Garantiler
Güneş gözlükleri
Garantiler
Güneş gözlükleri
DANIEL WELLINGTON ULUSLARARASI GARANTİSİ

Aşağıdaki Daniel Wellington sınırlı garantisi ("DW Garantisi"), orijinal etiketli ambalajında satın alınan ve herhangi bir ülkede garanti hizmeti için satılan veya sunulan Daniel Wellington güneş gözlükleri için geçerlidir.

1. DW GARANTİSİ NELERİ KAPSAR VE NE KADAR SÜRER?

Bu DW Garantisi kapsamında Daniel Wellington, güneş gözlüklerini satın alma tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti sağlar ("Garanti Süresi"). DW Garantisi yalnızca yerel resmi Daniel Wellington web sayfanızdan, bir Daniel Wellington mağazasından veya yetkili bir satıcıdan satın alınan güneş gözlükleri için geçerlidir. Güneş gözlüklerinizin üretiminde veya malzemelerinde bir kusur olduğunu fark ederseniz Daniel Wellington, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve burada belirtilen şartlar altında, güneş gözlüklerinizin veya bir kısmının onarılmasını ya da değiştirilmesini sağlayacaktır. Güneş gözlüklerinizi bize iade ettikten sonra makul bir süre içinde onarım veya değiştirme ücretsiz olarak yapılacaktır. DW Garantisi, uygun olmayan mallarla ilgili olanlar, zımni bir garantinin ne kadar süreceği ile ilgili sınırlamalar ve Daniel Wellington'ın size karşı sorumluluğunun sınırlandırılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli yargı bölgenizdeki tüketici koruma yasaları tarafından sağlanan haklardan ayrı haklar sağlar. Bu nedenle, DW Garantisi ve faydaları, yürürlükteki tüketici koruma yasalarının sağladığı haklara ektir ve bunların yerine geçmez.

2. DW GARANTİSİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR (KAPSAM DIŞINDA KALANLAR)

DW Garantisi şunları kapsamaz:

  • Normal aşınma ve yıpranma (mercek ve/veya çerçeve üzerindeki çizikler veya çukur işaretleri gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere),

  • Hasarın kaza, suistimal, ihmal, güneş gözlüklerinin uygunsuz kullanımı veya saklanması ya da güneş gözlüğünüzle birlikte verilen talimat veya yönergelere aykırı olarak güneş gözlüklerinin tutulmasından kaynaklandığına dair kanıt varsa meydana gelen herhangi bir hasar,

  • Kimyasalların (saç spreyi, kolonya, alkol gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanımından kaynaklanan zararlar,

  • Yetkili bir Daniel Wellington satıcısı veya servis sağlayıcısı dışındaki herhangi biri tarafından yapılan onarım, servis veya değişiklikten kaynaklanan hasar.

Ayrıca DW Garantisi, güneş gözlüklerinin üzerine kazınmış seri numarasının eksik olması veya silinmiş, değiştirilmiş, tahrif edilmiş, değiştirilmiş, tahrif edilmiş veya okunaksız hale getirilmiş olması durumunda geçersiz olacaktır.

3. DW GARANTİSİ KAPSAMINDA GARANTİ İDDİASI DURUMUNDA NE YAPACAĞIZ?

Garanti Süresi boyunca bu DW Garantisi aracılığıyla bir talepte bulunursanız Daniel Wellington kendi takdirine bağlı olarak:

(a) Daniel Wellington güneş gözlüklerini, performans ve güvenilirlik açısından yeniye eşdeğer yeni ve/veya daha önce kullanılmış parçalar kullanarak onarır,

(b) Daniel Wellington güneş gözlüklerini, performans ve güvenilirlik açısından yeniye eşdeğer yeni ve/veya daha önce kullanılmış parçalardan oluşturulmuş aynı model ve boyutla değiştirir.

Daniel Wellington güneş gözlüklerinin satın alındığı ülke dışında bir ülkede talep edilen servis için, Daniel Wellington güneş gözlüklerini ve/veya parçalarını benzer güneş gözlükleri ve yerel standartlara uygun parçalarla onarabilir veya değiştirebilir. DW Garantisinin garanti talebiniz için geçerli olarak belirlenmesi şartıyla, bu DW Garantisi kapsamında onarım veya değiştirme için sizden ücret alınmayacaktır.

Ayrıca Daniel Wellington, iade nakliyesi ve taşıma maliyetlerini üstlenir. DW Garantisi geçerli değilse veya başka bir şekilde geçersizse Daniel Wellington sizi buna göre bilgilendirecektir.

4. ONARIM HİZMETİMİZDEN NASIL YARARLANIRSINIZ?

Bu DW Garantisi kapsamında güneş gözlüklerinizin onarımını veya değiştirilmesini sağlamak için lütfen www.danielwellington.com/contact-us/ adresini kullanarak yerel Daniel Wellington müşteri desteği, yerel Daniel Wellington mağazanız veya bir Daniel Wellington yetkili satıcısıyla iletişime geçin. Talebinize her zaman bir satın alma kanıtı eşlik etmelidir (yani, Daniel Wellington mağazası veya perakendecisi tarafından satın alma sırasında usulüne uygun olarak doldurulmuş, tarih atılmış, kaşeli ve imzalanmış olarak güneş gözlükleriyle birlikte gelen orijinal Daniel Wellington garanti kartı/sertifikası).

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Daniel Wellington, dolaylı veya arızi hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve hiçbir durumda Daniel Wellington'ın sorumluluğu, güneş gözlükleriyle ilgili herhangi bir yazılı veya zımni garantinin ihlali nedeniyle güneş gözlüklerinin perakende değerini aşamaz.

Bu garanti en son 28 Şubat 2022'de güncellenmiştir

turkey-etbis
© 2022 Daniel Wellington AB