KULLANIM KOŞULLARI

Daniel Wellington Turkey Saatleri Ltd. Şti.(“Daniel Wellington”, “Biz”, “Bizim”), kişisel verilerinizi DanielWellington.com adresini ziyaret ederken ve burada sunulan hizmetleri kullanırken veya ürünlerimizi mağazalarımızdan alırken işler. Ziyaretçilerin ve müşterilerin kişisel verileri ile yaptıklarımız konusunda şeffaf olmaya çalışıyoruz, bu yüzden de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizi bilgilendirmeye çalışıyor ve bu gizlilik politikasını uyguluyoruz. Aşağıda, hangi tür kişisel verileri işlediğimize, bunu neden yaptığımıza, ne için kullandığımıza ve nasıl paylaşabileceğimize dair bilgiler bulacaksınız. Bu bağlamda, Daniel Wellington KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatını haizdir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi (i) web sitemizden veya mağazalarımızdan saatler, aksesuarlar, saat kayışları veya başka ürünler satın aldığınızda, (ii) haberler, davetler ve teklifler için kayıt olduğunuzda, (iii) destek talep ettiğinizde ve (iv) web sitemize göz attığınızda topluyoruz. Bu kişisel veriler arasında adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, teslimat adresiniz, ödeme bilgileriniz gibi bize sağladığınız bilgilerin yanı sıra bize gönüllü olarak verdiğiniz diğer bilgiler ile IP adresiniz, web sitemizdeki davranışlarınız gibi otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz yer alır. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARI VE İŞLEME SÜRESİ

Kişisel verilerinizi sadece aşağıda belirtilen amaçlarla ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kullanacağız. Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla uyumlu olmayan herhangi bir sebeple kullanmayacağız. Ayrıca, kişisel verilerinizi KVKK’ya, buna dayanan ikincil düzenlemelere ve diğer mevzuata uygun olarak, yalnızca “saklama süresi” altında belirtilen süre boyunca işleyeceğiz, bu sürenin ardından kişisel verileriniz imha edilecektir.

SATIN ALMALAR

İşlemenin amacı : Saatler, aksesuarlar, saat kayışları veya başka ürünler/hizmetler satın aldığınızda, kişisel verilerinizi sizle ilgili sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek (bkz. Mesafeli Satış Sözleşmesi), satış sonrası hizmetleri ifa etmek, fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması, talep ve şikayetlerinize cevap verilmesi amaçlarıyla işleriz. Satın alma formumuz, satın alınan ürünlerin/hizmetlerin tarafınıza sağlanması adına bize hangi bilgileri vermeniz gerektiğini belirtir.

İşlemenin yasal dayanağı : İşleme, sizinle akdettiğimiz sözleşmeyi yerine getirebilmemiz adına gereklidir (ör. Mesafeli Satış Sözleşmesi).

Saklama süresi : Kişisel verilerinizi sözleşmemiz süresince işleyeceğiz (iki yıllık garanti süresi de dâhil), ardından kişisel verilerinizi imha edeceğiz. Saklama süresi, hesabınızda yeterince fon olmaması sonucu başarısız satın alımlar için de geçerlidir.

DOĞRUDAN PAZARLAMA

İşlemenin amacı : Ticari elektronik iletiler (haberler, davetler ve teklifler -doğrudan pazarlama-) için kayıt olduğunuzda, talep ettiğiniz hizmetleri sunmak adına kişisel verilerinizi işleyeceğiz. Doğrudan pazarlamamız profil oluşturmaya dayanır, bu da bizden alacağınız bilgiyi belirli faktörlere göre özelleştireceğimiz anlamına gelir. Bir profil oluşturmak adına aşağıdaki kişisel veri türlerini kullanacağız: cinsiyetiniz, konumunuz, önceki satın almalarınız, web sitemizdeki davranışlarınız ve/veya bizden doğrudan pazarlama aldığınız önceki durumlardaki davranışlarınız.

İşlemenin yasal dayanağı : İşleme, iyi müşteri ilişkileri geliştirmek için gereklidir.

