ง รายละเอียดการจ่ายเงิน เลขที่อยู่ IP พฤติกรรมบนเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆ ของคุณที่คุณได้แจ้งให้เราทราบโดยสมัครใจ ถ้าเราจัดส่งบัตรของขวัญ (หรือผลิตภัณฑ์อื่น) ให้แก่คุณ โดยที่มีบุคคลอื่นสั่งซื้อให้แก่คุณ เราจะดำเนินการกับรายละเอียดการติดต่อของคุณตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้


วัตถุประสงค์ มูลเหตุทางกฎหมาย และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล

เราจะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ และด้วยเหตุผลทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ด้านล่าง นอกจากนี้ เราจะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "ระยะเวลาการจัดเก็บ" เท่านั้น หลังจากนั้นข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกลบทิ้ง


การซื้อ

จุดประสงค์ในการดำเนินการ : เมื่อคุณสั่งซื้อนาฬิกา เครื่องประดับ สายรัดข้อมือนาฬิกา บัตรของขวัญ หรือสินค้าและ/หรือบริการอื่นๆ เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อคุณ (ดูที่ข้อกำหนดในการใช้งาน) ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: ข้อมูลที่ระบุตัวตน (ชื่อและชื่อรอง) ที่อยู่ในการจัดส่ง/ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการสั่งซื้อ รายละเอียดการจ่ายเงิน ประวัติการจ่ายเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต และหมายเลขอ้างอิงการจ่ายเงิน เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นเพื่อทำตามสัญญาที่ทำไว้กับคุณ (กล่าวคือ ข้อกำหนดในการใช้งาน) ระยะเวลาการจัดเก็บ : เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณในช่วงระยะเวลาของสัญญาของเรา (รวมถึงระยะเวลาการรับประกันนานสามปีตามกฎหมาย) และหลังจากนั้นเราจะลบทิ้งข้อมูลส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ ระยะเวลาการจัดเก็บยังมีผลบังคับใช้กับการสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จเนื่องจากไม่มียอดเงินในบัญชีของคุณด้วย นอกจากนี้ เรายังจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเนื่องจากข้อกำหนดตามกฎหมาย (กฎหมายทางบัญชี) เป็นระยะเวลา 7 ปี


บัตรของขวัญ

ถ้าคุณซื้อบัตรของขวัญ เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ "การสั่งซื้อ" ข้างต้น ถ้าคุณได้รับบัตรของขวัญ (หรือผลิตภัณฑ์อื่น) ที่ซื้อโดยบุคคลอื่น เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง จุดประสงค์ในการดำเนินการ : เมื่อคุณได้รับบัตรของขวัญ เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อผู้สั่งซื้อบัตรของขวัญและเพื่อให้คุณสามารถใช้บัตรของขวัญในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: ที่อยู่อีเมล (เฉพาะบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์) ที่อยู่ในการจัดส่งและหมายเลขโทรศัพท์ (เฉพาะบัตรของขวัญทั่วไป) ชื่อและนามสกุล (ผู้สั่งซื้อจะระบุหรือไม่ก็ได้) และคำอวยพรส่วนตัว (ผู้สั่งซื้อจะระบุหรือไม่ก็ได้) เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : การดำเนินการนี้มีความจำเป็นเพื่อ (1) ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราที่มีต่อผู้สั่งซื้อบัตรของขวัญ และ (2) ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและของคุณในการทำให้คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยใช้บัตรของขวัญของคุณ ระยะเวลาการจัดเก็บ : เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณในช่วงระยะเวลาของอายุการใช้งานของบัตรของขวัญ หลังจากนั้นเราจะลบทิ้งข้อมูลส่วนตัวของคุณ ช่วงระยะเวลาของอายุการใช้งานของบัตรของขวัญจะแตกต่างกันไป คุณสามารถดูข้อมูลระยะเวลาที่มีผลของบัตรของขวัญของคุณได้โดยระบุไว้บนบัตร


