Warranties
Watches
Warranties
Watches
DANIEL WELLINGTON ULUSLARARASI GARANTİSİ

Aşağıdaki Daniel Wellington sınırlı garantisi ("DW Garantisi"), orijinal etiketli ambalajında satın alınan ve herhangi bir ülkede garanti hizmeti için satılan veya sunulan orijinal Daniel Wellington saatler ("DW Saat") için geçerlidir.

1. DW GARANTİSİ NELERİ KAPSAR VE NE KADAR SÜRER?

Bu DW Garantisi kapsamında Daniel Wellington, DW Saatini ilk perakende satış tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamında tutar ("Garanti Süresi"). DW Garantisi yalnızca resmi Daniel Wellington web sayfasından, bir Daniel Wellington mağazasından veya yetkili bir satıcıdan satın alınan saatler için geçerlidir. Daniel Wellington, DW Saatinizin veya parçanızın onarımını veya değiştirilmesini DW Garanti koşullarına göre ücretsiz olarak sağlayacaktır. DW Garantisi tarafından sunulan hakların, geçerli yargı bölgenizdeki tüketici yasaları ve düzenlemeleri tarafından sağlanan hak ve çözüm yollarına ek olduğunu lütfen unutmayın. Bu nedenle, DW Garantisi ve avantajları, yürürlükteki tüketici kanununun sağladığı haklara ektir ve bunlar yerine geçmez.

2. DW GARANTİSİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR (KAPSAM DIŞINDA KALANLAR)

DW Garantisi şunları kapsamaz: (a) DW Saatleri dışındaki saatler. (b) Piller, kayışlar, bağlantı bilezikleri veya cam. (c) Rutin bakım ve temizlik. (d) Hasarın bir kazadan, saatin herhangi bir parçasının yanlış veya kötü kullanımından, DW Saatinizle birlikte verilen talimat veya yönergelere uygun olmayan kullanımdan, bakımsızlıktan veya doğru bakım yapılmadığından, kurcalama, kötüye kullanım, aşınma ve yıpranmadan veya DW Saat'in üretim veya malzemelerindeki bir kusur dışında herhangi bir faktörden kaynaklandığına dair bir kanıt varsa. (e) DW Saat'in ATM (Atmosfer) işaretiyle çelişen kullanımdan kaynaklanan su sızması. (f) Yetkili bir Daniel Wellington satıcısı veya servis sağlayıcısı dışında herhangi biri tarafından yapılan onarım, servis veya değişiklikten kaynaklanan hasarlar. Ayrıca, saatin kasasına kazınmış seri numarası eksikse veya silinmiş, değiştirilmiş, tahrif edilmiş, kurcalanmış, tahrif edilmiş veya okunaksız hale getirilmişse DW Garantisi geçersiz olacaktır.

3. DW GARANTİSİ KAPSAMINDA GARANTİ İDDİASI DURUMUNDA NE YAPACAĞIZ?

Garanti Süresi boyunca bu DW Garantisi kapsamında bir talepte bulunursanız, Daniel Wellington kendi takdirine bağlı olarak: (a) yeni ve/veya performans ve güvenilirlik açısından yeniye eşdeğer parçaları kullanarak DW Saati onarır; veya (b) DW Saati, yeni ve/veya performans ve güvenilirlik açısından yeniye eşdeğer daha önce kullanılmış parçalarla oluşturulmuş aynı model (veya sizin izninize bağlı olarak aynı işleve sahip model) ile değiştirir. DW Saat'in satın alındığı ülke dışında bir ülkede sunulan garanti talebi için Daniel Wellington, DW Saati ve/veya parçalarını, yerel standartlara uyan karşılaştırılabilir bir DW Saat ve/veya parçalarıyla değiştirebilir veya onarabilir. Garanti talebiniz bu DW Garantisi kapsamındaysa, bu DW Garantisi kapsamındaki onarım veya değiştirme için sizden ücret alınmaz. Ayrıca Daniel Wellington, DW Garantisi için iade kargosu veya gönderim masraflarından sorumlu olacaktır. DW Garantisi geçerli değilse, geçersiz kaldıysa veya reddedilirse Daniel Wellington sizi buna göre bilgilendirecektir; buna göre onarım veya değiştirme işlemine devam edip etmeyeceğinize veya saatinizin iade edilmesini isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Devam etmeye karar verirseniz, iade kargosu ve gönderim masrafları da dahil olmak üzere herhangi bir onarım veya değiştirme işleminin bir kısmı veya tamamı için sizden ücret alınacaktır.

4. ONARIM HİZMETİMİZDEN NASIL YARARLANIRSINIZ?

Bu DW Garantisi kapsamında DW Saatinizin onarımını veya değiştirilmesini sağlamak için lütfen www.danielwellington.com/contact-us/ adresi, yetkili Daniel Wellington mağazalarından biri veya Daniel Wellington bayileri aracılığıyla yerel Daniel Wellington müşteri desteği ile iletişime geçin. Bu DW Garantisi kapsamındaki garanti hizmetimiz hakkında size bilgi sağlanacaktır. Ayrıca, bu DW Garantisi kapsamında onarım veya değiştirme hizmeti alabilmek için geri gönderilen DW Saati ile birlikte bir satın alma kanıtı (ör., fatura veya satın alma sırasında orijinal paket içinde verilen ve yetkili bir Daniel Wellington mağazası veya perakendecisi tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş, tarihli, kaşeli ve imzalı Daniel Wellington garanti kartı/sertifikası) gönderilmelidir. DW Saatinizi onarım veya değiştirme için gönderirken nakliye sırasında herhangi bir hasar görmemesi için dikkatli bir şekilde paketlendiğinden emin olmalısınız.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Bu DW Garantisinde ve yasaların izin verdiği azami ölçüde sağlananlar dışında, Daniel Wellington, herhangi bir garanti veya koşulun ihlalinden kaynaklanan doğrudan, özel, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya kullanım kaybı, gelir kaybı, fiili veya öngörüle kâr kaybı (sözleşmelerdeki kâr kaybı dahil), iş kaybı, fırsat kaybı, iyi niyet kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka herhangi bir yasal teori kapsamında sorumlu değildir. Geçerli yasalara ve düzenlemelere tabi olarak, Daniel wellington'ın DW saatle ilgili herhangi bir yazılı veya zımni garantiyi ihlal etme konusundaki maksimum sorumluluğu, DW saatin perakende satın alma değerini aşamaz.

This warranty was last updated 24 June 2021

turkey-etbis
© 2022 Daniel Wellington AB