Warranties
Sunglasses
Warranties
Sunglasses
DỊCH VỤ BẢO HÀNH QUỐC TẾ DANIEL WELLINGTON (SẢN PHẨM KÍNH RÂM)

Dịch vụ bảo hành sản phẩm từ Daniel Wellington sau đây gọi tắt (“Bảo hành DW”) áp dụng cho sản phẩm kính râm Daniel Wellington được mua trong bao bì có nhãn chính hãng, được bán hoặc tặng cho dịch vụ bảo hành ở bất kỳ quốc gia nào.

1. BẢO HÀNH DW BAO GỒM NHỮNG GÌ VÀ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÀO?

Theo Bảo hành DW, Daniel Wellington bảo hành sản phẩm kính râm của mình trước các khiếm khuyết trong sản xuất và vật liệu trong thời gian hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày mua (Thời hạn bảo hành). Bảo hành DW chỉ áp dụng cho sản phẩm kính râm mua từ trang web Daniel Wellington chính thức, từ cửa hàng chính hãng của Daniel Wellington hoặc các đại lý ủy quyền. Nếu bạn nhận thấy khiếm khuyết trong sản xuất hoặc (các) vật liệu của sản phẩm kính râm, Daniel Wellington sẽ xem xét phương án tối ưu theo các điều khoản được nêu trong tài liệu này, sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm kính râm hoặc một phần của sản phẩm kính râm. Việc sửa chữa hoặc thay thế sẽ được thực hiện miễn phí trong một thời gian hợp lý sau khi bạn trả lại sản phẩm kính râm cho chúng tôi. Bảo hành DW cung cấp các quyền riêng biệt so với các quyền được cung cấp bởi luật bảo vệ người tiêu dùng trong phạm vi quyền hạn hiện hành của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở những quyền liên quan đến hàng hóa không tuân thủ, giới hạn về thời gian kéo dài bảo hành và giới hạn đối với trách nhiệm pháp lý của Daniel Wellington đối với bạn. Do đó, Bảo hành DW và các lợi ích của nó là bổ sung, chứ không phải thay thế, các quyền được cung cấp bởi luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành.

2. GIỚI HẠN DÀNH CHO BẢO HÀNH DW (NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG BAO GỒM)

Bảo hành DW không bao gồm: - Hao mòn thông thường (như, nhưng không giới hạn ở, các vết trầy xước hoặc vết hằn trên mắt kính và/hoặc gọng), - Bất kỳ thiệt hại nào xuất hiện nếu có bằng chứng cho thấy thiệt hại đó là do tai nạn, lạm dụng, bỏ bê, sử dụng hoặc bảo quản sản phẩm kính râm không đúng cách hoặc sử dụng sản phẩm kính râm không phù hợp với hướng dẫn hoặc hướng dẫn đi kèm với sản phẩm kính râm của bạn, - Bất kỳ thiệt hại nào do bạn sử dụng hóa chất (nhưng không giới hạn ở thuốc xịt tóc, nước hoa, rượu), - Thiệt hại do sửa chữa, dịch vụ hoặc thay đổi bởi bất kỳ ai khác ngoài đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Daniel Wellington. Ngoài ra, Bảo hành DW sẽ trở nên vô hiệu nếu số sê-ri khắc trên sản phẩm kính râm bị thiếu hoặc đã bị xóa, thay đổi, làm sai lệch, thay thế, làm mờ hoặc làm cho không thể đọc được.

3. CHÚNG TÔI SẼ LÀM GÌ TRONG TRƯỜNG HỢP YÊU CẦU BẢO HÀNH THEO BẢO HÀNH DW

Nếu trong Thời hạn bảo hành, bạn gửi yêu cầu thông qua Bảo hành DW này, Daniel Wellington sẽ, theo quyết định của mình: (a) Sửa chữa sản phẩm kính râm Daniel Wellington bằng các linh kiện mới và/hoặc được sử dụng trước đó sao cho như mới về hiệu suất và độ tin cậy, (b) Thay thế sản phẩm kính râm Daniel Wellington bằng cùng một kiểu dáng và kích thước được tạo từ các linh kiện mới và/hoặc được sử dụng trước đó sao cho như mới về hiệu suất và độ tin cậy. Đối với dịch vụ được yêu cầu tại một quốc gia không phải là quốc gia mua sản phẩm kính râm Daniel Wellington, Daniel Wellington có thể sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm kính râm và/hoặc các linh kiện của chúng bằng sản phẩm kính râm tương đương và các linh kiện tuân thủ các tiêu chuẩn địa phương. Với điều kiện Bảo hành DW được xác định là được áp dụng cho yêu cầu bảo hành của bạn, bạn sẽ không bị tính phí cho việc sửa chữa hoặc thay thế theo Bảo hành DW này. Ngoài ra, Daniel Wellington sẽ chịu chi phí vận chuyển và xử lý hàng trả lại. Nếu Bảo hành DW không được áp dụng hoặc không có hiệu lực, Daniel Wellington sẽ thông báo cho bạn.

4. CÁCH THỨC NHẬN DỊCH VỤ SỬA CHỮA CỦA CHÚNG TÔI

Để được sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm kính râm theo Bảo hành DW này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng Daniel Wellington địa phương của bạn tại www.danielwellington.com/contact-us/, cửa hàng Daniel Wellington địa phương của bạn hoặc đại lý ủy quyền của Daniel Wellington. Yêu cầu của bạn phải luôn được gửi kèm với bằng chứng mua hàng (ví dụ: hóa đơn hoặc chứng nhận/thẻ bảo hành gốc của Daniel Wellington đi kèm với sản phẩm kính râm trong bao bì gốc tại thời điểm mua được hoàn thành hợp lệ, ghi ngày, đóng dấu và ký bởi cửa hàng hoặc nhà bán lẻ được ủy quyền của Daniel Wellington). Khi gửi sản phẩm kính râm của bạn để sửa chữa hoặc thay thế, bạn phải đảm bảo chúng được đóng gói cẩn thận để tránh mọi hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Daniel Wellington từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi thiệt hại do hậu quả hoặc bất ngờ và trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của Daniel Wellington vượt quá giá trị bán lẻ của sản phẩm kính râm đối với việc vi phạm bất kỳ bảo hành bằng văn bản hoặc ngụ ý nào đối với sản phẩm kính râm.

This warranty was last updated 28 February 2022

© 2022 Daniel Wellington AB