การตลาดทางตรง

จุดประสงค์ในการดำเนินการ : เมื่อคุณสมัครรับข่าวสาร คำเชิญ และข้อเสนอ (การตลาดทางตรง) เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้บริการต่างๆ ตามที่คุณร้องขอ การตลาดทางตรงของเราอาจพิจารณาตามข้อมูลโปรไฟล์ ซึ่งหมายถึงว่า เราจะปรับเปลี่ยนข้อมูลที่คุณได้รับจากเราโดยอิงตามปัจจัยบางอย่าง เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวประเภทต่อไปนี้เพื่อจัดทำโปรไฟล์ขึ้นมา นั่นคือ เพศของคุณ สถานที่ของคุณ ประวัติการซื้อในอดีตของคุณ พฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และ/หรือพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของคุณเมื่อได้รับการสื่อสารด้านการตลาดทางตรงจากเรา ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: ข้อมูลใดๆ ที่เก็บรวบรวมโดยเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ (ดูที่ "การสั่งซื้อ" ข้างต้น) ที่อยู่อีเมล สถานที่ (พิจารณาจากร้านค้าทั่วไปหรือเว็บไซต์ Daniel Wellington ที่คุณใช้เพื่อสมัครรับการสื่อสารทางการตลาด) การสื่อสารใดๆ ที่ส่งถึงคุณ ประวัติการสั่งซื้อ และอีเมลที่คุณได้คลิกดู และการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ของเราหากคุณได้คลิกลิงก์ในอีเมลใดๆ ที่ส่งถึงคุณ เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : การดำเนินการนี้มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าไว้ ระยะเวลาการจัดเก็บ : หากคุณเลือกไม่เข้าร่วมหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกการสื่อสารด้านการตลาดของเรา (รวมถึงการทำโปรไฟล์) เราจะไม่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้อีกต่อไป เว้นแต่มีเหตุผลทางกฎหมายอื่นใดในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ (เช่น สัญญาการสั่งซื้อที่มีผลบังคับใช้) เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณหากคุณไม่ได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านการตลาดทางตรงของเราเป็นระยะเวลานานสามสิบ (30) เดือน


การแข่งขันและงานกิจกรรม

จุดประสงค์ในการดำเนินการ : หากคุณเข้าร่วมในการแข่งขัน การจับฉลากรางวัล หรืองานกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคุณ (1) ก่อนหรือหลังจากที่คุณได้เข้าร่วมในการแข่งขัน การจับฉลากรางวัล หรืองานกิจกรรม (2) เพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวตนและการควบคุมในเรื่องอายุ หรือ (3) เพื่อเลือกผู้ชนะและแจกจ่ายประโยชน์หรือรางวัลที่เกี่ยวข้อง ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: เราอาจรวบรวมชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล สถานที่และวันเกิด รวมทั้งที่อยู่ในการจัดส่งของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการแจกจ่ายประโยชน์หรือรางวัลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของการแข่งขัน การจับฉลากรางวัล หรืองานกิจกรรมที่คุณเข้าร่วม เราจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมสำหรับการแข่งขัน การจับฉลากรางวัล หรืองานกิจกรรมแต่ละอย่าง เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : ข้อมูลส่วนตัวมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการดูแลจัดการการเข้าร่วมของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการแข่งขัน การจับฉลากรางวัล หรืองานกิจกรรม ระยะเวลาการจัดเก็บ : เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน การจับฉลากรางวัล หรืองานกิจกรรม (รวมถึงการประเมินผลที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปได้)


