การรับประกัน
การรับประกัน
Daniel Wellington เสนอการรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดและรายละเอียดที่บรรยายไว้ด้านล่าง รวมถึงบัตรรับประกัน (หากมี) ที่ให้พร้อมผลิตภัณฑ์ Daniel Wellington ที่ซื้อ
© 2022 Daniel Wellington AB