นโยบายการคืนสินค้า


สำหรับคำสั่งซื้อที่อยู่นอกเหนือแคมเปญ Black Friday คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งคืนสินค้าทุกชิ้น/ทั้งหมดที่คุณซื้อโดยตรงจากเว็บไซต์ของเราภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า สินค้าจะต้องไม่ถูกใช้งาน- อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีฉลากและสติกเกอร์ที่ถูกติดเอาไว้เพื่อรักษาสภาพสินค้า - และยังคงอยู่ในสภาพใหม่เช่นเดียวกับเมื่อได้รับสินค้า ในกรณีที่คุณต้องการคืนสินค้าที่ซื้อ จะต้องส่งคืนสินค้าทั้งหมดหากคุณสั่งซื้อชุดของขวัญ โปรดทราบว่าหลังจากที่เราปรับนาฬิกา Iconic Link ให้พอดีกับข้อมือของคุณแล้ว การรับประกันจะยังใช้ได้ แต่คุณไม่สามารถคืนนาฬิกาได้

สินค้าที่ซื้อโดยตรงจากเว็บไซต์ของเราจะต้องส่งคืนไปยังคลังสินค้าของเราเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน สินค้าที่ขายทางออนไลน์ไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนที่หน้าร้านใกล้บ้านคุณ สินค้าที่ซื้อแล้วสามารถคืนได้เฉพาะจากประเทศที่ซื้อในตอนแรกเท่านั้น โปรดทราบว่าคุณอาจต้องเสียค่าขนส่งในการส่งคืนสินค้านี้ให้กับเรา Daniel Wellington จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของที่สูญหายระหว่างการจัดส่งคืน

ข้อเสนอแคมเปญขึ้นอยู่กับการซื้อครั้งแรก ในกรณีที่การคืนสินค้าที่คุณไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์สำหรับข้อเสนอแคมเปญ จำนวนเงินที่คืนหรือเรียกเก็บเงินจะถูกปรับตามนั้น

โปรดทราบว่าหากคุณจะคืนสินค้าตามคำสั่งซื้อเพื่อขอเงินคืน รายการ "ฟรี" (หรือสินค้าฟรีใด ๆ ที่ได้รับจากข้อเสนอส่งเสริมการขาย) จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนและต้องส่งคืนพร้อมกับรายการอื่น ๆ ในคำสั่งซื้อของคุณ หากมีการห่อของขวัญที่ชำระเงินแล้ว จะต้องส่งคืนพร้อมกับสินค้าเพื่อรับเงินคืน อย่างไรก็ตาม การห่อของขวัญฟรีที่รวมอยู่ในการซื้อระหว่างแคมเปญไม่จำเป็นต้องส่งคืน

© 2022 Daniel Wellington AB