การช่วยเหลือสนับสนุน

จุดประสงค์ในการดำเนินการ : เมื่อคุณขอการสนับสนุนผ่านการสนทนาแบบสด (live chat) ของเราหรือช่องทางการสนับสนุนอื่นๆ ของเรา เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้สามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่ออื่นๆ รายละเอียดอื่นๆ จำนวนเงินที่สั่งซื้อ ประวัติการสั่งซื้อ สถานที่สั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ วิธีการจ่ายเงิน จดหมายโต้ตอบของเรากับคุณ ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่ใช้ นอกจากนี้ ในช่วงเริ่มต้น เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น รหัสประจำตัว (ID) รายละเอียดบัญชีธนาคาร ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลด้านสุขภาพ (เช่น อาการแพ้ หรือข้อมูลด้านสุขภาพอื่นที่คุณแจ้งให้เราทราบ) รูปถ่ายที่แนบมาโดยตัวคุณ หรือสถานะทางสังคม หากคุณได้กล่าวถึงในการสนทนาของเรา เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : หากเราให้บริการนี้บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ทำไว้กับคุณ เราจะถือว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญา ในกรณีอื่นๆ เราจะถือว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณในบริบทข้างต้นนั้น อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระยะเวลาการจัดเก็บ : เราจะลบข้อมูลของคุณทิ้งภายในสามปีหลังจากที่ได้แก้ไขปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นแล้ว ยกเว้นในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น รหัสประจำตัว (ID) รายละเอียดบัญชีธนาคาร ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลด้านสุขภาพ (เช่น อาการแพ้ หรือข้อมูลด้านสุขภาพอื่นที่คุณแจ้งให้เราทราบ) รูปถ่ายที่แนบมาโดยตัวคุณ สถานะทางสังคม หากคุณได้กล่าวถึงในการสนทนาของเรา) ซึ่งจะถูกลบทิ้งทันทีหลังจากที่ปัญหาในกรณีของคุณได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว


บริการซ่อมบำรุง

จุดประสงค์ในการดำเนินการ : เมื่อคุณใช้บริการซ่อมบำรุง เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อคุณ (ดูที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการซ่อมบำรุง) ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: ข้อมูลที่ระบุตัวตน (ชื่อและชื่อรอง) ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ในการจัดส่ง ข้อมูลคำสั่งซื้อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อครั้งแรก ข้อมูลบัตรเครดิต หมายเลขอ้างอิงการจ่ายเงินและรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์ที่จะซ่อมบำรุง (ถ้าได้รับคำขอจากเราเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการทำการซ่อมบำรุง) เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : การดำเนินการนี้มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ (กล่าวคือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการซ่อมบำรุง) ระยะเวลาการจัดเก็บ : เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณในช่วงระยะเวลาของสัญญาของเรา (รวมถึงระยะเวลาการรับประกันนานสามปีตามกฎหมาย) และหลังจากนั้นเราจะลบทิ้งข้อมูลส่วนตัวของคุณ


การแจ้งเตือนการชำระเงิน

จุดประสงค์ในการดำเนินการ : หากคุณเริ่มซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ของเรา และคุณได้ให้ข้อมูลอีเมลของคุณโดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินการนี้ แต่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เราจะส่งอีเมลถึงคุณพร้อมลิงก์ไปยังรถเข็นสินค้าเพื่อจุดประสงค์ในการเตือนให้คุณดำเนินการต่อสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: รายละเอียดใดๆ ที่คุณได้ป้อนลงในรถเข็นสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (โปรดดูที่ "การสั่งซื้อ" ข้างต้นเพื่อทราบรายละเอียดที่เราต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการสั่งซื้อใดๆ) เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : การดำเนินการนี้มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและของคุณเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาการจัดเก็บ : เราจะลบข้อมูลของคุณ ภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่มีการแจ้งเตือนให้ชำระเงิน เว้นแต่มีเหตุผลทางกฎหมายอื่นใดในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ (เช่น สัญญาการสั่งซื้อที่มีผลบังคับใช้) การเลือกไม่เข้าร่วมสามารถทำได้โดยการติดต่อ dataprotection@danielwellington.com.