Saklama süresi : Onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtlar ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklanır. Pazarlamamızdan çıkmak ister veya kaydınızı sonlandırırsanız (profil oluşturma da dâhil), kişisel verilerinizi bu amaçla işlemeyi sonlandırırız Ayrıca, verilerinizi tutmamız yönünde başka bir yasal dayanak olmadığı sürece (geçerli bir satın alma sözleşmesi gibi), kişisel verilerinizi imha edeceğiz.

DESTEK

İşlemenin amacı : Canlı sohbetimiz veya diğer destek kanallarımız üzerinden destek talep ederseniz, ilgili konuda size yardımcı olabilmek adına kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

İşlemenin yasal dayanağı : İşleme, sizinle yaptığımız sözleşmeyi yerine getirebilmemiz (ör. Mesafeli Satış Sözleşmesi), soru ve şikayetlerinize cevap verebilmemiz adına gereklidir.

Saklama süresi : Verilerinizi ilgili konu tamamen çözüldükten sonra ilgili yasal süreler içinde imha edeceğiz.

ÖDEME HATIRLATICISI

İşlemenin amacı : Web sitemizden bir ürün satın alma işlemine başladıysanız, bu amaçla e-posta adresinizi verdiyseniz, ancak satın almanın son adımını tamamlamadıysanız, tamamlanmamış satın almanızı size hatırlatmak amacıyla size alışveriş sepetinizin bağlantısının yer aldığı bir e-posta göndereceğiz.

İşlemenin yasal dayanağı : İşlemek, hem sizin meşru çıkarınız hem de bizim meşru çıkarımız adına tamamlanmamış satın almanızı size hatırlatmak için gereklidir.

Saklama süresi : Verilerinizi tutmamız yönünde başka bir yasal dayanak olmadığı sürece (geçerli bir satın alma sözleşmesi gibi), verilerinizi imha edeceğiz. dataprotection@danielwellington.com ile iletişime geçerek vazgeçebilirsiniz.

GÖZ ATMA

İşlemenin amacı : Web sitemize göz attığınız sırada, web sitemizi geliştirmek ve pazarlama amaçları için kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

İşlemenin yasal dayanağı : İşleme, web sitemizi geliştirmek ve tekrar hedeflemek için gereklidir. Lütfen “Tanımlama Bilgileri” altındaki bilgileri de inceleyin.

Saklama süresi : Lütfen “Tanımlama Bilgileri” altındaki bilgileri de inceleyin.

DOLANDIRICILIĞI ÖNLEME

İşlemenin amacı : Kişisel verilerinizi risk analizi, dolandırıcılığı önleme ve risk yönetimi amaçlarıyla işleyeceğiz.

İşlemenin yasal dayanağı : İşleme, dolandırıcılığı önlemek ve riskleri idare etmek adına gereklidir.

Saklama süresi : Verilerinizi tutmamız yönünde başka bir geçerli çıkar olmadığı sürece, bu amaçla kullanılan tüm kişisel verileri ilgili yasal süreler içerisinde sileceğiz. Dolandırıcılığı önleme nedeniyle iptal edilen bir satın alım durumunda, kişisel verilerinizi başarısız satın alımdan sonra ilgili yasal süreler içerisinde sileceğiz.

VERİNİN ANALİZİ

İşlemenin amacı : Birleştirilmiş takip verilerini toplamak amacıyla kişisel verilerinizi analiz edeceğiz (sayfa görüntülemeleri, trafik akışları, arama terimleri ve bağlantıya tıklamalar gibi bilgileri takip ederek ziyaretçilerin sitelerimizi nasıl kullandığını analiz etmek de buna dâhil).

İşlemenin yasal dayanağı : İşleme, zaman içerisinde istatistik oluşturmak için gereklidir.

