Skip to main content
Cart is empty

นโยบายการคืนสินค้า

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ นั้นๆ จะต้องไม่มีเคยถูกสวมใส่ หรือใช้งาน และยังคงบรรจุอยู่ในกล่องสินค้าดั้งเดิม รวมทั้งป้ายสินค้าและสติกเกอร์ที่ถูกติดเอาไว้เพื่อรักษาสภาพสินค้า ยังคงสถาพเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย ไม่มีร่องรอยของการแกะออก และมีสภาพใหม่เหมือนเมื่อขณะที่นาฬิกานั้นได้ถูกส่งมอบ(ให้กับคุณ (ลูกค้า))

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งซื้อโดยตรงจาก เว็บไซต์ ของเรานั้น จะต้องถูกส่งกลับคืนไปยังคลังสินค้าของเรา ตามขั้นตอนการส่งคืนสินค้า และจะได้รับการดำเนินการเพื่อคืนเงินอย่างเต็มจำนวน สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องไม่ถูกส่งกลับคืนไปยังตัวแทนจำหน่าย/ร้านค้าปลีก-ย่อย ในพื้นที่ เป็นอันขาด

โปรดทราบว่า คุณอาจจะต้องรับผิดชอบ เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า พัสดุหีบห่อในการส่งคืนสินค้ามายังบริษัทของเรา

เรา, บริษัท แดเนียล เวลลิงตัน, จะไม่รับผิดชอบ ชดเชยความเสียหายใดๆ หากสินค้านั้นสูญหายในระหว่างการส่งคืนสินค้า

คุณสามารถคืนสินค้าที่คุณได้สั่งซื้อในช่วงแบล็คฟรายเดย์ได้ฟรีภายใน 10 วันหลังจากที่คุณได้รับสินค้าเพื่อขอคืนเงินเต็มจำนวน

โปรดทราบว่าสินค้าที่แถมฟรีนี้ (หรือสินค้าที่ได้รับฟรีเนื่องจากโปรชั่น) จะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าและจำเป็นต้องส่งสินค้าคืนพร้อมกับสินค้าอื่น ๆ ในคำสั่งซื้อของคุณหากคุณต้องการขอคืนเงิน

เมื่อคุณต้องการส่งคืนสินค้า คุณจะได้รับสิทธิ์การขอคืนเงินเต็มจำนวนแต่มูลค่าจะเป็นตามมูลค่าจริงที่คุณได้ชำระ โดยหากว่าคุณไม่ได้ทำตามข้อกำหนด จำนวนเงินที่คุณขอคืนนั้นจะถูกหักตามจริง

© 2022 Daniel Wellington AB