การเรียกดูเว็บไซต์

จุดประสงค์ในการดำเนินการ : เมื่อทำการเรียกดูเว็บไซต์ของเรา เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: เลขที่อยู่ IP ข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้จากคุกกี้ (เช่น การคลิก หน้าเพจที่เข้าดู การเข้าชมหน้าเพจ เวลาที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ดูและคลิก คำสั่งซื้อ มูลค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : การดำเนินการนี้จะอิงตามคำยินยอมที่คุณได้ให้แก่เราหากคุณยอมรับคุกกี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Cookies) และคุกกี้การกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) (ดูที่ "คุกกี้" ที่ด้านล่าง) ในส่วนที่เกี่ยวกับคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) เราจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เราสามารถจัดหาเว็บไซต์หน้าที่การทำงานเมื่อคุณเข้าชมและใช้บริการต่างๆ ที่มีให้ที่ DanielWellington.com โปรดดูเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ "คุกกี้" ระยะเวลาการจัดเก็บ : ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้แต่ละประเภทของเราสามารถดูได้ที่ ของเรา

การป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์ในการดำเนินการ : เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง การป้องกันการฉ้อโกง และการจัดการความเสี่ยง ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: ข้อมูลที่ระบุตัวตน (ชื่อและชื่อรอง) ที่อยู่ในการจัดส่ง/ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการจ่ายเงิน ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้ (การคลิกและประวัติการใช้งาน) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้บริการทางดิจิทัลของเรา เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : การดำเนินการนี้มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันการฉ้อโกงและเพื่อจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาการจัดเก็บ : เราจะลบข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ทิ้งภายในระยะเวลาหกเดือน เว้นแต่มีเหตุผลทางกฎหมายอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ เมื่อมีการยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องจากการป้องกันการฉ้อโกง เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณภายในสองปีหลังจากการสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จนั้นเกิดขึ้น


VIDEO SURVEILLANCE

จุดประสงค์ในการดำเนินการ : เมื่อคุณเยี่ยมชมร้านค้าแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา เราอาจทำการเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด (ซึ่งหากทำเช่นนั้น จะมีป้ายในร้านที่แจ้งว่ามีกล้องวงจรปิด) และดำเนินการกับภาพเคลื่อนไหวของคุณที่บันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะ (1) ป้องกันและสอบสวนการก่ออาชญากรรมต่อทรัพย์สินและต่อพนักงาน และ (2) การป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: การบันทึกภาพและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับผู้เยี่ยมชมร้านค้าของเราและวันที่ เวลา และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : การดำเนินการนี้มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการปกป้องทรัพย์สินของเราและรับรองถึงสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของเรา ระยะเวลาการจัดเก็บ : เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณในระยะเวลา 72 ชั่วโมงเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้เราต้องดำเนินการกับข้อมูลนั้นต่อ หลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลส่วนตัวทิ้ง


การวิเคราะห์ข้อมูล

จุดประสงค์ในการดำเนินการ : เราจะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อรวบรวมข้อมูลการติดตามในลักษณะผลรวม (รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การใช้งานไซต์ของเราโดยผู้เข้าชม โดยข้อมูลการติดตาม เช่น การเข้าดูหน้าเพจ กระแสการเข้าชม คำค้นหา และการคลิกผ่าน) เพื่อให้สามารถมอบประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: เลขที่อยู่ IP ข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้จากคุกกี้ (เช่น การคลิก หน้าเพจที่เข้าดู การเข้าชมหน้าเพจ เวลาที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ดูและคลิก คำสั่งซื้อ มูลค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ) สถานที่ทางภูมิศาสตร์ (ประเทศเท่านั้น) จดหมายโต้ตอบ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อมูลทางเทคนิค (เช่น ภาษา เลขที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ การตั้งค่าเบราว์เซอร์ โซนเวลา ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา กล่าวคือ วิธีที่คุณใช้บริการของเรา เวลาในการตอบสนอง ข้อผิดพลาดของหน้าเพจ วิธีที่คุณเข้าถึงและวิธีที่คุณออกจากไซต์ ฯลฯ เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : การดำเนินการนี้จะอิงตามคำยินยอมที่คุณได้ให้แก่เราหากคุณยอมรับคุกกี้วัดผลการดำเนินงาน (ดูที่ "คุกกี้" ที่ด้านล่าง) โปรดดูเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ "คุกกี้" ระยะเวลาการจัดเก็บ : ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้วัดผลการดำเนินงานแต่ละอย่างของเรานั้นมีเผยแพร่ที่ ของเรา