Saklama süresi : Teknik olarak mümkün olan yerlerde tüm takip verilerini anonim duruma getireceğiz. Kişisel verileriniz anonim duruma geldikten sonra, yürürlükteki kişisel veri koruma mevzuatı kapsamında kişisel veri olarak değerlendirilmezler.

dataprotection@danielwellington.com ile iletişime geçerek vazgeçebilirsiniz

Yukarıdaki saklama sürelerinin, Daniel Wellington’ın kişisel verilerinizi yürürlükteki diğer mevzuatta zorunlu kılınan amaç ve süreler çerçevesinde (ör. muhasebesel gereklilikler) işlemek ve muhafaza etmekle yükümlü olduğu verileriniz için uygulanmadığını lütfen unutmayın.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLE VE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?

Toplanan kişisel verilerinizi ticari ve iş stratejilerimiz ile iç yönetimimizi belirlemek ve geliştirmek, müşteri hizmetlerimizi iyileştirmek için KVKK Madde 8 ve 9’da belirlenen kriterler ve gerekliliklere uygun olarak grup şirketlerimize aktarmamız gerekebilir. Ayrıca tedarikçilerimize de, özellikle BT sistemlerine destek ve bakım, saklama hizmetleri ve pazarlama olmak üzere bizim adımıza hizmet sundukları sırada, kişisel verilerinizi aktarmamız gerekebilir. Türkiye Cumhuriyeti dışındaki üçüncü kişilere (Türkiye Cumhuriyeti dışındaki grup şirketlerimize ve tedarikçilerimize yaptığımız transferler de dâhil) yapılacak veri transferleri de veri koruma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin “AMAÇ ve SAKLAMA SÜRESİ” bölümünde belirtilen işleme amaçlarına göre Kanun’un 4/2. maddesi uyarınca açık rıza veya 5/2. ve 6/3. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde açık rıza olmaksızın, otomatik veya otomatik olmayan yollarla fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında, işbu aydınlatma metninin “KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLE VE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?” bölümünde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve yurtdışı dahil aktarılabilmektedir.

KVVK UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK Madde 11 kapsamında kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Kanun’un 13. Maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi[1], aşağıda belirtilen yöntemle bize iletebilirsiniz:

Yöntem

Başvuru Adresi

Açıklama

E-posta adresine

dataprotection@danielwellington.com

Konu bölümünde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” ibaresi yer alacaktır. Dilekçe Daniel Wellington’a sağladığınız e-posta adresiniz ve Daniel Wellington sistemlerinde kayıtlı e-posta adresinizden gönderilebilir.

TANIMLAMA BİLGİLERİ

Web sitemizde kişiselleştirilmiş hizmetler sunma yaklaşımımızın bir parçası olarak, hakkınızdaki bilgileri saklamak ve bazen de takip etmek amacıyla tanımlama bilgilerini kullanıyoruz. Tanımlama bilgisi, bir web sunucusundan tarayıcınıza gönderilerek sabit diskinizde saklanan ve sayfa tekrar ziyaret edildiğinde daha kolay erişim sağlayan ufak bir veri dosyasıdır. Örneğin, web sitemizden ürünler veya bilgiler indirmek için kayıt olduğunuzda size bir tanımlama bilgisi gönderilir. Kişisel bilgilerinizin tanımlama bilgileri içerisinde saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızı bir tanımlama bilgisi alındığında sizi uyaracak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu şekilde her seferde tanımlama bilgilerini kabul edip etmeyeceğinizi seçebilirsiniz. Ancak tanımlama bilgilerinin kullanımı belirli özelliklerin sunulması için gerekli olabilir ve tanımlama bilgilerini reddetmeyi seçtiğinizde web sitemizin işlevselliği azalabilir. Tarayıcınız, tanımlama bilgilerinin kabulünün nasıl kontrol edileceğine dair açık talimatlar içermelidir.

Şeffaf olmak adına aşağıda web sitemizde kullanılan tanımlama bilgilerini özetledik.