ข้อความที่ระบุกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มการโฆษณาของบุคคลภายนอก

จุดประสงค์การดำเนินการ : เราใช้แพลตฟอร์มการโฆษณาของบุคคลภายนอก เช่น Facebook, Google, YouTube, Instagram ฯลฯ เพื่อส่งข้อความถึงคุณหากคุณเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยอิงตามพฤติกรรมและแบบแผนการเรียกดูของคุณ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและในสถานที่ของแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกนำไปใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มการโฆษณาของบุคคภายนอก และพวกเขาจะพยายามจับคู่โปรไฟล์ของคุณในฐานข้อมูลของพวกเขา เพื่อระบุเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด (หน้าเพจที่คุณกำลังเรียกดู) เพื่อแสดงโฆษณาจาก Daniel Wellington นอกจากนี้ เรายังต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเข้าใจถึงผลกระทบของโฆษณาของเรา หากคุณไม่ยอมรับการที่เราติดตามข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ คุณอาจยังคงเห็นโฆษณาของ Daniel Wellington บนแพลตฟอร์มต่างๆ โดยการสุ่ม คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่พันธมิตรด้านโฆษณาของเราช่วยดำเนินการเพื่อให้เราบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้ โดยการเข้าชมไซต์ของพวกเขา (ลิงก์ที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้ในการตั้งค่าคุกกี้ของเรา (ดูที่ลิงก์ข้างใต้หัวข้อ "คุกกี้")) ประเภทของข้อมูลส่วนตัว: เลขที่อยู่ IP, ข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้จากคุกกี้ (เช่น การคลิก หน้าเพจที่เข้าดู การเข้าชมหน้าเพจ เวลาที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ดูและคลิก คำสั่งซื้อ มูลค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ) สถานที่ทางภูมิศาสตร์ (ประเทศเท่านั้น) เหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการ : การดำเนินการนี้จะอิงตามคำยินยอมที่คุณได้ให้แก่เราหากคุณยอมรับคุกกี้การกำหนดเป้าหมาย (ดูที่ "คุกกี้" ที่ด้านล่าง) ระยะเวลาการจัดเก็บ : ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้การกำหนดเป้าหมายแต่ละอย่างของเราสามารถดูได้ที่ ของเรา โปรดทราบว่าระยะเวลาการจัดเก็บข้างต้นไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่ Daniel Wellington ได้รับการกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ (เช่น กฎหมายทางบัญชี)


เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง?

บุคคลที่มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณจะจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทต่างๆ ในเครือ นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องอนุญาตให้ซัพพลายเออร์ของเราเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อพวกเขาให้บริการในนามของเรา โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบไอที บริการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการตลาด การถ่ายโอนข้อมูลออกไปนอก EU/EEA จะดำเนินการโดยสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล การโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวออกไปต่างประเทศของเรา (รวมถึงการโอนย้ายไปยังบริษัทในเครือและซัพพลายเออร์ของเราที่อยู่นอก EU/EEA) จะอิงตามข้อกำหนดตามสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU Commission) ข้อกำหนดตามสัญญามาตรฐานมีเผยแพร่ ที่นี่ .

นอกจากนี้ เรายังแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับหน่วยงานควบคุมข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ หน่วยงานควบคุมดังกล่าว ได้แก่ หน่วยงานกำกับดูแล (สำนักงานตำรวจ หน่วยงานทางภาษี หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ) หากเรามีข้อผูกพันที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลนั้นตามกฎหมายหรือกิจกรรมอาชญากรรมที่ต้องสงสัย และบริษัทส่งออกเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับหน่วยงานควบคุม พวกเขาจะรับผิดชอบข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเราจะอ้างอิงถึงพวกเขาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ


สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิต่อไปนี้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้:

สิทธิในการเข้าถึง : คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเองได้ทุกเมื่อ เมื่อเราได้รับคำขอ เราจะมอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โดยปกติ:

สิทธิในการแก้ให้ถูกต้อง : คุณมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์นั้นครบถ้วน

สิทธิในการลบล้าง ("สิทธิในการถูกลืม") : ในบางสถานการณ์ (รวมถึงการประมวลข้อมูลตามที่คุณยินยอม) คุณมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลผู้ใช้ของคุณได้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าสิทธินี้มีเงื่อนไขกำหนด ดังนั้นความพยายามที่จะใช้สิทธิดังกล่าวอาจไม่ได้รับการโต้ตอบใดๆ จากเรา

สิทธิในการคัดค้าน : ไม่ให้ประมวลกิจกรรมบางอย่างที่เราทำอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การที่เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามส่วนได้เสียโดยชอบธรรมของเรา สิทธิในการคัดค้านรวมถึงการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง

สิทธิในการจำกัดการประมวลข้อมูล : ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิขอให้เราจำกัดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โปรดทราบว่าสิทธินี้มีเงื่อนไขกำหนด ดังนั้นความพยายามที่จะใช้สิทธิดังกล่าวอาจไม่ได้รับการโต้ตอบใดๆ จากเรา

สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล : คุณมีสิทธิรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยตรง) โดยใช้รูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้

ประการสุดท้าย คุณยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลในสวีเดน ซึ่งปัจจุบันคือ Datainspektionen โดยมีการเปลี่ยนชื่อเป็น Integritetsskyddsmyndigheten


COOKIES

เราใช้คุกกี้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณและในบางครั้งก็ใช้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการให้บริการในเว็บไซต์ของเราที่ปรับแต่งสำหรับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่ส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณและจัดเก็บลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ เพื่อให้คุณเข้าถึงหน้าเพจที่เคยเรียกดูได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะถูกส่งออกไปเวลาคุณลงชื่อสมัครเพื่อดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา หากไม่ต้องการให้คุกกี้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณต้องกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้แจ้งเตือนคุณเวลาได้รับคุกกี้ วิธีนี้จะทำให้คุณตัดสินใจได้เป็นรายครั้งว่าจะรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตามการใช้คุกกี้อาจจำเป็นต่อการใช้คุณสมบัติบางอย่าง และการปฏิเสธคุกกี้อาจลดความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์เรา เบราว์เซอร์ของคุณควรมีคำแนะนำที่ชัดเจนที่อธิบายวิธีควบคุมการรับคุกกี้

เพื่อให้โปร่งใส เราได้สรุปคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเราไว้ด้านล่าง โดยการคลิกปุ่ม "การตั้งค่าคุกกี้"ที่ด้านล่าง คุณจะพบรายชื่อคุกกี้โดยละเอียดที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเราถูกสแกนเป็นประจำด้วยเครื่องมือการสแกนคุกกี้ของเราเพื่อรักษารายชื่อที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราจัดแบ่งคุกกี้ออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) • คุกกี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Cookies) • คุกกี้การกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) • คุกกี้หน้าที่การทำงาน (Functional Cookies) • คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies) คุณสามารถเลือกไม่รับคุกกี้แต่ละประเภท (ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) โดยการเข้าถึง ของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและการจัดระเบียบที่เหมาะสม เพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้สูญหายและเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้เข้าถึง มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมที่เราใช้ คือการใช้การเชื่อมต่อส่วนตัวอย่างปลอดภัย ความสามารถในการติดตาม การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ และการจำกัดการเข้าถึง เราตรวจสอบนโยบายและกระบวนการด้านความปลอดภัยของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบของเราปลอดภัยและได้รับการป้องกัน


ข้อมูลติดต่อ

หากมีคำถามเกี่ยวกับลักษณะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือวิธีใช้คุกกี้ที่เราดำเนินการ หรือหากต้องการใช้สิทธิใดๆ ของคุณตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราที่: dataprotection@danielwellington.com.


การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้

หากเราเปลี่ยนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือวิธีใช้คุกกี้ เราจะอัพเดตนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้ทันที และเผยแพร่ให้ทราบบนเว็บไซต์

อัพเดตครั้งล่าสุด: 17th December 2020