TEDARİKÇİ: DANİEL WELLİNGTON Tanımlama bilgisi tipi: Kalıcı

Amaç: Gizlilik ve tanımlama bilgisi politikasını kabul edip etmeme durumunuza dair tanımlama bilgisi saklama

Saklama süresi: Kalıcı

Saklanan veri: Doğru/Yanlış

Paylaşım: Yok

TEDARİKÇİ: DANİEL WELLİNGTON

Tanımlama bilgisi tipi: Birinci taraf

Amaç: Oturum ve alışveriş sepeti tanımlaması

Saklama süresi: Oturum.

Saklanan veri: Oturum ve alışveriş sepeti tanımlama verisi

Paylaşım: Yok

TEDARİKÇİ: DANİEL WELLİNGTON

Tanımlama bilgisi tipi: Oturum

Amaç: Oturum ve alışveriş sepeti tanımlaması

Saklama süresi: Geçici oturum tanımlama bilgisi

Saklanan veri: Oturum kimliği

Paylaşım: Yok

TEDARİKÇİ: GOOGLE

Tanımlama bilgisi tipi: Üçüncü taraf

Amaç: Performans ve istatistikler

Saklama süresi: Kalıcı

Saklanan veri: Oturum kimliği, anonimleştirilmiş IP, sayfa istatistikleri

Paylaşım: Evet

TEDARİKÇİ: APPNEXUS

Tanımlama bilgisi tipi: Üçüncü taraf

Amaç: Pazarlama

Saklama süresi: 90 gün

Saklanan veri: Oturum ve alışveriş sepeti tanımlama verisi

Paylaşım: Evet

TEDARİKÇİ: DOUBLECLİCK

Tanımlama bilgisi tipi: Üçüncü taraf

Amaç: Pazarlama

Saklama süresi: Kalıcı

Saklanan veri: Oturum kimliği, sayfa istatistikleri

Paylaşım: Evet

TEDARİKÇİ: FACEBOOK

Tanımlama bilgisi tipi: Üçüncü taraf

Amaç: Pazarlama

Saklama süresi: Kalıcı

Saklanan veri: Oturum kimliği, sayfa istatistikleri

Paylaşım: Evet

TEDARİKÇİ: FLX1

Tanımlama bilgisi tipi: Üçüncü taraf

Amaç: Pazarlama

Saklama süresi: 2 yıl

Saklanan veri: Oturum ve alışveriş sepeti tanımlama verisi

Paylaşım: Evet

TEDARİKÇİ: VE INTERACTİVE

Tanımlama bilgisi tipi: Üçüncü taraf

Amaç: Pazarlama

Saklama süresi: 90 gün

Saklanan veri: Oturum ve alışveriş sepeti tanımlama verisi

Paylaşım: Evet

TEDARİKÇİ: ZENDESK

Tanımlama bilgisi tipi: Üçüncü taraf

Amaç: Müşteri desteği

Saklama süresi: 2 yıl

Saklanan veri: Oturum kimliği, analiz bilgileri

Paylaşım: Evet

VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

İnternet sitemizde, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını ve güvenliğini sağlamak amaçlarına uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Uyguladığımız gerekli veri güvenlik önlemleri arasında güvenli gizli bağlantıların sağlanması, takip edilebilirlik, olağanüstü durum kurtarma ve erişim sınırlamaları yer almaktadır. Sistemlerimizin güvenli ve korumalı olmasını sağlamak adına güvenlik politikalarımızı ve prosedürlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel verilerinizi veya tanımlama bilgilerini kullanmamızla ilgili sorularınız varsa veya kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında haklarınızı kullanmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin: dataprotection@danielwellington.com.

İŞBU AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Kişisel verilerinizi veya tanımlama bilgilerini kullanım şeklimizi değiştirdiğimiz takdirde, işbu aydınlatma metni ve gizlilik politikasını hemen güncelleyecek ve bu web sitemiz üzerinden yayınlayacağız.

Son güncelleme: [•]2018

[1] İlgili mevzuat uyarınca, başvuruda, ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; adres, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, varsa ile talep konusunun bulunması zorunludur.

turkey-etbis
© 2022 Daniel Wellington AB